27. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 2. 2003

Pohlednice z Timoru II.

Hlavní město státu Timor leste se jmenuje Dili. Z letadla je na město pohled impozantní. Leží na severním pobřeží, rozprostírá se podél dlouhé pláže a v pozadí je lemováno malebným pohořím, kde nejvyšší hora dosahuje asi 1400 metrů. Na první pohled zdá se to být skvělá poloha. Netrvalo mi dlouho a zjistil jsem, že ta posice vůbec není výhodná. Slunce od rovníku praží do této kotliny a město je výhní, kde teplota podstatně neklesá ani v noci.

Typicky pro tropické oblasti jsou tu dvě sezóny -- suchá a mokrá. Teď je únor, což je na jižní polokouli vrchol zimy a tady vlhké sezóny, takže se to snad později změní, mínil jsem. Bylo mi však řečeno, že v suché sezóně bude ještě tepleji. Mám se na co těšit.

První dojmy.

Já věřím na první dojmy. Intuicí dá se často poznat pravý stav věcí lépe než velkým rozumováním, za předpokladu ovšem, že si ty první dojmy nebarví člověk nějakými předsudky. To potom vidí věci jak chce a ne jak jsou. V prvních dnech jsem tedy nechal průchod svým pocitům a pouze jsem se snažil vnímat vše kolem sebe. Zajisté, člověk si musí být vědom, že ne vždy pravdu pozná či pochopí, každý poznatek je proto nutno nadále korigovat. Něco pochopíme později, něco nikdy. Můj popis je tedy záznamem osobních zážitků a vidění, nikoliv neomylná zpráva o Timoru.

Město Dili leží podél mořského pobřeží ale pláže nejsou lákavé, voda je kalná, na pláži všude plno odpadků. Dále na východ je však několik pláží vskutku malebných s čistým pískem. Tam se chodí koupat hlavně internacionálové (jak si tu říkají netuzemci), místní lidi se v moři koupat nevidím, kromě dětí. Doménou Dili je majestátní bílá budova parlamentu, kterou ve svém stylu postavili Portugalci.

Při pohledu zblízka však vidíme, že barva se loupe a budova potřebuje podstatnou opravu. Kde je střed města se mi zjistit nepodařilo, nějaké centrální náměstí tu není. Městem vedou dvě hlavní cesty, jedna podél pobřeží, druhá dále od pláže.

Vzhed města je stejný jako v podobných tropických oblastech, nepřeberné množství, domečků, chýší, boud a i velmi nuzných příbytků z kusů rezavých plechů. Mezi tím se tyčí vyšší budovy obchodní a komerční. Hlavní část města leží na plošině podél moře, obytná předměstí se šplhají po strmých stráních vysoko do hor. Jsou tu i lepší čtvrti, které si vybudovali Portugalci, ty jsou ale dnes hodně zanedbané. Následky indonézského ničení jsou všude viditelné. Není snad ulice aby v ní nestály trosky vypáleného domu.

V roce 1999, když indonézská armáda byla nucena Timor leste opustit, projevila své zklamáním nad nevděkem za bratrskou pomoc rozsáhlým ničením všeho, co jim stálo v cestě. Mnozí lidé se domnívají, že toto ničení bylo předem naplánováno, a rozsah škod tomu nasvědčuje. Místní lidé totiž věděli, že se něco takového stane a tak utekli do kopců zachránit alespoň své životy. Odtamtud pozorovali drtivou skázu svého města.

Nejen domy byly vypalovány, ale třeba i telefonní budky systematicky demolovány, obchody rabovány, auta a autobusy zapalovány. Toto řádění nepostihlo jen Dili ale všechna větší městečka i vesnice, hlavně na severním pobřeží. Například v Městečku Liquica, kde budu zanedlouho působit, zahnali vojáci místní lidi do kostela a asi 80 osob tam zmasakrovali. Svět se tenkráte díval někam jinam. Trauma, kterým Timořani prošli, si asi ztěží dovedeme představit. Opravy probíhají jen velmi pomalu, nejsou tu totiž peníze. Některé opravené budovy vypadají pěkně, třeba kostelík na pláži, několik škol a vilky těch zámožnějších. Jsem si jist, že Dili bude jednou hezké město, bude to však trvat velmi velmi dlouho.

Nevím kolik má město obyvatel, zatím jsem na tuto otázku ještě nedostal dvě shodné odpovědi. Někteří říkají 30 tisíc, jiní jdou až na nějakých sto tisíc. Kdo to spočítá? Ostatně my to vědět přesně nepotebujeme. Celkový počet obyvatelstva Timoru se odahaduje na něco méně než 800 tisíc, je to tedy malá zemička. Ale i v tomto případě informace se různí.

Už jsem zjistil, že Timořani jsou velcí básníci, k jejich informacím nutno přistupovat s poetickou licencí. Tento způsob komunikace zpočátku způsobuje jisté nesnáze, hlavně v pracovním prostředí, ale dělá život zajímavějším a trochu i mnohé usnadńuje. Tak například pojem času je tu vskutku einsteinovský.

Ví se tu, že existuje čas přesný, jenže málokdo má hodinky. Takže se funguje podle času timorského. Když se řekne, že jsou dvě hodiny, tak to může znamenat třičtvrtě na dvě, ale spíše půl třetí. Tak je to rozumné, v tropických vedrech není radno snažit se něco uspěchat. Někteří internacionálové z toho zprvu šílí, ale všichni si dosti rychle zvyknou. Město má i své půvaby, je tu bujná tropická vegetace, zářivě červenou barvou kvetou buganvilie a jiné skvostné květy a především jsou to lidé.

Jsou všude. Ulice lemují stánkaři, prodávající nápoje i jídlo. Lidé se navzájem zdraví a usmívají se, což mne udivuje nejvíce. Čekal bych, že po tom co prožili budou zamlklí a smutní. Občas se mi snaží někdo cosi prodat, nejsou však dotěrní jako třeba v Kutě na Bali.

Veřejné služby stále ještě efektivně nepracují. Telefony jsou rozbity, poštovní služby nedostačující, městská doprava minimální. Běžným komunikačním prostředkem jsou mobilmí telefony, které jsou součástí australské sítě Telecom. Tato společnost však zde končí tento měsíc a její místo má nahradit Telecom Timor, provozovaný portugalskou telekomunikační společností. Jak to vše bude fungovat zatím nikdo neví, nebo nám neprozradil. Dopravu po městě zajišťují malinké autobusy, do kterých se nevejdu. Takže zbývají taxíky, kterých je tu nepřeberně. Taxikáři neustále projíždějí ulicemi a hledají pasažéry. Najmout si taxíka není problém, stále je nějaký v dohledu. Taxametry nepoužívají, cena kamkoliv po městě je jeden americký dolar pro místní obyvatele, inernacionálům počítají dolary dva. Já to skoro vždy usmlouvám na ten dolar, poněvadž to je asi tak odpovídající cena a jelikož jsem tu na rok snažím se fungovat způsobem domácích. Ostatně mám své zkušenosti s taxikáři v Praze a jsem tedy nelítostný. Menší problém je v tom, že i když jdu třeba jen nakupovat taxikáři na mne neustáke troubí, zastavují a lákají. Tomu lze snadno přivyknout a naučit se jak nepatrným gestem naznačit nezájem. Zatím mne většinou vozí po městě Jan autem Internews anebo mám k disposici šoféra Niko.Také si půjčuji firemní motorku, především na cesty mimo město. Provoz na silnicích v Dili je chaotický, ale ve srovnání s jinými asijskými městy je pohodový. Nejvíce je tu motorek, na kterých někdy jede celá rodina. Viděl jsem i ženu, která za jízdy kojila. Jezdí se tu po levé straně a to se zdá být jediným pravidlem, které se na silnici systematicky dodržuje. Na křižovatkách má přednost ten, kdo má větší odvahu tam vjet. V době dopravní špičky řídí provoz policisté. S těmi nejsou vážné problémy. Podařilo se mi na motorce projet jednosměrkou a na jejím konci stála skupina policistů. Ptal jsem se jejich na cestu k poště, poradili mi a ještě se náramně smáli tomu, jak jsem projel tou jednosměrkou. Jízda na motorce je příjemným osvěžením, člověk se alespoň trochu ochladí. Řidiči jezdí pomalu a provoz není hustý. Největším nebezpečím jsou různá zvířata, která se promenádují i po hlavních ulicích -- psi, kozy a prasata. Ano po dilijských avenidách se promenádují prasata. Zprvu mi to připadlo poněkud zvláštní ale záhy jsem zjistil, že to má význam. Ta prasata totiž uklízejí město, živí se banánovými slupkami a jinými organickými odpady, také spolu s kozami spásají trávu kolem chodníků. Tím ušetří městu slušné peníze. Prasata, pokud se nemýlím, nemají své odbory, takže nestávkují a pracují sedum dnů v týdnu. A ani se neptejte jaké že odměny se za všechnu tu bohulibou práci dočkají. Chodit po ulicích Dili v noci je velmi nebezpečné. Nebojím se, že by mne někdo přepadl, okradl, zabil, i když i tady se může stát, jak už mne místní lidé upozornili. Nezdá se to být ale tak zlé, jak jsem to zažil třeba v amerických velkoměstech, tam jde o život. Tady taky, ale z důvodů zcela jiných. Dilijské chodníky jsou ve strašném stavu. Lemují je hluboké stoky, do kterých by bylo neradno spadnout. V chodnících jsou díry až metr hluboké a pádem do nich bylo by možné zlomit si nohy nebo i vaz. Pouliční osvětlení nefunguje a tropická noc je vskutku černá. A tak chodím jen po ulicích, kde je provoz a taxikáři mi alespoň svítí na cestu. Snad bych k nim měl být štědřejší. Moje první dny. První noc v hotelu Turismo jsem spal dobře. Moskyti mne nezlobily, možná jsem je odradil džinem, který jsem si před spaním dal. Dusno bylo sice náramné, ale stropní větrník mne chladil a každou půlhodinku jsem si musel dát sprchu. Ráno mne Jan vyzvedla a jeli jsme do kanceláře Interviews. Nastala doba, abych se začal seznamovat se svojí pracovní náplní. Už v Austrálii mne napadlo, že to moje poslání nebude to si myslím a věru jsem se nemýlil. O drobnějším popisu své práce se rozepíšu více později, teď jen shrnu základní situaci. Různé světové organizace se snaží tuto zuboženou zemičku podpořit všelijakými způsoby. Jedním z nich je zřizování komunitních rozhlasových stanic. Pro mne bylo určeno Radio Tokodede v městečku Liquica, které leží na pobřeží něco přes 30 kilometrů západně od Dili. Mým úkolem je nejen zaškolit místní dobrovolníky jak používat techniku a dělat pořady, sbírat informace a připravovat zprávy, musím vypracovat i jejich organisační strukturu, naučit manažéra jak stanici řídit, kde sehnat peníze, jak vypracovat stanovy a další potřebná pravidla. Atd. Atd. Poslání to zajisté zajímavé ale v těchto podmínkách zatraceně náročné. Tokodede je jazyk, kterým se v tom kraji mluví a používá ho asi 50 tisíc lidí, takže ta práce bude mít znatelný vliv na jejich život. Zároveň budeme vytvářet i model, který potom bude možno aplikovat na jiných místech. Těch komunitních stanic je tu už více, jsou ale zřizovány různými organisacemi. Z Austrálie přiletěl též Michael Hills, ten má na starost stanici v Aileu, kterou financuje APHIDA. Do Los Palos odjel James a jeho stanici podporuje INDU. Ty zkratky vysvětlovat nebudu, řeknu toliko, že mezi těmi organizacemi panuje znatelná rivalita. Když mne Jan začala zasvěcovat do všech těchto tajů místní situace, dostali jsme hlad a žízeň a odebrali jsme se do příjemné thajské restaurace na pláži. Mám už tolik profesionálních zkušeností abych věděl, že práci je nutno kombinovat s potěšením. Pivo bylo dobře vychlazené a drahé. Byl jsem připraven na to, že moje cesta na Timor bude skokem do neznáma, teď jsem si ale připadal jak náhle vhozený do vody, neznaje kterým směrem plavat. Moje nálady byly střídavé, to přiznám. Je zajímavé a potěšitelné zjistit, že člověk má obrovskou schopnost rychlé adaptace, pokud ho k tomu okolnosti donutí. Když jsem v propocené košili ohledával bídnost zdejších poměrů začal jsem podléhat mírné beznaději. Jakmile jsem zjistil, že Internews má v té skrovné budově klimatizované digitální produkční studio, které mohu používat, řekl jsem si: Vždyť je to lepší než jsi čekal. Velký dojem na mne udělali domorodci, které jsem v kanceláři potkal. Velmi přátelští a usměvaví lidé, mezi kterými se člověk dobře cítí. Ne všude po světě je možné se s takovými lidmi potkat. V kanceláři je také fontánka s dobře vychlazenou pitnou vodou a dobrá místní káva. Také tam mají útulný záchod evropskéto stylu a toho si našinec cení v Ásii ještě více než vychlazeného piva. Hlavní účetní, indonézan Dasrul, se mnou přátelsky popovídal a hned mi vyplatil zálohu v amerických dolarech, to také pozvedlo moji náladu. Oficielní měnou Timoru leste je totiž americký dolar, jídlo stojí ve slušnější restaraci kolem pěti dolarů, malá plechovka australského piva dolary dva i více. Takže se mi to nejevilo jako místo levné. Ale to jsou ty první chvíle, kdy se člověk potácí jen v kruhu své neznalosti. Jako první úkol mi bylo dáno vypracovat "report" (tedy zprávu) o stavu stanici Tokodede. Internews, která můj projekt financuje, je totiž americká NGO (non government organization -- nevládní organisace.) Americký moderní manažment spočívá právě v psaní mnoha dlouhých reportů, vypracovávání směrnic, vytyčování pracovních filozofií dlouhodobých i krátkodobých, neustálých marketingových průzkumů atd. Takovou činností zabývají se tisíce dobře placených specialistů, kteří neustále klepou na svých drahých laptopech (přenosných počítačích) a své nenápady stále někomu volají na svých mobilech, jak můžeme slyšet na ulici, v restauraci, ba i na záchodech. Mne hovadiny tohoto druhu začaly otravovat už v australské ABC, a teď na Timoru zase to samé. Vzpomněl jsem si na sapéra Vodičku a jeho názory na vojenská školení. Přiznám, že nejsem velkým ctitelem věcí amerických, spíše naopak. Naštěstí jsou tu zaměstnáni většinou domorodci a internacionálové v místní kanceláři jsou Australanky, takže se nějak prošvejkujeme. Jediným americkým občanem v Internews Timor je Džou a poněvadž je to americký indián, bylo snadné se s ním rychle spřátelit. Večer jsme se šli utěšit nad sklenicí australského vína. Bylo drahé, ale chutnalo. Další den jsem strávil ve studiu, kde jsem se seznamoval s digitálním systémem Cool Edit Pro, liší se totiž hodně od mého studia v Adelaidě. Zmínil jsem se o tom, že bych chtěl pro potřeby místních stanic natáčet tradiční timorskou hudbu, neexistují totiž žádné dostupné nahrávky na CD. Džou mi řekl, že on nějaké nahrávky má, pořídil je při oslavách dne vyhlášení nezávislosti. Natočil je ve studiu Radio Timor Leste, kde pracoval jako zvukař. A hned mi na svém počítači, kde měl ty nahrávky uloženy, vypálil kopii ve formátu MP3. A tak jsem strávil celý den posloucháním místní tradiční hudby, kvalita nahrávek i hudby se různí ale udělám z toho album nebo dvě. Takže další zajímavý projekt mám před sebou. Hrál jsem si tedy s počítačem a na běh dnů a měsíců příštích jsem nemyslel. Situace se mění každou chvíli, i když lepší to asi nebude. Ale co já vím? O překvapení není v těchto místech nouze.

(Únor 2003, Dili, Pokračování příště.)

                 
Obsah vydání       27. 2. 2003
27. 2. 2003 Ben Bradlee: Politikové dnes lžou líp než kdy předtím Jan  Čulík
27. 2. 2003 Prezidentská volba: Počítám, počítáme...kdo je nejlepší? Miloš  Dokulil
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
26. 2. 2003 FBI se omluvila britskému důchodci, že ho omylem nechala zatknout
27. 2. 2003 Agónie v České televizi pokračuje Jan  Čulík
27. 2. 2003 Prezident pre ťažké časy Oskar  Krejčí
27. 2. 2003 NA PAVLAČI: Třetí volební zkouška Hugo  Schreiber
27. 2. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Libuši
Pusť voly, roucho změň, na kůň se rač posadit a s námi jeti
Hugo  Schreiber
27. 2. 2003 Spása světa podle Fidela Castra Zdeněk  Jemelík
26. 2. 2003 Jsme svědky rozkladu atlantického společenství?
26. 2. 2003 Pohlednice z Timoru I. Jaroslav  Kováříček
27. 2. 2003 Pohlednice z Timoru II. Jaroslav  Kováříček
27. 2. 2003 Válka v Iráku se připravuje, občanská válka v USA již začala Radim  Valenčík
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Martin  Muránsky, Radovan  Geist
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč
27. 2. 2003 Chceme byť v Európskej únii sami sebou alebo sa v nej chceme rozpustiť? Peter  Zajac
27. 2. 2003 Ako zviditeľniť neviditeľné Damas  Gruska
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek
26. 2. 2003 Konference ve Florencii
26. 2. 2003 Vysokoškolští učitelé se v ČR chystají stávkovat
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2003 Prezident pre ťažké časy Oskar  Krejčí
27. 2. 2003 Ben Bradlee: Politikové dnes lžou líp než kdy předtím Jan  Čulík
27. 2. 2003 Prezidentská volba: Počítám, počítáme...kdo je nejlepší? Miloš  Dokulil
27. 2. 2003 Pohlednice z Timoru II. Jaroslav  Kováříček
27. 2. 2003 Za co se udělují zápočty na škole, kde učí Jan Sokol a Zdeněk Pinc Jan  Čulík
27. 2. 2003 Chceme byť v Európskej únii sami sebou alebo sa v nej chceme rozpustiť? Peter  Zajac
26. 2. 2003 Jsme svědky rozkladu atlantického společenství?   
26. 2. 2003 Pohlednice z Timoru I. Jaroslav  Kováříček
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva   
26. 2. 2003 Za závazek banky poskytnout úvěr se platí Jindra  Vavruška
25. 2. 2003 Historie amerických intervencí v Latinské Americe a v karibské oblasti   
25. 2. 2003 Byl Stalin zavražděn, aby nedošlo k třetí světové válce?   
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
25. 2. 2003 Cesta k februáru 1948 Peter  Greguš
24. 2. 2003 Další telefonní podvody v Německu Radek  Mokrý

Pohlednice z Timoru RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2003 Pohlednice z Timoru II. Jaroslav  Kováříček
26. 2. 2003 Pohlednice z Timoru I. Jaroslav  Kováříček