21. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 11. 2003

Náčelník generálního štábu AČR dnes navštíví největší posádku na Moravě

Dnes navštíví náčelník Generálního štábu Armády ČR generálporučík Ing. Pavel Štefka největší moravskou posádku - Vyškov. O jeho pracovní cestě včera informoval novináře mjr.Pavel Kočvara ze skupiny vnější a vnitřní komunikace 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín (4.VeVD) ve Vyškově.

V největším vojenském vzdělávacím a výcvikovém areálu ČR bude nejvyšší český armádní činitel jednat s velitelem 4. VeVD brigádním generálem Ing.Jiřím Halaškou a rektorem Vysoké vojenské školy pozemního vojska (VVŠ PV) brigádním generálem Rudolfem Urbanem. Obsahem Štefkova jednání s generálem Halaškou podle Kočvary bude především oblast rozvoje 4. velitelství a stav výstavby Centra odborné přípravy ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Podle nedávno přijaté Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky bude Velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín zcela novým, pro českou armádu netradičním prvkem. Má plnit úkoly zaměřené na základní výcvik vojáků, speciální výcvik profesionálů, výcvik záloh, kurzy a praktický výcvik praporčíků a důstojníků. Bude spravovat a udržovat učebně-výcvikovou základnu, výcvikové prostory a zařízení a zabezpečovat jejich modernizaci a rozvoj.

Významný úkol tohoto velitelství spočívá v rozvoji teorie přípravy a vedení operací (boje), použití druhů vojsk, plánování a řízení bojové činnosti, výstavby vojsk, jejich organizace a vyzbrojování, v analýze zkušeností a poznatků z výcviku a operací, v analýze standardů NATO atd. Tato teoretická a analytická činnost se bude promítat do připravovaných doktrín, předpisů a dalších interních operačních, taktických, technických a administrativních norem pro celou armádu.

Velitelství je přímo podřízeno náčelníkovi Generálního štábu a bude mít také přímý přístup k výsledkům práce Institutu strategických studií. Toto opatření vytvoří Generálnímu štábu dostatečný prostor pro plnění úkolů střednědobého plánování a řízení vojsk. K plnění uvedených úkolů bude mít velitelství ve své podřízenosti ředitelství pro výcvik, ředitelství zabezpečení a ředitelství pro tvorbu doktrín.

Ředitelství pro výcvik bude určeno k přípravě a praktickému výcviku důstojníků a praporčíků a k výcviku poddůstojníků. Příprava a výcvik důstojníků budou se budou uskutečňovat formou různých kvalifikačních, aplikačních a jazykových kurzů ve Vojenské akademii a v Ústavu jazykové přípravy. Výcvik poddůstojníků (základní a speciální) bude prováděn podle odborností v pěti výcvikových střediscích, která budou dislokována poblíž vojenských výcvikových prostorů. Zde bude probíhat rovněž výcvik záloh.

Ředitelství zabezpečení bude určeno k zabezpečení činnosti velitelství a k podpoře plnění úkolů jednotlivých ředitelství. Bude spravovat pět vojenských výcvikových prostorů a další důležitá výcviková zařízení, která budou využívána pro výcvik a cvičení příslušníků AČR a armád států NATO.

Ředitelství pro tvorbu doktrín bude vnitřně členěno na odbor pro tvorbu doktrín pozemních sil, odbor pro tvorbu doktrín vzdušných sil a oddělení pro tvorbu společných doktrín. Bude představovat teoretické ústředí AČR, jehož výstupy budou doktríny a předpisy především operačního, taktického, všeobecného a administrativního charakteru jak s celoarmádní působností, tak pro jednotky druhů vojsk a služeb.

Jednání s rektorem Vysoké vojenské školy pozemního vojska generálem Urbanem bude zaměřeno na aktuální stav výstavby Univerzity obrany. Ta má podle Koncepce výstavby profesionální armády zcela vyhovovat vzdělávací potřebě ozbrojených sil. Bude jí přizpůsobena struktura vojenských vzdělávacích zařízení. Vedle Univerzity obrany ji má ještě dotvářet vojenská střední škola, vojenská resortní škola a výcviková střediska.

Příprava poddůstojnického sboru bude členěna na základní výcvik a výcvik specialisty. V případě potřeby může být v průběhu kariéry doplněna o odborné kurzy. Z hlediska kariérního růstu bude u vybraných poddůstojníků podporováno získávání úplného středoškolského vzdělání a zvyšování jazykových znalostí. Vojenská střední škola bude zabezpečovat kombinované studium poddůstojníků k doplnění úplného středního vzdělání.

Příprava praporčického sboru bude určena poddůstojníkům vybraným pro kariérový růst do praporčického hodnostního sboru. Bude mít formu kurzů, které bude zabezpečovat vojenská resortní škola.

V přípravě důstojnického sboru se budou rozlišovat dvě základní úrovně: vstupní příprava (bude nezbytná pro zařazení do důstojnického sboru) a další příprava (bude nezbytná pro kariérní růst). Na obou typech přípravy se budou podílet Univerzita obrany i vojenská resortní škola.

                 
Obsah vydání       21. 11. 2003
21. 11. 2003 Spolek Šalamoun Klausovi podruhé: Je důležité v ČR udělovat milosti
21. 11. 2003 Americký psychiatr: Procesy se zadržovanými z Guantánama nemohou být spravedlivé
21. 11. 2003 Nová kniha Michaela Moora je zklamáním
22. 11. 2003 22. listopad: 70. výročí hladomoru na Ukrajině 1932 - 1933
21. 11. 2003 Masakry v Istanbulu
21. 11. 2003 Uděláme ze dvou předmětů jeden? Co třetího nabídne chystaný koktejl? Miloš  Dokulil
21. 11. 2003 Demokraté a Irák: pohledy uchazečů o prezidentskou nominaci Martin  Kloubek
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
21. 11. 2003 Náčelník generálního štábu AČR dnes navštíví největší posádku na Moravě Jaroslav  Hlaváček
21. 11. 2003 Suzuki, nový žák
20. 11. 2003 Richard Perle: Útok proti Iráku byl protiprávní
21. 11. 2003 Kontrarevolúcia 14 rokov po Nežnej Pavol  Fabian
21. 11. 2003 Povaha dnešní krize Štěpán  Kotrba
20. 11. 2003 Aktuálně: Četka geniální a neomylná ... ... ale nepravdivá
20. 11. 2003 O zdřevěnělé řeči: důležitá příručka pro novináře Jan  Čulík
20. 11. 2003 Zařízení k zabránění opuštění místa nedovoleného parkování Vladimír  Just
20. 11. 2003 Neptejme se zásadně "do kdy?" Vladimír  Just
20. 11. 2003 Třešnička na dortu Vladimír  Just
20. 11. 2003 Smysluplný Vladimír  Just
20. 11. 2003 George Novotny: "Nehledá mě Policie ČR, Interpol ani FBI"
19. 11. 2003 "Mou celoživotní vášní je umění" Jan  Paul
20. 11. 2003 Proč princ Charles nejezdí do Ameriky
20. 11. 2003 Promyšlená manipulace se sentimentem Američanů -- i to je válka v Iráku Robin  Ujfaluši
19. 11. 2003 Jsme s vámi, buďte s námi Štěpán  Kotrba
19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart
22. 11. 2003 Adresy redakce
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech