10. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 6. 2004

ČT: Veřejné projekce televizních přenosů z ME ve fotbale 2004 jen se souhlasem ČT a za prachy!

tisková zpráva Martina Švehly

Česká televize upozorňuje zájemce o pořádání veřejných projekcí televizních přenosů z Mistrovství Evropy ve fotbale 2004, že projekce na veřejných prostranstvích, včetně restauračních zařízení, barů apod. je možné pouze po předchozím uzavření smlouvy s Českou televizí.

Podle platného autorského zákona je každý oprávněn bezúplatně užít vysílání pro svoji osobní potřebu. Jakmile ale hodlá dále vysílání sdělovat veřejnosti například na veřejných projekcích, musí k tomu obdržet souhlas provozovatele vysílání.

Právní úprava televizního poplatku v zákoně o rozhlasových a televizních poplatcích na zmíněné povinnosti nic nemění, protože placení televizního poplatku váže na držbu televizního přijímače. Samotné zaplacení televizního poplatku nezakládá právo porušovat autorský zákon. To bez výjimky platí i pro restaurační zařízení a jiné provozovny.

Česká televize je právě v těchto dnech již vzhledem ke své finanční situaci odhodlána důsledně uplatňovat práva, která nabyla. Činí tak za situace, kdy cena práv na vysílání významných sportovních událostí rok od roku roste. O to více se vyjevuje nepoměr, kdy mnozí na veřejných projekcích vydělávají ať již na útratě návštěvníků či reklamě, aniž by uzavřeli s Českou televizí příslušnou smlouvu.

Věříme, že pořadatelé projekcí takto jednají spíše z nedostatku informací, než pro vědomý záměr porušovat zákon. Česká televize je připravena jednat o uzavření smluv na veřejné vysílání. Bližší informace najdou zájemci na www.czech-tv.cz/projekce/ . S lépe informovanými a poctivými partnery, kteří včas požádali, byly již smlouvy uzavřeny, proto se může stát, že některá veřejná prostranství jsou již obsazena.

                 
Obsah vydání       10. 6. 2004
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice
9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"
10. 6. 2004 Již čtvrtá mezinárodní zpráva, která ostře kritizuje porušování lidských práv v České republice Jan  Čulík
10. 6. 2004 Prezident Chirac odmítl Bushův návrh
10. 6. 2004 To je trs!
10. 6. 2004 Bushův plán pro Blízký východ přijat s rozpaky
10. 6. 2004 V nových členských zemích se očekává cynismus, neúčast a euroskepse
10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie
10. 6. 2004 Co vědí lidé o eurovolbách?
10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
10. 6. 2004 Ať si chudí lidé kouří...
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
10. 6. 2004 ČT: Veřejné projekce televizních přenosů z ME ve fotbale 2004 jen se souhlasem ČT a za prachy!
10. 6. 2004 BSKyB bude po jednorázové platbě nabízet 200 televizních okruhů zadarmo
10. 6. 2004 K softwarovým patentům Vojtěch  Polák
10. 6. 2004 Média a stín Jan  Stern
9. 6. 2004 Česká republika poskytla Registru konvenčních zbraní OSN nekvalitní zprávu
9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let
9. 6. 2004 Drogy hýbou světem Jiří  Šimůnek
9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
9. 6. 2004 V pozoru Antonín Jaroslav Liehm
9. 6. 2004 Robert Capa: Tváře dějin Jindřich  Zíka
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech