26. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 2. 2003

Vysokoškolští učitelé se v ČR chystají stávkovat

Tisková informace

Po letech důvěřivého a následně odevzdaného mlčení jsme se rozhodli vystoupit s přímočarým požadavkem na okamžité radikální zvýšení našich mezd. Zdráháme se uvěřit, že máte o jejich úrovni pravdivé informace. Ty lze nejlépe získat přímo z našich výplatních pásek, které Vám v případě zájmu rádi zašleme. Lze z nich vyčíst zřetelné podhodnocení pedagogické, vědecké a umělecké práce univerzitních zaměstnanců. Většina z nás je proto stále naléhavěji nucena uvažovat o odchodu ze školství do jiných sfér, kde jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ohodnoceni v průměru až několikanásobně lépe. Upozorňujeme, že toto krajní rozhodnutí již řada našich, především mladých, vysoce kvalifikovaných kolegů v poslední době uskutečnila. Denně pociťujeme rovněž nezájem nadějných absolventů i renomovaných odborníků o působení na univerzitách. Nám, kteří i přesto zůstáváme, často nezbývá než přivydělávat si mimo hlavní pracovní úvazek.

Vyzýváme fakulty všech českých vysokých škol, aby se k našemu apelu připojily. Domníváme se, že náš protest je poslední možnou výzvou k nápravě současné situace, která podle nás směřuje k otevřené personální krizi na všech tuzemských vysokých školách.

Minimální mzda odborného asistenta by podle našeho názoru měla převyšovat průměrnou mzdu v České republice

Další informace ZDE

uplynulo pět let od doby, kdy se ve vládním prohlášení objevilo heslo řešení motivace a mzdové situace pedagogických pracovníků. Současná vláda pak vstupovala do Strakovy akademie se závazkem zvýšit platy pedagogů na úroveň relativně srovnatelnou se zeměmi Evropské unie a vytvořit nástroje, které zlepší pracovní podmínky pedagogů a ostatních pracovníků ve školství. Považovali jsme tedy za samozřejmé, že dojde k uspokojivé změně v oblasti, která má přímý vliv na podobu našeho odborného i soukromého života, jež z velké části určuje naše sociální postavení a velmi zřetelně určuje kvalitativní profil českých vysokých škol. Máme na mysli naše mzdy.

Po letech důvěřivého a následně odevzdaného mlčení jsme se rozhodli vystoupit s přímočarým požadavkem na jejich okamžité radikální zvýšení. Zdráháme se uvěřit, že máte o jejich úrovni pravdivé informace. Ty lze nejlépe získat přímo z našich výplatních pásek, které Vám v případě zájmu rádi zašleme. Lze z nich vyčíst zřetelné podhodnocení pedagogické, vědecké a umělecké práce univerzitních zaměstnanců. Většina z nás je proto stále naléhavěji nucena uvažovat o odchodu ze školství do jiných sfér, kde jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé ohodnoceni v průměru až několikanásobně lépe. Upozorňujeme, že toto krajní rozhodnutí již řada našich, především mladých, vysoce kvalifikovaných kolegů v poslední době uskutečnila. Denně pociťujeme rovněž nezájem nadějných absolventů i renomovaných odborníků o působení na univerzitách. Nám, kteří i přesto zůstáváme, často nezbývá než přivydělávat si mimo hlavní pracovní úvazek.

Pokud jsou naše základní platové výměry, které často nejsou doplněny osobním ohodnocením ani třináctým platem, na takto nedostatečné úrovni, považujeme jakékoliv motivační programy za motivaci pro zoufalce. Jsme z těch, jejichž rodinné rozpočty jsou z minulosti zatíženy investicí do našeho vzdělání. Tato investice se zdá být beznadějně ztrátová.

Odmítáme v tuto chvíli celý problém rozvádět do matoucích detailů a nechávat se vtahovat do nekonečné debaty o navyšování normativů na studenta, přerozdělování financí uvnitř univerzit, rozdílech mezi jednotlivými vysokými školami Vyzýváme fakulty všech českých vysokých škol, aby se k našemu apelu připojily. Domníváme se, že náš protest je poslední možnou výzvou k nápravě současné situace, která podle nás směřuje k otevřené personální krizi na všech tuzemských vysokých školách.

Bohužel musíme konstatovat, že se naše sociální podmínky promítají jak do postupné ztráty prestiže postu vysokoškolského pedagoga, tak i do znevážení vzdělání jako takového.

Vyzýváme vás k takovému projevu politické vůle, který by jasně deklaroval brzkou nápravu současného stavu. V opačném případě podnikneme další protestní kroky - vyhlášení stávkové pohotovosti, svolání protestních shromáždění akademické obce a v krajním případě vyhlášení stávky v době přijímacího řízení na vysoké školy.

Jako řešení současné situace očekáváme jasný závazek k takovému jednání s vysokými školami (prostřednictvím Rady vysokých škol a České konference rektorů), které zřetelně stanoví nárůst ohraničených mzdových prostředků v následujícím akademickém roce, jejichž stratifikace musí začínat na minimální mzdě odborného asistenta - ta by podle našeho názoru měla převyšovat průměrnou mzdu v České republice.


Mgr. Petr Bilík
Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D.
Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

                 
Obsah vydání       26. 2. 2003
26. 2. 2003 Jsme svědky rozkladu atlantického společenství?
26. 2. 2003 ÚOHS: Tvrdý nátlak paní Válové z Media Observatory by byl bojkotem práva
25. 2. 2003 Media Observatory: Český antimonopolní úřad ignoruje ústavní pořádek
26. 2. 2003 Vysokoškolští učitelé se v ČR chystají stávkovat
26. 2. 2003 FBI se omluvila britskému důchodci, že ho omylem nechala zatknout
26. 2. 2003 Pohlednice z Timoru I. Jaroslav  Kováříček
26. 2. 2003 OSN obvinila indonézského generála ze zločinů proti lidskosti na Timoru
26. 2. 2003 Diskuse o Českém telecomu
26. 2. 2003 Hejtman Moravskoslezského kraje považuje slova Jaroslava Rösslera za urážlivá Jaroslav  Hlaváček
25. 2. 2003 Krize v Radě bezpečnosti
26. 2. 2003 Izraelská policie vyšetřuje možnou korupci v rodině Ariela Šarona
26. 2. 2003 Obraz Slovenska a Rómov v listě Christian Science Monitor Lubomír  Sedláčik
26. 2. 2003 Za závazek banky poskytnout úvěr se platí Jindra  Vavruška
26. 2. 2003 Na Kubě si připomněli sté výročí narození Julia Fučíka
26. 2. 2003 Konference ve Florencii
26. 2. 2003 Komunizmus cirkevných Otcov Karol  Dučák jr.
26. 2. 2003 2. fikcia budúcnosti Slovenska v EÚ: ...nie euroskepticizmus Ľubomír  Tokár
26. 2. 2003 Diagnóza: Febio Fest pozitív Eva  Michalková
26. 2. 2003 Ťažká tvorba rakúskej koalície Albrecht K. Konečny
25. 2. 2003 Zaútočí Česká republika na USA? Petr  Kuča
25. 2. 2003 Jak americká diplomacie sama sebe ochromuje Martin D. Brown
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech