28. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2003

Lúpež storočia a neoekonómia. Kto Vás okradol o prácu a o milióny

Súčasná ekonómia je historická skladačka z prvkov uložených tak ako ich história ľudstvu doniesla. Môžeme ju prirovnať k cigánskej chatrči poskladanej z materiálov ktoré sa staviteľovi podarilo zohnať a aj to podľa toho kedy sa mu ten ktorý materiál podarilo zohnať a nie podľa toho, aké najvhodnejšie užitie materiálu by bolo.

Andrej Sablič napsal informaci o své nové knize o ekonomice.

Nuž a tak podlahu tvorí kvalitný nerezový plech, strechu drevené dosky, základy sú z pórobetónu, múry z betónu, na okne je obrus a na stole sklo lebo rozmermi nevyhovuje oknu, drevený meter tvorí priečku na okne, meracie pásmo slúži na vešanie prádla a staviteľ meria dĺžky nových prvkov na dlane a lakte. V takto poskladanej chatrči sa naozaj už nedá bývať pretože v nej fúka, prší a ľuďom je v nej zima napriek tomu, že majú okolo seba dostatok kvalitného materiálu na kvalitný nový dom. Nuž a presne taká je aj dnešná Slovenská i celosvetová ekonomika.

Neoekonómia nelepí diery na tomto dome o čo sa pokúša množstvo ekonómov ani sa nesnaží vybudovať novú chatrč čo je snahou mnohých "revolucionárov", neoekonómia vyberá z tejto "historickej skládky materiálu" tie prvky, ktoré by mohli tvoriť kvalitnú základnú kostru akéhokoľvek nového kvalitného domu a naznačuje spôsob merania prvkov i spôsob ich montáže. Neoekonómia neponúka blahobyt, prosperitu či iné ilúzie. Neoekonómia ponuka človeku metodiku, ako sa zbaviť živelnosti a ľudského barbarstva v ekonomických vzťahoch medzi ľuďmi, inými slovami ako sa dopracovať k ekonomický spravodlivej spoločnosti.

Neoekonómia je návod na to, ako rozumne rozdeliť hmotnú a nehmotnú spoločenskú produkciu medzi členov ľubovoľne veľkej komunity (štátu, sveta). Súčasný ekonóm teraz povie, že to iste robí aj súčasná ekonómia. Určite, táto veta platí aj pre súčasnú ekonómiu avšak bez slovka "rozumne". Prečo?

Súčasná ekonómia celospoločenskú produkciu rozdeľuje v podstate týmito metódami: - Trhovým spôsobom, presnejšie povedané rozkrádaním podľa osobných či kolektívnych schopnosti rozkrádať a ekonomického postavenie na trhu (kapitalovej sily). Ide výslovne o živelný spôsob rozdeľovania spoločenskej produkcie ktorá nemá nič spoločne so slovkom "rozumne".

 • Zákonným spôsobom. Prostredníctvom dani, poplatkov, poistného a celej rady ďalších zákonných opatrení. Možno to niekto bude považovať za rozumný spôsob, ale to nie je pravdou. Nie je to nič iné ako "bagrom vyberať smietku z oka". Zákon nie je schopný oceniť konkrétne podmienky v ktorých produkcia vzniká ani miesto a zmysel jej potreby.
 • Dary, alebo ekonomika daru. Humanita, zbierky, dary, sponzorstvo, dobrovoľné činnosti a pod. Znova ide o živelný spôsob rozdeľovania na základe individuálnej úvahy a nie úvahy spoločenskej. Jeden je obdarovaný tak a tým čo nepotrebuje a iný, ktorý by to z celospoločenského pohľadu naozaj potreboval tak nedostane nič. (Ide viac menej o flajster na rany spôsobené pri prvých dvoch spôsoboch -- čim väčšia rana, tým väčší flajster i jeho spoločenské ocenenie -- dokonalé farizejstvo spoločnosti ako celku).
 • Vnútropodniková ekonomika. Každý ekonóm vie, že vo vnútropodnikovej ekonomike sa presne rozdelí to čo sa vyprodukovalo a to bez zisku a straty a naviac v intenciách celopodnikových záujmov. Len táto mala časť celoštátnej ekonomiky zodpovedá čiastočne kritériu rozumná. Prečo len čiastočne? Lebo aj táto časť ekonomiky slúži a rozhoduje sa v nej pod tlakom celospoločenskej živelnej ekonomiky. Neoekonómia, princípy platné v vnútropodnikovej ekonomike rozširuje na celú spoločnosť a tak teoretický odstraňuje živelné spôsoby deľby celospoločenskej produkcie.
 • Neoekonómia na základe vývoja vo svete, EÚ, ale predovšetkým na základe ekonomického vývoja na Slovensku od roku 1945 prezentuje nielen možnosti takéhoto cieľavedomého rozdeľovania celospoločenskej produkcie, ale aj jeho efektívnosť a predovšetkým jeho "ľudský rozmer". Naviac kritickou analýzou socializmu odstraňuje posledné prekážky v ľudskom poznaní ktoré ľudstvu bránili cieľavedome ovládnuť ekonomiku, teda spoločenský proces "rozumného rozdeľovania hmotnej a nehmotnej spoločenskej produkcie medzi členov ľubovoľne veľkej komunity".

  Za kľúčový prvok neoekonómie je možno považovať teoretické zavŕšenie vývoja peňazí a stanovenie ich konečného ekonomického poslania. Peniaze, neoekonómia definuje ako mernú jednotku na meranie ľudskej práce. Tomu zodpovedá aj návrh ich nového základu, ktorým by sa mal stať človek.

  Touto cestou sa neoekonómii podarilo teoretický odstrániť problém ktorý sa nepodarilo odstrániť ani Marxovi napriek tomu, že o danom probléme vedel a presne ho aj definoval "TOVAR - základná bunka problémov ľudskej spoločnosti". Neoekonómia návrhom na presné meranie ľudskej práce (konkrétnej i abstraktnej) vloženej do produktu, likviduje "tovar -- hieroglyf" a ponuka ekonomický čistý produkt (bez zisku a straty) na výmenu v rámci spoločnosti , teda v pevne určenej a spoločenský odobrenej hodnote.

  Na prvý pohľad výslovne vedecká práca. Kniha bola však napísaná pre radového občana, aby jej rozumel a naviac aby pochopil čo súčasne spoločenské poznanie je schopné mu už dnes poskytnúť, ale žiaľ neposkytuje.

  Kde možno knihu objednať?

  SR: Eko-konzult, P.O. Box 61, 851 07 Bratislava 57

  ČR: Eko-konzult, Pošt. příhr. 115, 690 02 Břeclav 2

  ďalej na internetovej adrese: ZDE

  80 str., 99,- Sk

                   
  Obsah vydání       28. 7. 2003
  28. 7. 2003 Gavyn Davies: "Blairovo zastrašování zničí BBC"
  28. 7. 2003 Předseda Rady BBC: "Tyto hrozby vznášené proti BBC jsou vážné a nebezpečné"
  28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
  28. 7. 2003 Pranýřujte zpupnost! Pavel  Mareš
  28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
  28. 7. 2003 Podolek staré svazácké košile Jiří  Šoler
  28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
  24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
  28. 7. 2003 Geneticky manipulované plodiny a argumenty profesora Drobníka Karel  Vaníček
  26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
  28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
  Podzimní rozhodování se blíží
  Zdeněk  Duspiva
  28. 7. 2003 "Staročeský luncheon meat" od firmy Krahulík je hnus Eduard  Vacek
  28. 7. 2003 Lúpež storočia a neoekonómia. Kto Vás okradol o prácu a o milióny Andrej  Sablič
  28. 7. 2003 Špidlova promarněná šance Jiřina  Fuchsová
  25. 7. 2003 Svatý obrázek v Lidových novinách Jan  Čulík
  1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech