27. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 1. 2005

Konec časopisu Konec konců?

Pracuji momentálně jako dobrovolnice při záchraně časopisu Konec konců, jenž se brzy ocitne bez vydavatele a jehož historii popsala redakce v příloze, píše Jana Soukupová, "spřízněná redaktorka na volné noze". Situace je skutečně kritická, příští týden vyjde poslední číslo, které hradí současný vydavatel, od 1. 4. 2005 přejdou vydavatelská práva na sdružení Moravskoslezský kruh, který tvoří členové redakce. Ti jsou momentálně zcela bez prostředků na chod redakce i výrobu časopisu.

Redakce začíná rozesílat stovky dopisů nejrůznějším subjektům s prosbu o sponzorský příspěvek.

Časopis Konec konců vychází už devátým rokem, napřed pod jménem Bariéry pod Nadací Charty 77 a poslední rok pod Fórem dárců. Přežil nelehká léta rozvíjejícího se kapitalismu, aniž kdy slevil ze svého zcela nebulvárního zaměření.

Snaží se rozvíjet občanskou společnost po stránce sociální, ekonomické, politické, kulturní i čistě lidské. Stal se platformou celostátně proslulých novinářů, kteří zde rádi tiskli své názory - pro jejich celostátní, pražsky centralizované média někdy trošku nestravitelné či okrajové. Mnohá témata rozvíjí Konec konců dříve, než se ho chopila "velká" média. A to vše, prosím, z Brna - či právě proto, že z Brna, které není zapojeno do centrální mediální scény, a snad proto si uchovává pohled "centrem nezatížený".

Možná že Konec konců neoslovuje velké publikum, ale nemůžu se zbavit dojmu, že oslovuje čtenáře důležité. Právě z toho hlediska, které je jeho hlavním tématem: z hlediska svobodné a pokud možno kultivované občanské společnosti.

Další celostátní časopis z Brna zmizí? Pomůže mu někdo? Je v této chvíli pravděpodobné, že z české mediální scény zmizí další časopis. Jmenuje se Konec konců a vychází v Brně. Zdá se, že jeho zánik potvrzuje mnohaletou pravdu -- v České republice není v silách regionů nebo měst vydávat nebo udržet při životě časopis, který má celostátní, či ještě širší dosah. Od časů prvorepublikových Lidových novin a literárního Hosta do domu z druhé poloviny dvacátého století se v Brně nezdařilo připravovat žádný významnější a šíře koncipovaný titul. Jedním z nejdéle vycházejících časopisů v porevoluční době byly Bariéry, které se po sedmi letech a to na sklonku roku 2003 přejmenovaly na Konec konců. Nyní i tomuto dvouměsíčníku hrozí zánik.

Proč? Odpověď vydavatele, jímž je občanské sdružení Fórum dárců ze sídlem v Praze je strohá a zdánlivě logická: ".... přes veškeré úsilí se nepodařilo zajistit další finanční udržitelnost vydávání časopisu. Výkonný výbor Fóra dárců konstatuje, že v tomto směru nevidí ani v budoucnosti žádnou perspektivu a proto k 31. březnu vydávání časopisu zastavuje a druhé číslo, které právě vychází je poslední pod jejich hlavičkou...".

Zánik časopisu lze samozřejmě vysvětlit takto zcela jednoduše. Avšak otázky zůstávají: Proč se pro časopis nepodařilo zajistit peníze? Udělalo Fórum dárců všechno, aby je získalo? Vždyť Fórum dárců je sdružením, zastřešujícím čtyřicítku největších nadací a nadačních fondů České republiky. Jeho posláním je koordinovat nadační politiku v českých zemích a získávat pro sponzoring a filantropii politické a ekonomické kruhy i jednotlivce a navrhovat a prosazovat zákonné normy, umožňující rozkvět neziskového sektoru. Součástí jeho organizace je Klub donátorů sdružující patnáct firemních gigantů jako Eurotel, PPF, ČEZ, Hewlet Packard, Plzeňský prazdroj, apod. Fórum dárců se dokonce smluvně zavázalo při přebírání časopisu získat pro něj dva sponzory. Podle vedení Fóra dárců nebylo možné tento úkol splnit. Důvod? Ze strany žádné z velkých firem sdružených pod jejich hlavičkou není údajně o sponzoring časopisu zájem a není možné je získat ani pro inzerci.

Redakce samozřejmě mnohokrát zažádala o granty. V nadačním sektoru i ma ministerstvu kultury. A odpovědi? Nezlobte se, nevyhovujete, nesplňujete.... říkají v občanském sektoru, k němuž má tento společenský občanský časopis, jak se deklaruje v tiráži, nejblíž. Jediný grant redakce obdržela v roce 2003 od Trustu amerických nadací prostřednictvím Nadace VIA se zdůvodněním, že časopis významně obohacuje pluralitu názorů v ĆR. Pokud jde o české a moravské nadace -- jsou zaměřeny vesměs na menšiny, protidrogové aktivity, lidská práva, či romskou problematiku.

Ministerstvi kultury má jiné zdůvodnění: kdybyste byli časopisem literárním, filmovým, architektů, pro menšiny, pak by se pro vás peníze možná našly, nebo byste na ně aspoň měli nárok.. Jenže vy jste časopisem mimo žánry a mimo všechny škatulky. Jste nezařaditelní, takže, litujeme, osvětlil nám ministr Dostál. A to je pravda. Časopis Konec konců patří k těm, které programově přesahují žánry, oddíly, škatulky. Najdete v něm komentáře a články z politiky, ekonomie, z vědy, náboženství i sportu. Není to časopis jednooborový, naopak, je to časopis, který chce propojovat obory i zájmy a hledat souvislosti. Není to časopis bulvární, je určen čtenářům se středo a vysokoškolským vzděláním, kteří mají zájem o pohledy méně obvyklé. A publikují v něm autoři z významných periodik, jmenujme například Tomáše Feřteka z Reflexu a Luboše Palatu z Lidových novin a vedle nich kmenové autory: zesnulého Bohuslava Blažka, sociology Jana Kellera a Fedora Gála, publicistu Radovana Holuba, divadelníka Arnošta Goldflama, historika Josefa Válku, spisovatele Jana Trefulku, českobratrského faráře Jana Šimsu, dále Petra Schnura, Jiřího Oliče, a mnoho jiných... Rádi do něj přispívají renomovaní odborníci a vědci. A to proto, že redakce časopisu prosazuje a proklamuje svou nezávislost na politických a módních trendech a tvrdohlavě trvá na své samostatnosti a své vizi víceoborového, nikoli jen zájmového časopisu. Dodejme, že tuto vizi podporují a podporu další existenci časopisu vyjádřili v těchto dnech divadelní režisér Vladimír Morávek, filmový dokumentarista Jan Špáta, onkolog Josef Koutecký, sociolog Ivo Možný, biolog Otakar Štěrba, básník Jiří Kuběna a řada dalších osobností.

Ptejme se tedy znovu: co je příčinou blížícího se zániku dalšího brněnského časopisu? Místo vzniku, odkud se tak těžko proniká do hlavního města za velkými sponzory, do světa známostí, lobování, do světa hvězd a hvězdiček, jejichž přítomnost činí každou aktivitu mnohem záslužnější a hodnou pozornosti?

Špatný "podnikatelský" záměr vydavatele a jeho malá aktivita?

Malá aktivita mini redakce na poli byznysu?

Neschopnost občanských organizací podpořit časopis, který vznikl v jejich sféře a který myšlenku občanské společnosti hájí?

Tvrdohlavost redaktorů., kteří trvají na své samostatnosti a nezávislosti na politických a ekonomických hrátkách?

Špatná a krátkozraká grantová politika ministerstva kultury? Nezájem široké veřejnosti o témata s hlubším ponorem?

Odpověď necháme na každém...Zbývá se ptát, co by mohlo zachránit časopis Konec konců v méně než dvouměsíčním čase, který mu vyměřil vydavatel.

Odpověď: zájem širší veřejnosti, sponzorů a inzerentů. Redakce totiž hodlá ve vydávání časopisu pokračovat.

Redakce časopisu Konec konců

Kontakt:

antonin.hostalek@koneckoncu.cz

blanka.svabova @koneckoncu.cz

                 
Obsah vydání       27. 1. 2005
27. 1. 2005 Čtyřka z Guantánama "je stále hrozbou", tvrdí USA
27. 1. 2005 Britští vězni z Guantanáma byli v Británii propuštěni na svobodu
27. 1. 2005 Británie už nebude věznit bez soudu osoby "podezřelé z terorismu", uvalí na ně domácí vězení
27. 1. 2005 "V jaké to žijeme společnosti, která zadržuje lidi bez soudu na dobu neurčitou?"
27. 1. 2005 Jak se připravuje v BBC publicistický pořad Newsnight
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny
27. 1. 2005 Do Iráku přichází demokracie
27. 1. 2005 Co si Iráčané myslí o volbách
26. 1. 2005 Michael  Marčák
27. 1. 2005 Evropský sociální model - evropské souvislosti české politiky Štěpán  Kotrba
27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět
27. 1. 2005 Stoupne teplota o víc než deset stupňů?
27. 1. 2005 Zvažování je "zajímavý" program pro vládní stranu Ivan  David
27. 1. 2005 Respekt ano, ale realita...? Stanislav  Křeček
27. 1. 2005 Konec časopisu Konec konců?
26. 1. 2005 Michael  Marčák
27. 1. 2005 Jak Brazílie dokáže snížit hlad na nulu
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech
26. 1. 2005 Leni Riefenstahl, žena bez tváře, umělkyně bez hranic Jan  Paul
26. 1. 2005 55 procent Američanů nevěří v evoluci
26. 1. 2005 Kluci nečtou
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
26. 1. 2005 Jiří "Monty Python" Vacek Josef  Provazník
26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť
25. 1. 2005 Proč nepodporuje víc demokratů volby v Iráku?
27. 1. 2005 Světový tribunál o Iráku
26. 1. 2005 Setkání sociálních a ekologických hnutí
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004