18. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2005

Ekonómia: Mzdy v rozpore s "vedeckými" zákonmi ekonómie

V minulom príspevku som napísal, že v ekonómii platia iba niektoré zákony - napr. zákon ponuky a dopytu. Nie je to ale celkom správne, možnože celkom nesprávne tvrdenie: Na trhu práce je výška miezd vytváraná ponukou práce, ktorú tvoria pracovné sily a dopyt firriem žiadajúcich špecifickú činnosť pre svoj chod. Pretože je veľa pracovnej sily, mzdy sú tlačené dolu.

Naopak mzdy sú tlačené hore tam, kde je vysoký dopyt, napr. po určitých špecifických dannostiach pracovníkov schopných vykonať určitú prácu. Tu je ponuka nízka, a preto sú mzdy tlačené nahor napriek tomu, že ponuka na danom trhu môže byť vysoká. Napríklad veľa ľudí vie hrať futbal, chceli by byť futbalistami, ale iba málo z nich zvládne určitú obtiažnosť; to sa týka i huslistov, pianistov, softwarových inžinierov apod.Potiaľ teória platí.

Zároveň platí, že pokiaľ sa uchádza o určitý projekt viacero záujemcov, pri vyrovnanej kvalite rozhoduje cena. Nižšia cena signalizuje, že dotyčný uchádzač je schopný vykonať danú prácu za nižšie náklady, teda efektívnejšie; teda ide o optimálnejšie využitie zdrojov.

Každý by rád robil manažéra a nie zamestnanca. Každý by rád riadil, zadával práce, kontroloval a rozhodoval ako plnil zadávané úlohy. Ponuka po manžérskych pozíciach je vysoká, mzdy sú tiež vysoké. Ak chcete namietnuť, že manažér (nemyslím obchodníka, ani podnikateľa) je práve ten, ktorý má špecifické vlastnosti (tzv. ľudský kapitál) ako huslista, môže dôjsť k omylu. Zaprvé, od manažéra sa neočakávajú presne vymedzené a testovateľné vlastnosti, ako je to pri hre na husle. Požiadavky sú vágne - naplňuje ich viacero uchádzačov.

Zadruhé, manažér na akejkoľvek úrovni pripadá asi na piatich zamestnancov (od vedúceho oddelenia) v ktorejkoľvek inštitúcii (úrady. služby, veľké korprorácie). Verím, že nikto si nemyslí, že na požadovaný post neexistuje viacero vyrovnaných uchádzačov, pri ktorých potom výber môže byť tvorený podľa nákladov, teda že uchádzač je schopný danú činnosť vykonávať za nižšiu cenu, pretože vynaloží menej energie.

Taktiež neplatí argument zodpovednosti, pretože vo veľkých inštitúciach je zodpovednosť veľmi rozptýlená a prípadné škody jedným z nižších manažérov nespôsobia veľké škody.

Zaďalšie, topmanažéri nijakú osobnú finančnú zodpovednosť za chod inštitúcie nemajú, naopak sú zastrešení zlatými padákmi. Manažéri sú vyberaní predovšetkým na základe neekonomických kritérií, napr. absolvovanie dobrej školy - v USA to znamená schopnosť zaplatiť si ju, teda výber podľa pôvodu; dobrá škola môže byť tiež známkou matematického talentu, ale to neznamená, že dotyčný absolvent finančnej matematiky bude lepší manažérom; ďalej sa výber robí podľa kontaktov (tu by sa mohla aplikovať marginalistická užitočnosť); spoločenskej stratifikácie (skrývajúcu sa veľakrát za skúsenosti); schopnosti myslieť podľa trendov - teda byť konformný a iných obdobných kritérií.

To sa týka aj politiky. Každý rád by politikom. Predstavte si, že jedným z kritérií by bola ochota konať službu verejnosti za nižšie náklady. (Áno, v plutokratickom systéme USA mnoho kandidátov do obidvoch komôr Kongresu preferuje záľubu a prestíž nad finančnú odmenu, pretože už sú dostatočne bohatí.) Koľko mocichtivých ľudí by sa zapojilo do konkurzu - volieb?

Ekonomický systém sa riadi skôr "násilím" - podľa silnejšej vyjednávacej pozície, kde ekonomický argument je len jeden z viacerých, a uvádza sa tam, kde sa hodí.

                 
Obsah vydání       18. 7. 2005
18. 7. 2005 Boj proti terorismu "bude trvat dlouhá desetiletí"
18. 7. 2005 Jednala Mladá fronta Dnes "protizákonně"? Jan  Čulík
18. 7. 2005 Cítil jsem vinu i za to Petr  Štengl
18. 7. 2005 Media mistakes may just be growing pains Jan  Čulík
18. 7. 2005 Co může být za Paroubkovou vstřícností k německým antifašistům Boris  Cvek
18. 7. 2005 Věrnost občanů, víra a naděje Ladislav  Žák
18. 7. 2005 Vstřícná gesta by se opravdu dělat měla Miloslav "Kraken" Junek
18. 7. 2005 Spravedlností byla jedině smrt Štěpán  Kotrba
18. 7. 2005 Britský konzervativní premiér, kterého "svrhla" Thatcherová, zemřel
18. 7. 2005 Kdokoli z nás by mohl spáchat londýnský útok Boris  Cvek
18. 7. 2005 Ekonómia: Mzdy v rozpore s "vedeckými" zákonmi ekonómie Igor  Daniš
18. 7. 2005 Jeden problém těchto dní (i let!) Miloš  Dokulil
18. 7. 2005 Co nám utajil Miroslav Šuta Ivan  Brezina
18. 7. 2005 O soudcovské nezávislosti Jaroslav  Štemberk
18. 7. 2005 Ekonomičtí "teoretikové", důchodci, nezaměstnanost a teorie "mezního užitku"
18. 7. 2005 "Zpravodajství iráckého odporu" je čirá propaganda, ale je správné jej publikovat Tomáš  Poláček
16. 7. 2005 Biochemik, zatčený v Egyptě, "nemá vazbu na al Kajdu"
16. 7. 2005 Dohoda skupiny G8 z Gleneagles o pomoci chudým zemím je ohrožena
15. 7. 2005 Prezident Klaus se patrně zbláznil. Měl by skončit v klecovém lůžku? Petr  Němec
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
15. 7. 2005 Co přijde po ropě? Pavel  Houdek
15. 7. 2005 Jsem Brit, Pákistánec i muslim zároveň Jan  Čulík
15. 7. 2005 Pozor na cizince! Jan  Čulík
15. 7. 2005 Řeč - zrcadlo duše Zdeněk  Hromas
14. 7. 2005 O životě v Uzbekistánu
13. 7. 2005 Damir Kapidžič: Mám muslimské kořeny, ale piju alkohol Jan  Čulík
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce