18. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2005

O soudcovské nezávislosti

Marek Steiner se ve svém příspěvku Plná moc dotkl některých problémů, které i já považuji za závažné.

1. Mohou soudci vyjadřovat svoje právní názory mimo odůvodnění vlastních rozhodnutí?

Máte za to, že by soudcům mělo být striktně zakázáno publikovat či sdělovat právní názory v obecné rovině? Nejen, že by bylo nutno novelizovat zákon o soudech a soudcích tak, že by soudcům byla zakázána i vědecká, pedagogická a publicistická činnost, což dnes mají povoleno mezi výjimkami z obecného zákazu jiné výdělečné činnosti, ale ani se nedomnívám, že by to bylo vhodné a určitě by s tím nesouhlasila ani Soudcovská unie a ani většina odborné veřejnosti.

Na druhou stranu ale u některých soudců jejich placenou účast jako lektorů při přednáškách a seminářích pořádaných soukromými vzdělávacími agenturami, s ohledem na její rozsah, považuji za daleko vážnější ohrožení jejich soudcovské nezávislosti, než snížení soudcovských platů, které s odkazem na tento důvod zrušil Ústavní soud ČR.

Osobně považuji spíše za vhodné, aby soudci veřejně vyjadřovali své názory na výklad některých právních norem. Nepředvídatelnost soudních rozhodnutí, která pramení z nejasných a často novelizovaných právních norem, ke kterým chybí ustálená judikatura, je jedním z hlavních problémů současné české justice, který vážně podkopává důvěru občanů v účinnou soudní ochranu jejich práv, která je pro skutečně demokratickou společnost nezbytná.

Podává-li soudce obecný výklad právní normy, je nanejvýš vhodné, aby při tom zdůraznil, zda jde o výklad, na kterém je mezi soudci všeobecná shoda, či zda jde o jeho osobní názor a jíní soudci mají názor odlišný. Váš případ s ČMKOS svědčí zejména o ostudné nevyspělosti právní kultury, když si odboroví právníci neuvědomili, že právní výklad podaný soudcem v obecné rovině, tedy nikoli v rozhodnutí, nemá vyšší váhu než výklad podaný jiným právním odborníkem.

V soudním procesu pak vidím významný problém pro soudce v tom, do jaké míry má v průběhu řízení, před vynesením rozsudku, ventilovat stranám své právní názory na projednávanou věc, aby nebyl osočován ani z toho, že se snaží vést spor k předem připravenému výsledku, a tudíž je podjatý, ale ani z toho, že vydává zcela nepředvídatelné rozsudky, které rovněž ohrožují důvěru účastníků ve spravedlivý proces.

Mimoprocesní konzultace mezi soudcem, který věc soudí a advokátem, který v dané věci zastupuje jednu ze stran, anebo účastníkem řízení přímo, jsou pochopitelně velmi závažným porušením etických pravidel ze strany soudce i advokáta, bohužel i k tomu v české justiční praxi stále někdy dochází (přetrvávání velkého nešvaru rozšířeného v době komunismu, na který ve svém příspěvku poukazujete).

2. Postavení obce, která je subjektem samosprávy a zároveň v tzv. přenesené působnosti vykonává státní správu

Existenci tzv. pověřených obecních úřadů považuji za řešení, které je z hlediska fungování principů demokracie a rovnosti dost nešťastné. Lze například předpokládat, že pro referenta pověřeného obecního úřadu, který vydává rozhodnutí o umístění stavby, bude skutečně mít stejnou váhu stanovisko podepsané starostou, který je jeho nadřízeným, jako stanovisko podepsané starostou sousední menší obce, ke kterému vztah podřízenosti nemá? De lege přitom obě obce mají postavení rovnoprávných účastníků řízení. To i kdybychom pominuly zjevně protiprávní ingerence starostů či jejich zástupců do výkonu státní správy, které současný stav umožňuje.

Nevím, proč jsme se po r. 1989 nevrátili k tomu, co fungovalo za 1. republiky. Tehdy obce vykonávaly jen to, co měly svěřeny do samosprávné působnosti a státní správu vykonávaly okresní úřady, jejichž správní obvody byly vesměs totožné či velmi podobné správním obvodům dnešních pověřených obecních úřadů. K zastupování veřejnoprávních subjektů před soudy v majetkových sporech byla zřízena Finanční prokuratura a advokáti zastupovali (s nepatrnými výjimkami) pouze soukromoprávní subjekty.

3. Právní poradenství

Pokud jde o právní poradenství ve vztahu k referentům, kteří vedou správní řízení, v těch případech, kdy věc vyřizuje úředník s technickým vděláním a věc není právně jednoduchá, je porada referenta s právníkem potřebná. Máte ovšem plnou pravdu v tom, že takovéto porady by měli zajišťovat právníci v řádném pracovním poměru k úřadu, nikoli advokáti.

Účelem pravního poradenství by měla být právní osvěta a předcházení sporům. Z hlediska nezávislosti by bylo nejlepší, aby právní poradenství bylo jako pro občany bezplatné, zřízeno státem a zajišťováno prostřednictvím ČAK a případně též právnických fakult, přičemž instituce právní poradenství poskytující by k tomuto účelu dostávaly příspěvky ze státního rozpočtu. Zákonem by měly být též definovány přesné meze, v jakých má každý občan nárok na bezplatnou právní poradu.

                 
Obsah vydání       18. 7. 2005
18. 7. 2005 Boj proti terorismu "bude trvat dlouhá desetiletí"
18. 7. 2005 Jednala Mladá fronta Dnes "protizákonně"? Jan  Čulík
18. 7. 2005 Cítil jsem vinu i za to Petr  Štengl
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
18. 7. 2005 Co může být za Paroubkovou vstřícností k německým antifašistům Boris  Cvek
18. 7. 2005 Věrnost občanů, víra a naděje Ladislav  Žák
18. 7. 2005 Vstřícná gesta by se opravdu dělat měla Miloslav "Kraken" Junek
18. 7. 2005 Spravedlností byla jedině smrt Štěpán  Kotrba
18. 7. 2005 Britský konzervativní premiér, kterého "svrhla" Thatcherová, zemřel
18. 7. 2005 Kdokoli z nás by mohl spáchat londýnský útok Boris  Cvek
18. 7. 2005 Ekonómia: Mzdy v rozpore s "vedeckými" zákonmi ekonómie Igor  Daniš
18. 7. 2005 Jeden problém těchto dní (i let!) Miloš  Dokulil
18. 7. 2005 Co nám utajil Miroslav Šuta Ivan  Brezina
18. 7. 2005 O soudcovské nezávislosti Jaroslav  Štemberk
18. 7. 2005 Ekonomičtí "teoretikové", důchodci, nezaměstnanost a teorie "mezního užitku"
18. 7. 2005 "Zpravodajství iráckého odporu" je čirá propaganda, ale je správné jej publikovat Tomáš  Poláček
16. 7. 2005 Biochemik, zatčený v Egyptě, "nemá vazbu na al Kajdu"
16. 7. 2005 Dohoda skupiny G8 z Gleneagles o pomoci chudým zemím je ohrožena
15. 7. 2005 Prezident Klaus se patrně zbláznil. Měl by skončit v klecovém lůžku? Petr  Němec
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
15. 7. 2005 Co přijde po ropě? Pavel  Houdek
15. 7. 2005 Jsem Brit, Pákistánec i muslim zároveň Jan  Čulík
15. 7. 2005 Pozor na cizince! Jan  Čulík
15. 7. 2005 Řeč - zrcadlo duše Zdeněk  Hromas
14. 7. 2005 O životě v Uzbekistánu
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce