17. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 6. 2003

Kam se suverenitou?

Je "suverenita" nějaká přiměřeně představitelná (a adresná) kvalita? Není to jen nějaká relikviální abstrakce? A není to naopak setrvalá, homogenní a absolutní hodnota, která je mezi prioritami státu tou nejpřednější?

Především si ujasněme, o čem je (a bude) řeč. Prostředkem k uvedení (či popisu) věcí a procesů v nich (či mezi nimi) je nám lidem JAZYK. (Jazyk je mezilidským prostředkem komunikace. "ŘEČÍ" nazýváme jednotlivé individuální projevy jazyka.) Jednotlivé výrazy jazyka mají dvojí tvářnost. Jsou především znaky (pronášenými soubory zvuků nebo převáděnými jako písmo na nějaký podklad). ZNAK plní svou komunikační funkci teprve v nějaké smluvené interpretaci. Znak je "znakem" teprve, je-li vybaven VÝZNAMEM (SMYSLEM). Na význam (smysl) výrazu se lze odvolat např. ukázáním věci nebo procesu, anebo -- a možná častěji -- definicí. Je známa celá řada typů definic. (Např. výčtem reprezentativních případů nebo podřazením pod obecnější pojem.) Ale i v případech, kdy máme mlčky za to, "že si přece musíme v elementárních věcech rozumět", je účelné vyhnout se možným nedorozuměním tím, že vytkneme vlastní pojetí nějakým výměrem či příměrem. Zvláště proto, že sám výraz (termín, znak) může nést u různých uživatelů jazyka rozdílný význam (smysl). Týž výraz může představovat rozdílné pojmy; a naopak zrovna tak se nejednou stává, že zhruba týž pojem je v rámci téhož jazyka označován rozdílnými výrazy. Navíc bychom neměli také ztrácet ze zřetele fakt, že mnohé termíny nabývají časem zcela nových významových určení, takže se jejich konceptuální (pojmové) zázemí mění!


Teď je konečně čas všimnout si té prožluklé "suverenity". Jistou formou "suverenity" na své úrovni mají už ta zvířata, která si značkují své teritorium, které pak hájí před případnými "vetřelci" (konkurenty). V antických lidských společenstvích s takto pojatou "suverenitou" se spojovalo právo vládce vymezeného teritoria vybírat na něm daně, nutit k společné obraně či výboji, a vyžadovat vůči sobě projevy úcty; a také nárokovat další viditelné projevy respektu vůči majestátu vymezované nábožensky a právně. Takový "suverén" ale zároveň byl garantem určitých forem vzájemného soužití na daném teritoriu. Když na vyvinutější úrovni hospodářského života konečně došlo také k peněžní směně, panovník svým portrétem na mincích dával záruky za ryzost ražby a nominální hodnotu měny na území, v němž byla měna platidlem. Za feudalismu tyto atributy suverénní moci byly i formálně mnohem výrazněji specifikovány. Nižší suverén přijímal svá práva a povinnosti "v léno". Prakticky až do poloviny 20. století zůstávalo toto pojetí suverenity všeobecně uchováno, byť s "moderními" modifikacemi (např. formálně deklarovaná "suverenita" lidově-demokratických států, s věcnou podřízeností Stalinovu režimu v Moskvě). V západní Evropě se začal ale v té době nenápadně realizovat projekt, který se dynamicky rozvíjí do dneška; vznikly tam dva hospodářsky se integrující bloky, zprvu Šestka a Sedmička, a ve vzájemné konkurenci. Z té výchozí a nesmělé "Šestky" posléze dnes máme 15 států stávající Evropské Unie, z níž brzy bude 25 sjednocujících se státních celků.

Problém nadhozený v nadpisu by tudíž neměl být vnímán ani v nějaké abstraktní podobě, ani by neměl být založen na pseudokonkrétní představě např. královských prerogativ "osvíceného absolutismu" (viz třeba Ludvík XIV.). Mělo by být také jasné, že "suverenita" má rozmanité složky, které si vzájemně neuchovávají standardní podřízenost či relevanci. Měli bychom si také před nějakým případným žehráním na "erozi suverenity" uvědomit, čím vším a jak jsme suverénní dnes, a co asi (a proč, a jak) se pro ČR -- a zčásti i pro participujících 24 států -- změní za rok přistoupením k EU.

Právně nezačala integrace ČR do EU teprve referendem uplynulého víkendu. Přitom ekonomicky hledala ČSFR a pak ČR kvalitativně zcela nové vazby především právě směrem na EU hned od roku 1990. S ulehčením přijatá nová vojenská aliance ČR v rámci NATO také není konečným řešením případné české "obranyschopnosti" (která dozná nejdramatičtějších změn profesionalizací armády a jejím těsnějším napojením nejen na NATO, ale zároveň také na specificky se vyčleňující program EU). Už předevčírem se u nás nejednou šilhalo po euru jako možné záruce stability naší měny; a snad k roku 2010 se s eurem místo koruny počítá už nikoli jen jako snem.

Ztratíme tedy v ČR definitivně svůj málo přehledný (a jen omezeně kompatibilní) právní systém, svou "národní" povinnou vojenskou službu, svou českou korunu jako jednotku měny, svůj malý trh. Přechodem do širšího integrovaného evropského společenství se (blíže zatím nikoli už odsouhlaseným způsobem) rozšíří řada působností i našich zástupců v "evropském" měřítku. Bereme ovšem přitom zároveň na sebe mimoběžně se linoucí jinou "řadu" položek ke spoluřešení, o nichž většinou hovoří pouze "skeptikové": společně poneseme všechna rizika se sjednocováním spojená (byť rozloženě na 25 beder); ať už jde o pracovní trh (nezaměstnanost), ilegální migraci, sociální politiku (od podpor v nezaměstnanosti po penzijní systém), nutnost relativně vyvážených státních rozpočtů (které navíc zatím začínají být palčivým problémem přímo pro samotnou ČR; teprve teď neseme důsledky neuváženě uskutečněné -- tj. právně neošetřené -- privatizace). Mělo by se ale hned také uvést, že v rámci EU zmíněné a další problémy budou zřejmě mít lepší šanci na schůdnější řešení než mimo EU (a pak se spoustou dalších bariér, a bez unijní "záchranné sítě"). Politicky a ekonomicky silné státy sice budou chtít udržet nepoměrně silnější vliv na dění v EU než malé státy; ale také jejich vklad i rizika jsou nesrovnatelně větší, než je tomu u malých států.

Jakou konkrétně žádoucí formu suverenity český stát od května 2004 (a pak od roku 2010 aj.) ztratí? (A pokud některé pravomoci jsou/budou společně sdílené, je vzájemná součinnost "ztrátová"?!) Copak přestane být Praha hlavním městem ČR, s vlastními ústředními vládními a zákonodárnými orgány, s vlastním soudnictvím? Armáda, která dříve (pro ČSR po roce 1918) byla prestižně a mocensky okatou silou k případnému udržení státní nezávislosti, stává se stále naléhavěji silou spíše pořádkovou a bezpečnostní ve zcela jiném smyslu, než tomu bylo třeba před 85 lety; nabývá rázu "policejně-pořádkových sil", v zájmu občanského míru a jeho jistoty (bez nacionálních konotací). A pokud jde o ekonomiku, tam přece nadnárodní integrace trhu začala už koncem 19. století. (V několika vlnách ta integrace pouze zvýšeným tempem a důsledky pokračuje přes celé 20. století. O "rodinném stříbře" už po privatizaci devadesátých let není třeba ztrácet slov. Achilleovou patou ovšemže zůstává v rámci EU nerovnoměrně dotované zemědělství. Nevím ovšem, jak bychom je v ČR lépe uchránili mimo EU, s nímž je už dnes české zemědělství přece propojené!)

Že by artikulováním "ztráty suverenity" také mohly být vyjádřeny zakuklené obavy z toho, jak se v ČR občas kabaretně prezentuje politika na úrovni IV. cenové skupiny (a jak se to pak zametá "pod koberec")? To by jistě na mezinárodně mnohem širší scéně EU stěží docházelo ocenění...

                 
Obsah vydání       17. 6. 2003
17. 6. 2003 Žijeme v době temna
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
18. 6. 2003 K problematice monopolizace distribuce v republice Jan  Čulík
18. 6. 2003 Robin Cook zpochybnil hrozbu Saddáma Husajna
17. 6. 2003 Straw: "Británie nepodpoří americké zasahování v Íránu"
18. 6. 2003 "Klaus odmítl vystoupit v ČT" nebo "ČT odmítla Klause"?
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Konvent v pátek dospěl k historické shodě Věra  Řiháčková
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
18. 6. 2003 Memento 11
aneb Zas ten náš (český) prapor?
Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 Ještě jednou Irena Dousková Jan  Čulík
17. 6. 2003 Maminka Irena  Dousková
17. 6. 2003 Mother Irena  Dousková
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Monitor Jana Paula : Kontrola reality? Proboha ale proč? Jan  Paul
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Český Kocourkov ztrácí suverenitu Josef  Trnka
5. 2. 2003 Pošta redakci
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 6. 2003 Žijeme v době temna   
17. 6. 2003 Media Tenor analyzuje televizní politickou diskusi Iveta  Havlíčková
17. 6. 2003 Amerika jako "teroristický národ"   
17. 6. 2003 Za rok bude evropský zatykač součástí českého právního řádu Jiří  Křepelka
17. 6. 2003 Kam se suverenitou? Miloš  Dokulil
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 Hon na svobodu slova pokračuje Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 O tom, jak život uplývá mezi prsty Jan  Čulík
16. 6. 2003 Doktor Kott přemítá Irena  Dousková
16. 6. 2003 Angažovaná lhostejnost Pavel  Urban
16. 6. 2003 Sebevrazi na mostě a terorismus světa Jaroslav  Pour
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Tvůrci Českého snu v onlinové diskusi Britských listů   
14. 6. 2003 Vítejte, spoluobčané, do Evropské unie! Jan  Čulík