29. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 5. 2003

K případu Lumíra Šimečky, "vzdorného brněnského antikomunisty"

publikujeme soudní usnesení, na jehož základě byl v Brně Lumír Šimečka vzat do vazby, a jednu jeho reakci z vazby. Je rozumné a vhodné trestat Lumíra Šimečku vazbou a soudním stíháním? :)

ČČ.j. 3 T 20/2003

Usnesení

(doslovný přepis)

Městský soud v Brně rozhodl soudcem v trestní věci proti obžalovanému ing.arch. Lumíru Šimečkovi, nar. dne 26.2.1951, trvale bytem Brno, Křídlovická č. 53,

takto:

Podle § 68 trestního řádu se obžalovaný bere do vazby z důvodů uvedených v ustanovení § 67 písm.a), písm.c) trestního řádu.

Odůvodnění:

Na obviněného byla podána Městským státním zastupitelstvím v Brně dne 27.1.2003 ke zdejšímu soudu obžaloba, ve které je mu kladeno za vinu, že se v době a jednáním tam specifikovaným dopustil trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 odst.1 písm.a) trestního zákona.

Ve věci bylo nařízeno hlavní líčení na den 31.3.2003, obžalovaný převzal předvolání dne 12.3.2003, ale bez omluvy se k hlavnímu líčení nedostavil.

Z připojených spisů soud zjistil, že obžalovaný byl odsouzen dosud nepravomocným rozsudkem Městského soudu v brně ze dne 27.9.2002, sp.zn. 12 T 70/2002 pro obdobný trestný čin, dále trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 trestního zákona a dvojnásobný trestný čin útoku na státní orgán dle § 154 odst.2 trestního zákona, kterých se měl dopustit na různých místech soudů a policie od 2.4.2001 až 2.10.2001 a uložen mu trest odnětí svobody v trvání 9-ti měsíců, podmíněně odložený na 2 roky. K tomuto ani odvolacímu soudu se obžalovaný rovněž nedostavil a jeho jednání v přípravném řízení korespondovalo s posuzovaným, kdy jakkoli odmítl spolupracovat, pouze si vytáhl na policejním oddělení pivo ke konzumaci.

Pro obdobná jednání byl i po roce 1990 opakovaně stíhán a pětkrát přestupkově projednáván, kdy napadl různé osoby a instituce z pokračování v komunistických křivdách (například i ve škole). S jakýmikoli orgány státní moci odmítá spolupracovat, což mu nebrání, aby nezasílal přípisy, stížnosti a udání, které musí být prošetřovány. Například v posuzované věci stížnost obžalovaného na zasahující policisty, kteří dle vlastního vyjádření obžalovaného vůbec neznají, tedy ani jeho občanský přístup k nápravě zločinů minulosti, musela prověřovat Inspekce ministerstva vnitra. Vzhledem k osobě obžalovaného nelze ukončit věc bez vyšetření jeho duševního stavu, ke kterému z neznámého důvodu v přípravném řízení nedošlo. Obžalovaný byl v minulosti již opakovaně k této otázce šetřen, jelikož se nepodařilo dosáhnout jeho spolupráce se znalci, bylo nařízeno jeho pozorování v Psychiatrické léčebně usnesením Městského soudu v Brně ze dne 28.4.1994, sp.zn. 7 Nt 957/94 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.9.1994, sp.zn. 9 To 526/94. Ve věci jednoho z předchozího trestního stíhání (kdy házel předměty a hanobil tehdejšího prezidenta republiky, tedy symbol boje proti komunismu) byl dne 22.9.1993 vzat do vazby poté, co veškerými orgány moci demokratického státu jednal opět přezíravým a pohrdavým způsobem. Z této byl propuštěn dne 4.10.1993 po přijetí slibu a záruky manželky obžalovaného. Všechny přibrané znalce z oboru psychiatrie obžalovaný odmítl a napadal pro údajné zneužívání lékařské vědy. Obžalovaný byl dále uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu v Šumperku ze dne 29.8.2002, sp.zn. 4 T 138/2002, který nabyl právní moci dne 5.10.2002 ze spáchání trestného činu výtržnictví dle § 202 odst. 1 trestního zákona, kterého se dopustil dne 8.8.2002 a uložen mu trest odnětí svobody v trvání 4 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 1 roku. Obžalovaný se nedostavil, ač řádně předvolán, ani ke Krajskému soudu v Brně na jednání dne 5.2.2003.

Ze všech těchto skutečností byl na obžalovaného vydán dne 10.dubna 2003 příkaz k zatčení, který byl realizován dne 24.4.2003 policií, která musela provést násilné vniknutí do bytu na Krondlově ulici číslo 18, které není trvalým bydlištěm obžalovaného.

Při výslechu před soudcem nezměnil předchozí způsoby a zvyky, odmítl komunikovat a opustit dokonce celu.

Po zhodnocení všech skutečností, chování a přístupu obžalovaného soud dospěl k závěru, že na jeho straně existuje konkrétními skutečnosti odůvodněná obava, že v případě svého propuštění by nadále se skrýval před trestním stíháním a v trestné činnosti, pro kterou je stíhán, by mohl pokračovat. Nelze vytrhnout z kontextu jedinou skutečnost, že obžalovaný převzal řádné předvolání k hlavnímu líčení, které by bez dalších okolností mohlo proběhnout v jeho nepřítomnosti. Tento se nedostavil dosud ani jednou dobrovolně tam, kam byl předvolán, maří součinnost s lékaři, policií, znalci i soudy. Státní moc neuznává, všech svých práv využívá, ale nerespektuje dodržování žádné povinnosti, která je po něm vyžadována. Jeho osobní účast v řízení bude přitom nutná, minimálně v rámci zkoumání jeho duševního stavu a jeho příčetnosti, o kterém má soud oprávněné pochyby, obžalovaný byl čtyřikrát hospitalizován v psychiatrické léčebně a pětkrát ambulantně léčen. Přitom mu z důvodu jeho nedávného odsouzení a dalších stíhání hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody (§ 72 odst.2 písm. b) trestního zákona), eventuálně ochranná léčba. Koneckonců právě tyto důvody únikové vazby vyplývají z toho, že obžalovaný se opakovaně dopouští protiprávného a svévolného chování i vůči osobám, které nemají a nikdy nic neměly nic společného s režimem, za jehož odpůrce se považuje (dvěma zakročujícím policistům bylo v roce 1989 devět let). Soud nemá nejmenšího důvodu postupovat vůči obviněným z opakující se trestné činnosti odlišným způsobem jen z důvodu možného konfliktu s osobami vystupujícími či se vydávající za ochránce občanské společnosti, demokracie či obdobných snadno přisvojitelných pojmů. Samotný motiv jednání případného pachatele je totiž jen jediným určujícím znakem stupně společenské nebezpečnosti trestného činu, pro který je obžalovaný ohrožen trestem odnětí svobody do tří let.

Soud proto rozhodl tak, jak shora uvedeno, okamžik započitatelného trvání vazby stanovil okamžikem omezení obžalovaného na svobody, kdy i ostatní lhůty předpokládané trestním řádem byla zachována.


Jeden z dopisů Lumíra Šimečka z vězení:

Trestní oznámení na soudce Stýbla

3T 20/2003-3

12.5.2003-05-27

Lumir Simecek, r.c.: 51 02 26/136

MUKL -- politicky vezen lapaku VV Brno

P.O. BOX 37, 601 29 Brno-Bohunice

oddeleni B1, 2. patro, kobka c. 095

PERVERZE-CZ

Mestsky soud v Brne, machinovany notorickymi recidivisty na justicni pelech

samousvedceny mgr. Jiri Styblo ze zlocinne zrudnosti a spol.

Zlocinecka zn.: 37 20/2003,

Rooseveltova 16

601 62 Brno 1

Perverze-CZ

V demokratickem lapaku v Brne-Bohunicich v pondeli 12.5.2003-05-27

Vec: Stiznost, odboj, odpor a opovrzeni

S poukazem na veskere predchazejici a souvisejici podani, zdaleka nejen moje, podavam timto stiznost atd. (viz vyse) proti predmetnemu vymachinovanemu usneseni ze dne 25.4.2003, ktere povazuji predevsim za dalsi nehoraznou provokaci -- nekonciciho obludneho serialu vykalu samousvedcenych justicnich zrud -- nepotrestanych notorickych recidivistu, krytych funkcemi a nerozbornym mafialnim soudruzstvim.

Nadale se proto opiram, mimo jine, o ust.cl.23 Listiny zakladnich prav a svobod, nebot i v soucasnem fizlstatu PERVERZE-CZ, maji obcane pravo postavit se na odpor proti kazdemu, kdo by odstranoval demokraticky rad lidskych prav a zakladnich svobod, zalozeny Listinou, kdyz cinnost ustavnich organu a ucinne pouziti zakonnych prostredku jsou znemozneny (viz neprerusena kontinuita totalitniho bezpravi zvlaste komunistickeho, resp. bolsevickeho typu v nejsirsim smyslu, tzn. statne legalizovane bezpravi prazskym Hradem nepocinaje a Mestskym soudem v Brne nekonce...).

Podle ust. §68 odst.1 tr.radu rozhodnuti o vazbe musi byt oduvodneno tez skutkovymi okolnostmi. V danem pripade tak neni ucineno -- existuje pouze odkaz na predmetnou zmachinovanou obzalobu, ve ktere je "trestna cinnost" tzv. obvinenemu prokazovana zaznamem o podanych vysvetlenich (tedy bez jakychkoli primych dukazu, ktere nikdy neexistovaly, neexistuji a ani existovat nemohou -- pouze lziva tvrzeni policajtu)....a nasleduje stereotypni, fizlstatni "srotovnik" demokraturnich korupcnich mafianu...

Je zcela evidentni a mimo jakoukoli pochybnost, ze ve skutecnosti duvody vazby vuci mne uvedene nebyly a nejsou (viz tez veskera predchazejici vymachinovana trestni stihani atd).

Rovnez je zrejma lzivost vyroku, ze podavatel: " Lumir Simecek pouze si vytahl na policejnim oddeleni pivo ke konzumaci". Mimo jine, tehdy jsem poridil diktafonovy audiozaznam a nekolik fotografickych obrazovych zaznamu, ktere mne zustaly zachovany, na rozdil od diktafonniho audiozaznamu ze dne 3.12.2002 po 22,40 hod. v Brne pred pivovarskou pivnici na Mendlove namesti, ktere Lubomir Sulcer a spol. protipravne zlikvidoval, poskodil muj fotoaparat a diktafon a porizeni fotografickych zaznamu znemoznil!

Predmetne vymachinovane usneseni dale pokracuje ucelovymi, nespravnymi a lzivymi vyroky, napr. ze podavatel s jakymikoli organy statni moci odmita spolupracovat(!?), coz mu nebrani, aby nezasilal pripisy...udani (!?). Dale viz., ze k vysetreni meho dusevniho stavu z n e z n a m e h o d u v o d u v pripravnem rizeni nedoslo (!?). Mgr. Jirimu Styblovi je take zrejme zcela neznama presumpce neviny, kdyz uvadi dale, ze jsem hazel predmety a hanobil tehdejsiho prezidenta republiky (!?)...

Dale shora jemnovany ucelove oznacuje Vaclava Havla za symbol boje proti komunismu, kdyz tento sam se opakovane usvedcil z ochrany beztrestnosti, preference... komunistu a vsech jejich prisluhovacu! (viz prislusna dokumentace, jine dukazy a zvlaste pocetne skutky jmenovaneho a spol.).

Je zcela nepochybne, ze prikaz k memu zatceni byl vymachinovan a jeho "realizaci" byla porusena rada ustavne zarucenych prav a svobod nejmene peti obcanu, a to staronovymi gestapackymi praktikami organu trestniho rizeni a zejmena ideologicko-politickych "sibru" a spol. Je nesporne a priznacne, ze pritom poskodili muj majetek, ukradli nejmene 1 ks exponovaneho barevneho filmu z fotoaparatu, 1 ks audiokazety z diktafonu se zvukovym zaznamem, zpusobili delsi dobu trvajici poruchu zdravi podavatele, kteremu odmitli vydat dokonce i bryle, jez mu predtim srazili a rovnez poskodili...! (viz ust.§89 odst.7 trest. zakona atd.).

Po shora uvedene fizlovske razii organove, pocinajici si gestapackymi metodami radne nezajistili moji (!) nemovitost Krondlova 18 (rozrazena a poskozena vchodova branka na prilehly pozemek, rozrazene a poskozene venkovni dvere rodinneho domu a poskozeny zamkovy mechanismus dalsich vchodovych dveri). V soucinnosti s privolanym hasicem -- zamecnikem -- asi dvanactitunove hasicske auto (!?) parkovalo na dohled od nemovitosti Krondlova 18, na stejnem miste, jako dne 1.5.1989 rano osobni automobil zn. Lada STBaku !?.

Soucasni fizlstatni teroriste tak pokracovali a nadale pokracuji v praktikach svych predchudcu, kteri, mimo jine, zavinili smrt matky podatele dne 24.12.1984 (viz umrtni list) ve stejnem rodinnem dome Krondlova 18, kdyz tehdy obdobne zrudne kriminalizovali podatele jako v soucasnosti! (Zaloba v uvedene veci byla tymz soudem protipravne zamitnuta!?)

Cynismus, zrudnost a neodpovednost Jiriho Stybla se stupnuje zvyraznenou lzivou vetou: "Pri vyslechu pred soudem nezmenil (L.S.) predchozi zpusoby a zvyky, odmitl komunikovat a opustit dokonce celu".

Podavatel byl totiz (dodan a) odlozen v cele predbezneho zadrzeni s pohmozdenym sluchem, bez bryli a opakovane pohmozdenou pateri, takze bez cizi pomoci nemohl sam vstat...! (viz ust. §89 odst.7 trest. zakona atd.)

Nehorazne provokace vrcholi v predposlednim odstavci predmetneho vymachinovaneho usneseni, ktery se hemzi nepravdami, rozpornymi skutecnostmi, nespravnymi vyroky, zmatecnostmi, pravopisnymi chybami, ucelovymi a zavadejicimi formulacemi atd.

Pred vymachinovanymi trestnimi stihanimi jsem se nikdy neskryval, takze je vylouceno, ze bych se "skryval nadale" (!?). Obdobne to plati o lzivem tvrzeni, ze bych "pokracoval v trestne cinnosti" (!?). Navic platne zneni trest. radu v ust. §67 odst.c) uvadi moznost opakovani trestne cinnosti, nikoli jeji pokracovani...!

O nesporne ideologicko-politicke podstate predmetneho zlocinne-zrudneho usneseni rovnez svedci i skutecnost, ze ve svem zakladu operuje "spolecenskou nebezpecnosti", tedy pojmy zakotvenymi a praktikovanymi totalitni sovetizovanou justici. Skutecne ucinna a smysluplna reforma nasi perverzni fizlstatne-demokraturni justice nezacala a ani zacit nemohla, jak vyplyva se shora uvedeneho. Kdy zacne?

Pouceni: Na toto moje podani navazuje moje trestni oznameni na shora uvedene pachatele -- nepotrestane notoricke recidivisty kryte funkcemi a nekontrolovanym mafialnim soudruzstvim, aby se nemuseli vzajemne pozavirat...viz nekoncici machinace lzidemokratickych potentatu na vsech urovnich a ve vsech sferach krachujiciho fizlstatu PERVERZE-CZ.

Lumir Simecek

                 
Obsah vydání       29. 5. 2003
29. 5. 2003 Nešetřený případ smrti na policejní stanici: oprávněná mezinárodní kritika
28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně
29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši
28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
29. 5. 2003 Rumsfeld: "Zbraně hromadného ničení budou nalezeny, pokud tam ještě jsou..."
29. 5. 2003 Robin Cook: Saddám žádné zbraně neměl. Této válce jsme se mohli vyhnout
29. 5. 2003 Američané jsou přesvědčeni, že Írán skrývá šéfy al Kajdy
29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
29. 5. 2003 Al Džazíra propustila svého ředitele
28. 5. 2003 Jak být zahraničním reportérem v diktaturách
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
29. 5. 2003 Klikaté cesty Štěpána Kotrby aneb bezbarvý novinářský exhibicionismus Zdeněk  Doleček
28. 5. 2003 K případu Lumíra Šimečky, "vzdorného brněnského antikomunisty"
28. 5. 2003 Je vstup ČR do EU jistý? Michaela  Škardová
28. 5. 2003 Akí a v akej Európe Martin  Muránsky
28. 5. 2003 Rusko a USA sa po vojne v Iraku opäť opatrne zbližujú Viktor  Kovaľov
28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem
28. 5. 2003 Prozatímní vláda v Iráku
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí
28. 5. 2003 Letní dialog mezi vědou a uměním na Hluboké
25. 5. 2003 Dobrou zprávu já přináším vám Dominik Joe Pantůček
26. 5. 2003 Chcete mít obsah BL na své stránce?
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 5. 2003 První kruh pekla: o vzdělaných lidech, kteří "nerozliší Strausse" Jan  Čulík
29. 5. 2003 Íránský básník si zašil rty, oči a uši   
29. 5. 2003 George Orwell o válce: české vydání jeho klasického díla Jiří  Lněnička
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 K případu Lumíra Šimečky, "vzdorného brněnského antikomunisty"   
28. 5. 2003 Amnesty International: Utrpení, o něž se nikdo nezajímá   
28. 5. 2003 Fleet Sheet: Chce se Cyril Svoboda stát komisařem EU, a proto útočí na Kavana? Jan  Čulík
28. 5. 2003 (Z)diskreditovaný štát Damas  Gruska
28. 5. 2003 Amnesty International kritizuje českou vládu a smrt Roma v Brně   
28. 5. 2003 Pád Ameriky: Rozhovor s Emmanuelem Toddem   
28. 5. 2003 Neodolatelné kouzlo závisti Zdeněk  Jemelík
28. 5. 2003 Je vstup ČR do EU jistý? Michaela  Škardová
27. 5. 2003 Chovatelé kuřat znovu používají antibiotika   
27. 5. 2003 Jak spolu bojují Pentagon a americké ministerstvo zahraničí   
27. 5. 2003 Chcete si koupit mou ledvinu? Jan  Čulík