10. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 11. 2003

Dost už bylo plotu

Reakce na tento článek Tomáše Linharta.

Myslím, že tahanice o plot na stránkách BL musí už čtenáře nudit. Abych ji zbytečně dále neprodlužoval, ochotně uznávám, že plot mezi Židy a Araby žádné ideální řešení není. Hlavně proto, že oddělit dvě etnika tak promísená, jako je tomu na území dnešního Izraele, nelze bez alespoň částečného jejich přemístění. Jinak vždycky někdo zůstane na té nesprávné straně plotu.

Nicméně nacistické konečné řešení "oplotit nebo vyhladit" je mi podsouváno neprávem.

Je tu přece stále ještě alternativa "zastavit teror", mimochodem vůbec první krok požadovaný mírovým plánem známým jako "cestovní mapa". O té se kupodivu stále tvrdošíjně mlčí. Palestinský teror se bere jako věc daná, nezměnitelná, dokonce oprávněná, a každé řešení s touto daností musí počítat. Jinými slovy - cestovní mapa už od samého počátku byla podvodem a falešnou hrou. Arabové se tvářili, že jsou ochotni od teroru upustit, Evropa i USA se tvářily, že jim to věří. Když má dojít na činy, jsou tu najednu další požadavky: propusťte všechny naše vězně, zrušte všechny židovské osady, stáhněte armádu z našeho území, a potom vás možná přestaneme bombardovat a ostřelovat. Ale to víte, zaručit vám to nemůžeme, ti naši hoši jsou na vás už moc naštvaní.

Ještě že i Tomáš Linhart připouští, že je alespoň jakýsi rozdíl mezi civilisty roztrhanými bombou v autobusu, a Reinhardem Heydrichem. Je to právě volba terče, která z útočníka dělá bojovníka za svobodu nebo sprostého vraha.

A pak je tu ovšem ještě ta zapeklitá otázka: komu patří podle práva území, na které si dělá nárok jak fakticky existující stát Izrael, tak dosud pouze hypotetický stát palestinský? To je téma, které si zaslouží trochu hlubší zkoumání.

Předně se mýlí T. Linhart, když staví tzv. palestinská okupovaná území na stejnou úroveň jako někdejší Protektorát. Nacisté obsadili sousední suverénní stát z pouhé zvůle a velmocenské rozpínavosti. Izrael obsadil Západní břeh po tom, co odtud na něj v r. 1967 zaútočila jordánská armáda, která toto území protiprávně anektovala v r. 1948. To je rozdíl vskutku dost zásadní.

Poslední stát, který nad tímto územím vykonával svou svrchovanost na základě pověření Spojených národů, byla Velká Británie. Ta ze svého někdejšího mandátního území darovala postatnou část Arabům, když na něm zřídila království Transjordánské. Zbytek byl přislíben Židům, kteří byli téměř na celém světě terčem pronásledování a rasové nenávisti vyústivší nakonec v hitlerovskou genocidu. V důsledku krvavého arabského odporu bylo i toto zbytkové území, nazývané Palestinou, rozhodnuto dále rozdělit na dva územně nesouvislé a v podstatě života neschopné ministátečky. Židovští představitelé rezoluci Spojených národů z listopadu 1947 přesto akceptovali a na území, které jim přiznala, vyhlásili samostatný stát Izrael. Arabové ji naopak odmítli a židovskému státu vyhlásili válku. Ta vedla k okupaci Západního břehu nejprve Jordánskem, potom Izraelem v odpovědi na zmíněný už jordánský útok v r. 1967. Protože se Západní břeh už jednou stal předmostím pro arabský útok na samu existenci Izraele, a protože OOP ani další arabské entity se nijak netají tím, že likvidace Izraele stále zůstává jejich konečným cílem, samy tím de facto znemožňují předání Západního břehu a Gazy pod arabskou svrchovanost. Za takových okolností by to pro Izrael totiž byla sebevražda. Teprve mezinárodně garantovaná mírová smlouva podepsaná všemi sousedními arabskými státy může dát alespoň jakousi naději, že se po předání Západního břehu Arabům nebude opakovat Jom Kipur 1967.

Argumentace T. Linharta, že i civilisté mohou být legitimním terčem odbojářů, mi vnuká poněkud jinou paralelu než je atentát na Heydricha. Představme si, že by naši Romové vyhlásili odboj proti útlaku gádžů. (Naštěstí mají víc zdravého rozumu než islámským fanatismem zaslepení šahídové.) Do povětří by začaly létat české autobusy, kavárny, školy. To by bylo náhle křiku, aby policie i armáda zakročily všemi prostředky! Třeba i vystěhováním té chátry někam za polární kruh! Nebo přinejmenším jejich obezděním pětimetrovou zdí! Vždyť oni si dovolují drze vyhlašovat likvidaci českého státu za svou nejsvatější povinnost! Íránské zbraně a turecký semtex k nám pašují podzemními tunely z Rakouska a Německa! Vraždí jimi naše děti, které jim nikdy neublížily! Jak to, že OSN k tomu mlčí?

Židé byli ze své vlasti vyhnáni před mnoha staletími. Přesto si v cizině dokázali udržet svůj jazyk, své náboženství, svou kulturu. O restituci jejich státu rozhodly Spojené národy jako o nároku oprávněném a nezpochybnitelném. Nárok Židů na jejich Svatou zemi jim přiznává dokonce i korán. Nejsou-li podle T. Linharta původními obyvateli Izraele Židé, tím méně jsou jimi nějací tzv. Palestinci, kteří se žádnou svébytnou kulturou, jazykem ani historií vykázat nemohou. Jistěže to nic neubírá na jejich právu žít tam, kde žili jejich předkové snad i několik staletí. Ale ohánět se ve sporu o "původnější" původ třeba i Mohamedem je směšné proti Davidovi, který v Jeruzalémě kraloval o půldruhého tisíciletí dříve. Přirozeným (nevěříme-li už v nadpřirozený) během dějin se Židé vracejí do své pravlasti. Nikoho odtud nevyhánějí, pokud s nimi chce žít v míru. Ani já, Tomáši, nevidím důvod, proč se stěhovat na Ukrajinu, když mě odsud žádný Kelt ani Germán nevyhání. Naopak, kupodivu se sem zdaleka nehrnou tolik jako ti Ukrajinci.

T. Linhart dále tvrdí, že USA se v posledních letech nepokusily nutit Izrael k jakémukoli skutečně závažnému kroku. To opět není pravda. "Cestovní mapa" byla Izraeli víceméně vnucena hlavně nátlakem USA. Stavbu "železné opony" se USA pokoušely, byť neúspěšně, zastavit hrozbou omezení finanční podpory. Těžko však mohou Izraeli vyčítat jeho postup proti témuž terorizmu, jemuž samy vyhlásily boj bez jakéhokoli omezení.

Hrozbou míru bude Izrael tak dlouho, dokud bude sama jeho existence trnem v oku arabskému světu. Svět by to konečně těm tzv. osvoboditelům měl uvěřit a vzít vážně to, s čím se vůbec neskrývají, že jim totiž nejde jen o Západní břeh a Gazu, ale o celý Izrael. Jestli nic jiného, tak toto se jim dá věřit bezezbytku.

                 
Obsah vydání       10. 11. 2003
10. 11. 2003 Památce všech, kdo zahynuli při válce v Iráku Jan  Čulík
8. 11. 2003 "Je budoucí britský král vlastně královna"?
10. 11. 2003 Americká stanice CBS se kvůli protestům rozhodla stáhnout z programu film o Reaganovi Martin  Kloubek
10. 11. 2003 O Romech a skinheadech Stanislav  Holubec
10. 11. 2003 Nějakým způsobem zůstáváme u věci Josef  Trnka
8. 11. 2003 Ústup televizních revolucionářů bez boje Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Křesťanská revoluce, den 1. Štěpán  Kotrba
8. 11. 2003 Evropská ústava - úpadek euro-panství Ladislav  Žák
10. 11. 2003 Dost už bylo plotu Pavel  Mareš
10. 11. 2003 Otčina Roman  Weber-Pachola
10. 11. 2003 Lze zabránit krádežím mobilních telefonů? Eduard  Vacek
10. 11. 2003 Kapitalismus a Dušičky Marta  Morice
9. 11. 2003 Pokleslá sledovanost pokleslého rádia Štěpán  Kotrba
10. 11. 2003 Prolhané hrdinství a okupační vojska v pasti Štěpán  Kotrba
6. 11. 2003 Je kritika ze zahraničí nepřípustná? Jan  Čulík
10. 11. 2003 Evropské sociální fórum v Paříži
13. 11. 2003 Dnes vydáváme výbor Jak Češi bojují - novou knihu z Britských listů
3. 11. 2003 Jak Češi bojují - obsah
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech