3. 10. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2003

Lidé umírají?

Mladý a vzdělaný pan doktor Ivan Dubovický se více děsí toho, že kulturní dědictví českého exilu v zahraničí často končívá na nějakých cizích smetištích, než aby je ukáznění potomci "našich milých krajanů" raději včas a pořádkumilovné odevzdali Státnímu, vnitrem spravovanému, Archívu Praha...

"Když jsem působil v USA, ZJISTIL JSEM S HRŮZOU, ZE LIDE UMÍRAJÍ......"

Tak cituje Rádio Praha dra. Ivana Dubovického, který je jedním z hlavních "moderatorů" TÝDNE ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ v těchto dnech v Praze.

Nu, pro ostatní lidi, snad s čestnou výjimkou právě dra. Dubovického, životní fakt, že "lidé umírají", není žádná novinka, a "někteří" z této životní jistoty ani žádnou "hrůzu" nemají...

Dr. Dubovicky, vládou pověřený, placený, za "působením" do USA oficiálně vyslaný, se ale, po pravdě řečeno, ani tak neděsí toho, že "lidé umírají..."

Mladý a vzdělaný pan doktor se více děsí toho, že kulturní dědictví českého exilu v zahraničí často končívá na nějakých cizích smetištích než aby je ukáznění potomci "našich milých krajanů" raději včas a pořádkumilovné odevzdali Státnímu, vnitrem spravovanému, Archívu Praha...

"NĚKTERÉ DĚTI EMIGRANTŮ UŽ NEMLUVÍ POŘÁDNĚ ČESKY A NEMAJÍ O ARCHIVÁLIE ZÁJEM."

Opravdu? Podívejme se, proč asi "některé děti emigrantů, které už nemluví pořádně česky", nemají "O ARCHIVÁLIE ZÁJEM":

1) PROČ by "některé děti emigrantů" měly "mluvit pořádně česky"? Z lásky k panu doktorovi Dubovickému?

"Některé děti emigrantů" vidí, po celou délku svých životů, že jejich perfektně česky mluvící rodičové, 'kteří jim od kolébky vštěpovali lásku k zemi, ze které vzešli, skončili, často po životech prožitých v exilu v dobrovolně službě vlasti a její nezávislé kultuře, NA ONOM PŘÍSLOVEČNÉM "SMETIŠTI DĚJIN," jen proto, že se kdysi rozhodli, v plně shodě s Mezinárodní listinou základních lidských práv a svobod! odejít, trvale nebo jen dočasně! že své země, dnešní ČR.

Proč by právě tyto "děti emigrantů", o kterých vzdělaný, erudovaný a vládou placený doktor Dubovický pohrdavě říká, že "UŽ NEMLUVÍ POŘÁDNĚ ČESKY", měly pro pana doktora a Státní archív českého Ministerstva vnitra nějaké "ČESKÉ EXILOVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ ZACHRAŇOVAT?

Aby se čeští domorodí výzkumníci a zaměstnanci Státního archívu přebírali v dopisech a listinách plných bolesti z nespravedlnosti, které na SVÝCH VLASTNÍCH SPOLUOBČANECH už deset páchali a dodnes! páchají čeští ústavní činitelé, čeští ministři, poslanci, "někteří" senátoři, státní, krajští a městští úředníci JEN PROTO, ZE "NĚKTEŘÍ" SVOU VLAST, ROVNOST, PRÁVO, SPRAVEDLNOST A POROZUMĚNÍ MEZI LIDMI MILUJÍCÍ LIDÉ RADĚJI OPUSTILI VLAST, NEŽ ABY SE DOMA SPOLUPODÍLELI NA KŘIVDÁCH, NESPRAVEDLNOSTECH, ÚTLAKU A NEMILOSRDNÉM VYLUČOVÁNÍ "NĚKTERÝCH" ZE VŠECH ASPEKTŮ ŽIVOTA SPOLEČNÉ RODNÉ ZEMĚ? 2) Pan doktor Dubovický, zpravuje nás Rádio Praha dnes, v USA zjistil "S HRŮZOU, ŽE LIDÉ UMÍRAJÍ", a že "kulturní dědictví české emigrace" se pro zemi a národ nenávratně ztratí, což je, v jeho očích, neodpustitelná věc, a nenapravitelná škoda.

"Někteří" Češi v zahraničí a "někteří" čtenáři Zpráv Rádia Praha, si zase myslí, že jakékoli údajné "ztráty na poli českého exilového kultuniho DĚDICTVÍ" by pana doktora ani tak děsit neměly. Co by doktora Dubovickeho, a s ním všechny poctivě občany ČR, všechny poctivě a čestné ústavní činitele, Senátory, poslance, ministry a členy české vlády DĚSIT MĚLO, je fakt, že po deseti letech existence svrchované, nezávislé, demokratické a svobodné REPUBLIKY ČESKÉ,

mají dodnes doma "někteří" větší zájem, obavy a "hrůzu" ze ztrát nějakých "majetků" a věci HMOTNÝCH, když by, ovšem, logicky a lidsky! MĚLI MÍT VĚTŠÍ HRŮZU Z TOHO, ŽE JIM V ZAHRANIČÍ, PRO MNOHÉ A MNOHÉ DODNES "V EXILU", UMÍRAJÍ L I D É.....

Lidé, kteří, ač se narodili jako Češi, umírají, a jsou nespravedlivě, proti všem lidským právům, na základě do nebe volajících křivd, lží a diskriminace nemající dnes v Evropě obdoby, odsuzování k umírání s nedobrovolným a deset let jim násilné vnucovaným statutem úplných, administrativních, lidskoprávních a praktických "C I Z I N C Ů."

Jiřina Fuchsová

Plzeň/Los Angeles

2. října 2003

"Veritas vincit!"

                 
Obsah vydání       3. 10. 2003
4. 10. 2003 V Iráku nebyly nalezeny žádné zbraně hromadného ničení
3. 10. 2003 Slaný: Vystěhujte se sami, my vás jenom kasírujeme Štěpán  Kotrba
2. 10. 2003 Slaný: Další etapa "vystěhovávání" naplánována na pátek 10:00 Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 Slaný: Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
3. 10. 2003 "Nulová tolerance" - nová politická doktrína ODS Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 Recept proti lichvě: lidé jako most Jana  Chalupová
3. 10. 2003 ČT a Člověk v tísni beze změny
3. 10. 2003 Nevinní nacisté Milan  Valach
3. 10. 2003 Policejní trávobraní: manévry ve squattu Milada kvůli dvěma pytlíkům marihuany Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 Bývalý britský diplomat: Výzvědné informace jsou nespolehlivé
3. 10. 2003 Vyšetřování smrti dr. Kellyho vedlo k vzrůstu autority BBC v Evropě
3. 10. 2003 Ve zdravotnictví je třeba hledat úspory - ale jinde, než podnikáme my... Josef  Zábranský
3. 10. 2003 O korupci lékařů a o lécích farmaceutických společností
3. 10. 2003 Ako čo najlepšie zomrieť
3. 10. 2003 DOKUMENT: Návrh Ústavy EU
2. 10. 2003 Slaný: Šikana neúspěšná, městští strážníci nepodstoupili konfrontaci Štěpán  Kotrba
3. 10. 2003 Kladno není Slaný: Obec není úřad. Obec má úřad. Stát není úřad. Stát má spoustu úřadů.
3. 10. 2003 Lidé umírají? Jiřina  Fuchsová
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu
2. 10. 2003 Hrozí diskriminace lidí se "špatnými geny"?
2. 10. 2003 Nepovedená koláž ČT: Homosexuální karneval-heterosexistický parlament Věra  Sokolová
2. 10. 2003 Ještě jednou Guantánamo Martin  Kloubek
2. 10. 2003 Eliška Jaroslav  Hutka
1. 10. 2003 Zeman na Žofíně
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít
1. 10. 2003 Hospodaření OSBL za září 2003