1. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 6. 2005

Kracie

Prezidentovi se nepozdává postdemokracie. Jeho představa o demokracii je však poněkud úzká, a proto se mu do ní mnozí nevejdou. Ve Varšavě na setkání vrcholných představitelů zemí Rady Evropy správně řekl, že boj za svobodu a demokracii neskončil pádem komunismu a že jsou nová nebezpečí a nové hrozby. Inu, i takto banálně se to dá říci. Znepokojuje ho, že různá seskupení bez demokratického mandátu se snaží přímo se vměšovat do života lidí.

Ale co je to ten demokratický mandát?

Je jediným zdrojem demokratické legitimity uplatnění volebního práva? Střetávají se zde vlastně, a to dost tiše a nenápadně, dvě rozličné verze obnovení demokratického zřízení v naší zemi. A téma obnovení demokracie, to je zdroj chápání jejího smyslu vůbec.

Podle jedné verze za obnovením demokracie stála především Reaganova tvrdost, o jakémsi uzbrojení Sovětského svazu jsme asi slyšeli všichni. Velmoci se prý dohodly na Maltě. A také papež prý porazil komunismus, jak jsme slyšeli mnohokrát. Pasivní lidé se zkrátka jednoho dne dočkali - demokracie se jaksi stala, přihodila, byla dodána! Parašutovala se shůry a je tady. Pád komunismu. Převrat. Změna.

Druhá verze sleduje nejlepší tradice emancipačních procesů evropské politické kultury: Klíčové dějinné zvraty moderní evropské politické historie vytvořily trvalé napětí mezi mocí, která se opírala o absolutní zdroje svého mandátu a mezi úsilím o postupné rozšiřování veřejného prostoru zdola. Historie tohoto dobývání je také zápasem o lidská práva, která jsou nesamozřejmým průvodcem moderní doby. Napětí tohoto trvalého střetu utváří páteř moderních evropských dějin již po třetí století, ačkoliv zárodky této emancipace snadno dohlédneme až kdesi ve vzdálených hlubinách antických časů. Čtyřicet let nedemokratického režimu bylo v tomto smyslu malými dějinami v rámci dějin velkých. Bez postupné emancipace společnosti zevnitř, bez spolupracujících, větvících se a rozšiřujících se občanských iniciativ podněcujících či spíše provokujících svou drobnou prací své nejbližší okolí, bez připravenosti k oběti, která vytvářela povědomí o ceně budoucí demokracie, bez narůstajícího odhodlání tisíců původně netečných lidí bychom dnes sice zřejmě také žili v jakési kracii, ale naše zodpovědnost k ní by byla mnohem volnější. Taková kracie by také byla mnohem ohroženější a méně stabilní. Neměla by pro nás tu cenu, kterou jsme museli zaplatit.

Měl by si dávat ruku před ústa ten, kdo rád naznačuje, že různé občanské iniciativy překážejí dobrým záměrům a kdejakým oprávněným zájmům. Sdílení demokratického prostoru dává práva všem, kteří se v něm pohybují. Považuje-li redukcionista demokratický mandát za totéž, jako mandát volební, říká o svém pojetí demokracie více, než říci chtěl a musel. Z demokratických voleb vzcházejí zastupitelé, jimž dočasně svěřujeme zákonodárnou a zprostředkovaně i výkonnou moc. Nesvěřujeme jim však svůj život, ba ani svůj každý všední den. Svoboda sdružovací, shromažďovací, svoboda slova, koneckonců i svoboda podnikání, to všechno je ten náš všední den.

Nebylo šťastné, že se vůči Klausovu projevu slyšitelně ohradila jen skupina někdejších disidentů. Nebylo to šťastné, ale bylo to příznačné. Redukcionismus totiž, jistě jste si toho všimli také, mlžně rozlišuje mezi těmi, které ze špatného zvyku nazýváme disidenty, a mezi revolucionáři. Disidentům se pak nevrle podsouvá nutkání k permanentní revoluci, které jim ovšem z principu nikdy nemohlo být vlastní. Není však divu, že jsou citliví na hodnoty, které s oním veřejným prostorem zdola souvisejí. Takové úsilí o vytváření veřejného prostoru zdola není knihou, která se po dočtení zaklapne a založí do knihovny. Není to tak, že dílo bylo dokončeno, a proto je třeba rozejít se domů. Demokracie pro pohodlné by jistě ráda tolerovala neambiciózní včelaře, zahrádkáře či modlitební spolky. Jenže takové pohodlí by demokracii rozkládalo - její hodnoty vznikají ze střetu demokratických svobod, udržují se pnutím mezi zájmy shora a zdola. Upírat těm dole právo na vytváření onoho nepohodlí znamená popírat ten silnější pramen demokratické legitimity vůbec.

Ono totiž tvrzení, že demokratická legitimita se opírá pouze o výsledky voleb, nevisí ve svém malém, nedotčeném vzduchoprázdnu. Slýcháme opakovaně, že volební systém musí být efektivní, nejlépe většinový; slýcháme, že malé politické strany mají v politickém systému neúměrný vliv, slýcháme, že optimální systém by byl ten, v němž vítěz přece bere vše. Ale to už by bylo na jiný článek, jehož vyznění zkušený čtenář domyslet umí předem.

Mně se také v různých ohledech nepozdává ta Klausem zmíněná postdemokracie. Ani ve snu se sice neobávám návratu zpět, Sovětského svazu se už jaksi nestrachuji vůbec a stará nebezpečí nevidím před sebou, nýbrž za sebou. Vnímaví a pozorní bychom však být měli, protože snadná pravda o nových nebezpečích a nových hrozbách se může nečekaně zhmotnit s novou silou. Angažovaného a ambiciózního občanství bude třeba stále, tím spíše, že v klidných časech je obtížnější vypozorovat naléhavost, se kterou se udržuje v bdělém stavu. Ale jistě se dá říct, že dokud bude dost těch, kteří budou prosazovat své veřejné ambice i jinak, než jen na kandidátkách politických stran, nemusíme se o osud demokracie tolik bát. Tím neříkám, že těch kandidátů, schopných služebníků státu, není třeba. Naopak - bez nich by to nešlo. Ale právě vědomí, že demokracie nepředstavuje jednoduchou cestu k cíli, je nejspolehlivější zárukou do budoucna. Od demokracie ke kracii může být někdy podezřele blízko!

Psáno pro Literární noviny

                 
Obsah vydání       1. 6. 2005
1. 6. 2005 Holandsko odmítlo ústavu EU
1. 6. 2005 Elity informačního věku a útlak v Americe?
31. 5. 2005 Francie má nového premiéra
1. 6. 2005 Konce umění Štěpán  Kotrba
1. 6. 2005 Problémy Evropské ústavní smlouvy Martin  Kunštek
1. 6. 2005 Michael  Marčák
1. 6. 2005 PBS: Co bude znamenat odmítnutí EU Francií pro USA?
1. 6. 2005 Návrat politiky do Francie Milan  Neubert
1. 6. 2005 Kracie Petr  Pospíchal
1. 6. 2005 Marihuanové lži Jakub  Ježek
1. 6. 2005 Pomůže penzijní reforma řešit životní náklady důchodců? Jiří  Martišek
1. 6. 2005 Michael  Marčák
1. 6. 2005 Rozhodnout se podle své vůle je právem každého občana Oldřich  Průša
1. 6. 2005 Nepořádám hon na Knížáka Jiří  David
31. 5. 2005 Zúčtování s šejkem Hamadem II. Zdeněk  Jemelík
31. 5. 2005 Timothy Garton Ash: Francii ovládl strach
31. 5. 2005 Taky bude Vaše dovolená samozřejmě s leteckou dopravou? Miloš  Dokulil
31. 5. 2005 Jak Jiří David reflektuje odpovědi na Třináct otázek k situaci na pražské výtvarné scéně Jan  Paul
31. 5. 2005 Může za to systém, anebo je to prostě realita? Marian  Kechlibar
31. 5. 2005 Kapitálu se nikdo nenají Jan  Hošek
30. 5. 2005 Lety, Lety a zase Lety Josef  Vít
30. 5. 2005 NGO: Nejsou nástrojem americké moci
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005