9. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 9. 2004

Přehled o integraci dětí přistěhovalců

tisková zpráva UIV

Integrating Immigrant Children into Schools in Europe. Brusel, EURYDICE 2004

Od 13.9. 2004 bude na Internetu vystavena a v tištěné podobě zpřístupněna publikace EURYDICE "Integrating Immigrant Children into Schools in Europe", která poskytuje přehled o integraci dětí přistěhovalců do předškolního a povinného vzdělávání ve 30 evropských zemích, které jsou členy sítě EURYDICE. Zahrnuje děti cizinců, kteří žijí v hostitelské zemi z různých příčin (ať se jedná o dlouhodobé pobyty, žadatele o azyl, azylanty atd.).

Podíl cizinců v evropských zemích se nejčastěji pohybuje mezi 2,5 -- 9 %. Pod 2,5 % je ve většině zemí, které se staly členy Evropské unie v roce 2004 (s výjimkou Estonska a Lotyšska).

Prakticky všechny země se řídí evropskou legislativou o vzdělávání dětí cizích státních příslušníků. Tyto děti by měly mít stejná práva na vzdělání jako děti hostitelské země. Přístup dětí azylantů ke vzdělání by měl být totožný s přístupem dětí z hostitelské země. Řada zemí podporuje předškolní vzdělávání dětí přistěhovalců. Děti mohou využívat školní vybavení i další služby, jako je např. školní stravování.

Informovanost rodičů o vzdělávacím systému hostitelské země je v jednotlivých zemích zajišťována různým způsobem (materiál je přeložen do cizího jazyku, mají k dispozici různé pomocné pracovníky nebo překladatele atd.).

Do tříd jsou děti zařazovány podle svého stáří. Důraz je kladen na znalost jazyka, ve kterém probíhá výuka. V některých zemích mají děti možnost přechodně navštěvovat třídy, které se věnují zejména výuce tohoto jazyka. Několik zemí umožňuje i výuku v mateřském jazyce. Třídy s dětmi přistěhovalců mohou mít nižší počty žáků.

V řadě zemí je věnována pozornost výuce mateřského jazyka, někde je dokonce nabízena i rodičum. Často se ve školách zohledňují zvyky a tradice, které souvisejí s náboženským vyznáním dětí.

Učební osnovy obsahují zpravidla otázky, které přispívají k usnadnění vzdělávání dětí přistěhovalců a k podpoře dialogu mezi kulturami. Interkulturní přístup se projevuje i v mimoškolních aktivitách např. organizováním různých akcí, setkání se zástupci přistěhovalců apod. Pro interkulturní výuku je velmi důležitá role učitelů, jejich teoretický výklad, ale i konfrontace s reálnou situací a praktická zkušenost. Proto je neopominutelné i vzdělávání učitelů, a to jak počáteční, tak další vzdělávání.

Publikace je doplněna řadou srovnávacích tabulek a grafů a přehledem legislativních opatření, platných v jednotlivých zemí pro vzdělávání dětí přistěhovalců. Součástí publikace i je CD ROM, který obsahuje podkladové národní zprávy.

Publikace bude vystavena ve dvou jazykových verzích (anglicky, francouzsky) na internetových stránkách EURYDICE ZDE

Jednotlivé národní zprávy jsou v jazyce anglickém.

                 
Obsah vydání       9. 9. 2004
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů
9. 9. 2004 Sedm osob zahynulo při atentátu v Jakartě
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
9. 9. 2004 Horáček není "česky" zelený
9. 9. 2004 Ostatním brát, sobě dávat Jan  Faltýsek
9. 9. 2004 Řídí svět ekonomové, nebo řídí svět ekonomy? Josef  Soukup
9. 9. 2004 Proč je přístup k internetu v ČR tak obtížný Michal  Rusek
9. 9. 2004 Přehled o integraci dětí přistěhovalců
8. 9. 2004 Rusko nabízí 10 milionů dolarů
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 Stále stejní bardi Martin  Groman
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu
8. 9. 2004 Na George Bushe útočí jen snobové
8. 9. 2004 Bush versus Kerry: příliš malé rozdíly Oskar  Krejčí
7. 9. 2004 "Je možné zabít 42 000 dětí podle práva?"
7. 9. 2004 Čečenští únosci: "Rusové zabíjejí naše děti, tak my zabijeme vaše"
8. 9. 2004 Neviditelná minová pole Václav  Dušek
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek
6. 9. 2004 Lze ve válce proti terorismu zvítězit pouze silou?
9. 9. 2004 Jak nám vládnou Sergej  Chelemendik
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů