24. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 1. 2003

Slovenský rozvojový svet

Radovan Geist
Obraz života stredo- a východoeurópskych Rómov v Regionálnej správe o ľudskom rozvoji, ktorú vydala UNDP (rozvojový program OSN), je nelichotivý. Žiaľ, pravdivý. Kritici však tvrdia, že ide o priveľmi všeobecný a jednostranný pohľad. Podpredseda vlády Pál Csáky ju dokonca označil za "neobjektívnu". Správa však len štatisticky vymenováva už predtým známe fakty -- veľká časť Rómov trpí podvýživou, nižším životným štandardom, dožívajú sa nižšieho priemerného veku, v rómskej populácii je omnoho vyššia nezamestnanosť, nižšie priemerné vzdelanie atď. Záver je až provokačný -- Rómovia žijú v podmienkach, ktoré väčšmi pripomínajú subsaharskú Afriku ako integrujúcu sa Európu.

Nejde len o vyššie uvedené ukazovatele kvality života. Na život komunity pôsobia mechanizmy známe zo štúdia rozvojových ekonomík -- bludné kruhy chudoby. Na medzigeneračnej úrovni sa začínajú zlou sociálnou a ekonomickou situáciou v rodinách, ktorú ešte zhoršuje kultúrna odlišnosť. Výsledkom sú horšie podmienky na štúdium, väčšina detí končí v "osobitných školách", prípade opúšťajú školy veľmi skoro. Nižšie a horšie vzdelanie im sťažuje uplatnenie na trhu práce. Sú nezamestnaní, v lepšom prípade vykonávajú málo platenú prácu. Nižšie príjmy vytvárajú pre ich rodiny zlú sociálnu a ekonomickú situáciu. Cyklus sa uzaviera.

Prepojený je bezvýchodiskový kruh na osobnej úrovni. Väčšina Rómov má nízky sociálny kapitál. Dôvody sú subjektívne i objektívne. Okrem vyššie spomenutých zohráva úlohu kultúrna odlišnosť, latentný rasizmus a z neho prameniaca psychologická segregácia a sebavyčleňovanie sa. Znižujú sa šance zarobiť si na život prácou, a preto si Rómovia hľadajú iné stratégie prežitia, často aj sebapoškodzujúce -- práca detí, kriminalita, požičiavanie si od úžerníkov, plus únikové javy ako alkoholizmus, narkománia a podobne. Ich negatívny efekt sa kumuluje a ešte väčšmi odsúva Rómov na okraj spoločnosti, znižuje ich sociálny kapitál.

Fungovanie kruhov s podobnou štruktúrou je charakteristické aj pre chudobné komunity v rozvojových krajinách. Záver správy UNDP nebol teda ani v tomto prehnaný. Stredo- a východoeurópski Rómovia však majú navyše ešte jednu nevýhodu. Ich pozícia menšiny na okraji spoločnosti podporuje rast negatívnych javov, no zatiaľ nevyprovokovala vnútrokomunitné svojpomocné iniciatívy.

Názov správy "Vytrhnúť sa z pasce závislosti" pomerne presne vystihuje problém. Väčšina Rómov, 70 percent domácností, je závislá od štátu. Napriek všeobecne prevládajúcemu názoru však Rómovia, paradoxne, zo štátnej politiky získavali málo. Udržiavala ich nad hranicou biedy, no nevytvárala podmienky na plné zapojenie sa do spoločenského života. Politika "malého dvora a dlhého biča", maskovaná do "civilizovanejších" rečí o "dôslednom presadzovaní existujúcich zákonov", je takto nielen skryto rasistická, založená na predsudkoch, ale predovšetkým neefektívna. Skutočne sa treba zamerať na vzdelávanie, na vytváranie pracovných miest a na podporu rómskej kultúry a sebaidentifikácie. V štáte, ktorý sa postupne vzdáva svojich sociálnych funkcií, to však asi nepôjde.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       24. 1. 2003
25. 1. 2003 Irák: zbrojní inspektoři OSN nenašli nic
25. 1. 2003 Blair: válka může začít bez důkazů proti Iráku
24. 1. 2003 Ze Zemanovy cesty na Hrad zbyly trosky...
24. 1. 2003 Diskuse o zničení Německa a o nacistické vině pokračuje
24. 1. 2003 První skupina "lidských štítů" se vydává do Iráku
25. 1. 2003 Dovolená v ose zla
24. 1. 2003 BBC: Irák připravuje proti americkým vojskům útok chemickými zbraněmi
24. 1. 2003 Světový odpor vůči Bushově válce proti Iráku sílí
24. 1. 2003 Brousí si Špidla zuby na přímou volbu? Štěpán  Kotrba
24. 1. 2003 Pohled zevnitř: Kdo prohrává s kým v ČSSD Ivan  David
24. 1. 2003 Diskuse nad budoucností Špálovy galerie a Nadace Český fond umění Roman  Franta
23. 1. 2003 Druhá po Libuši Zdeněk  Jemelík
24. 1. 2003 Děkujeme, odejděte:
Buďte pamětliví místa a hodiny
24. 1. 2003 McDonaldizace Saddáma aneb samozřejmý cíl František  Roček
24. 1. 2003 Po sto dňoch ako po sto rokoch Lubomír  Sedláčik
24. 1. 2003 Tamoxifen zabraňuje rakovině prsu
24. 1. 2003 Žádosti o pomoc postiženým povodněmi
24. 1. 2003 Slovenský rozvojový svet Radovan  Geist
24. 1. 2003 Neokonzervatívna neonormalizácia Martin  Muránsky
22. 1. 2003 Sloboda mýliť sa Martin  Muránsky
24. 1. 2003 Chaos totalos Jana  Matúšová
23. 1. 2003 Blairova vláda zavede v Anglii dodatečné univerzitní školné
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb
23. 1. 2003 Jacques Derrida - symbol západního pseudointelektuálního diletantismu?
23. 1. 2003 "Až po vás, Václave"
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2003 Slovenský rozvojový svet Radovan  Geist
24. 1. 2003 Po sto dňoch ako po sto rokoch Lubomír  Sedláčik
22. 1. 2003 Sloboda mýliť sa Martin  Muránsky
22. 1. 2003 Rýchlovýroba demokrata na objednávku Lubomír  Sedláčik
20. 1. 2003 Rozhovor s iniciátormi iniciatívy za vypísanie referenda o vstupe do NATO:
Nech rozhodnú občania
Radovan  Geist, Marián Repa
20. 1. 2003 Rómovia ako na Sahare? Lubomír  Sedláčik
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
17. 1. 2003 Ak stojíte, držte sa! Pavol  Fabian
17. 1. 2003 Utajený Čech asi vie veľa na slovenskú tajnú službu Lubomír  Sedláčik
17. 1. 2003 Čínsky výlet prezidenta Gabriela  Gregušová
15. 1. 2003 Veľký škandál sa skončil malou pokutou Vladimír  Bačišin
15. 1. 2003 Ĺudské práva a NATO zo Schusterovho pohĺadu Lubomír  Sedláčik
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová