23. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2004

Petice požadující mimořádné zdanění televize Nova

Vláda České republiky
Parlament České republiky

Žádám vládu a Parlament České republiky, aby využili práva státu vybírat daně a v rámci probíhající reformy veřejných financí stanovili mimořádnou daň z vysílání televizní stanice NOVA určené k úhradě nákladů státu vzniklých v souvislosti s existencí vysílání televizní stanice NOVA v právním prostředí České republiky a zamezili tak přenášení těchto nákladů ve formě spotřebních daní, daně z přidané hodnoty a snížení nemocenských dávek na občany.

Žádám vládu, Parlament a prezidenta České republiky, aby v zájmu zachování sociálního a mezigeneračního smíru legislativně přepracovali a schválili požadavek petice.

Ing. Josef Juroš
Bratříkovice 41
747 55
Podepište!

Autor níže uvádí vysvětlení:

Ani k smíchu, ani k pláči, česká vláda stále neví, že má vládnout

Stačí si uvědomit základní fakta, které jsou předmětem výuky dějepisu a občanské výchovy na základní a střední škole.

Za prvé: PRÁVO VYBÍRAT DANĚ

"Právo vybírat daně" v dosavadní historii bylo vždy spjato s mocí, náleželo vládám států, vládcům říší, církvím, svobodným městům, městským státům, kmenovým náčelníkům. Na základě tohoto práva pak byly stanoveny daně (z kapitálu, z půdy, z majetku, z otroků, z úrody,). Vymahatelnost daní byla zajištěna zákony, vyhláškami, předpisy, atd. , které upravovaly formu (co bude zdaněno), způsob (jak, kdy a komu bude daň uhrazena) a výši (kolik) daní, a v případě neplnění daní i tresty, opírala se o represívní moc.

Za druhé: NEZPOCHYBNITELNOST PRÁVA VYBÍRAT DANĚ

"Právo vybírat daně" se podobně jako jiných současných státech v České republice provádí prostřednictvím zákonů, vyhlášek, prováděcích předpisů a podobně. Manažeři, ekonomové, právníci, daňoví poradci, účetní spolu s mazanými a vychytralými lumpy hledají nedostatky, mezery a kličky ve výkladu zákonů, předpisů, ... s cílem vyhnout se placení daní, či alespoň snížit výši odváděné daně. Neznám případ, že by někdo z nich někdy zpochybnil "právo vybírat daně". Ba naopak, svou činností toto právo přímo potvrzují. Chyba orgánu státu nemůže zpochybnit "právo státu vybírat daně", protože je založeno na moci státu, ne na bezchybnosti jednání zástupce státu. Právo vybírat daně je atributem státu, právním výkladem je možné zpochybnit zákon na základě kterého se vybírá daň, ale nelze jím zpochybnit právo vybírat daně.

Za třetí: ODPOVĚDNOST ZA UPLATNĚNÍ PRÁVA VYBÍRAT DANĚ

Odpovědnost za uplatnění práva vybírat daně nese v České republice vláda, parlament a prezident. Úskalí se skrývá v tom, kdo vládne, politici nebo státníci. Politik ve vládě hájí především zájmy své, zájmy své strany a svých voličů. Státník hájí zájmy státu.

Za čtvrté:

Vysvětlení pojmů:

daň - dávka vybíraná státem k úhradě veřejných potřeb: d. ze mzdy, z přidané hodnoty; důchodová d.

právo - 1. soubor obecně závazných norem stanovených státem; jejich uplatnění: občanské, trestní, pracovní p.; pracovní p.; stanné p.; 2. oprávnění, nárok opřený o zákonná ustanovení, popř. odůvodněný zvyklostmi: volební, hlasovací p.; občanská, základní lidská p.

(Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, ACADEMIA, PRAHA, 1994)

atribut - charakteristický znak, nezbytná vlastnost

(Slovník cizích slov, STÁTNÍ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA)

Požadavky na obsah textu petice:

Text petice je upraven tak, aby co nejvíce odpovídal níže uvedených podmínkám.

1. Petice nesmí posílit vládu tím, že ji poskytne více finančních prostředků.

2. Petice musí oslabit a zpochybnit právo vlády zasahovat do života občanů.

3. Petice musí zpochybnit současnou vládní reformu.

4. Petice musí oslabit vládu vůči subjektům. které jsou schopny plnit požadavky občanů (voličů) přímo, bez donucení zákony, bez státní regulace.

5. Petice nesmí zpochybnit beztrestnost a právní nezávadnost jednání vlastníků televizní stanice NOVA.

                 
Obsah vydání       23. 3. 2004
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
23. 3. 2004 Svoboda nechat si zvětšovat penis Tomáš  Stýblo
23. 3. 2004 Psychologie obyčejného člověka Ivo  Šaněk
22. 3. 2004 Byrokracie: "Nemohu vám poskytnout služby, nemáte průkaz" Jan  Čulík
23. 3. 2004 Američtí činitelé začínají svědčit při vyšetřování 11. září
23. 3. 2004 Izrael zavraždí všechny představitele organizace Hamas
23. 3. 2004 Izrael zavraždil šéfa organizace Hamas
23. 3. 2004 Bílý dům odmítl obvinění, že je nekompetentní
23. 3. 2004 Diskuse o broadbandovém internetu
23. 3. 2004 V tématu "bulvarizace médií" není možné se neshodnout
23. 3. 2004 O referendech ve Švýcarsku
22. 3. 2004 Petice požadující mimořádné zdanění televize Nova Josef  Juroš
23. 3. 2004 Proč neprobíhaly demonstrace proti Saddámovi, když byl u moci? Boris  Cvek
23. 3. 2004 Kanaďani jsou zásadně proti poskytování genetických údajů pojišťovnám Miloš  Kaláb
23. 3. 2004 Zrušme už konečně OSN! Michal  Rusek
23. 3. 2004 George Novotný: Je nepřípustné tiskovou reklamou ovlivňovat průběh neuzavřeného soudního řízení
23. 3. 2004 Zamyšlení nad ženevskou iniciativou
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
23. 3. 2004 Narajama důchodové reformy Jiří  Flutka
22. 3. 2004 Penzijní fond České spořitelny pod nátlakem ustoupil Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Stavební spořitelny asi tunelují státní podporu svým klientům Radek  Mokrý
22. 3. 2004 Bulvarizují se Česká média? Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Proč se Král zlodějů neumístil na Oscarech Jan  Čulík
22. 3. 2004 Za co vděčíme technické civilizaci a za co Slonímu muži Martin  Škabraha
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba
22. 3. 2004 Česká kvalita kremace Luboš  Kotek
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004