15. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 1. 2003

Veľký škandál sa skončil malou pokutou

Príčinou sankcie vôči J & T Securities bolo zanedbanie odbornej starostlivosti

Maklérsky dom J & T Securities dostal od Úradu pre finančný trh pokutu 2 mil. Sk za zanedbanie odbornej starostlivosti pri obchodovaní s akciami VSŽ Košice. Je súčasťou skupiny, ktorá minulý rok kúpila niečo viac ako 22 percent akcií VSŽ Košice.

Pred rokom sa v posledný deň, keď sa dá vôbec obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave, predal veľký balík akcií spoločnosti VSŽ, a.s., Košice. Akcie predával Transpetrol v piatok 22. decembra 2001. Ešte 21. decembra hovorca Ministerstva hospodárstva SR povedal, že minister pozastavuje obchodovanie s nimi. Na druhý deň stihol podpísať list o predaji. Kto o ňom vedel? Odpoveď na túto otázku nikto nikdy nedal.

Jedným z hlavných argumentov, prečo sa akcie museli predať, bolo tvrdenie, že Transpetrol sa dostane do defaultu, teda že bude verejne vyhlásený za dlžníka neschopného splatiť svoje záväzky. V praxi to znamená, že o splatenie úverov môžu požiadať všetci, ktorí požičali firme. Tvrdenie o nevyhnutnosti predať akcie kvôli splateniu úverov však nemá oporu v zákone a ani v nijakej doteraz známej zmluve medzi bankou a Transpetrolom.

Dozor

Obchod skúmal Úrad pre finančný trh, ktorý vyslovil hypotézu o možnej súvislosti prevodu veľkého balíka akcií a predchádzajúcich obchodov s akciami VSŽ na Burze cenných papierov v Bratislave. Jeho skúmanie sa skončilo tým, že dal pokutu členovi Burzy cenných papierov v Bratislave, maklérskemu domu J & T Securities, o.c.p. Informáciu zverejní ÚFT v najbližšom vydaní Vestníka ÚFT. Spoločnosť sa neodvolala, ale zaplatila pokutu, ktorej výška je zanedbateľná oproti potenciálnemu zisku z ovládania spoločnosti VSŽ.

Sankciu dostal maklérsky dom za obchody s akciami VSŽ v decembri minulého roka, teda za zanedbanie odbornej starostlivosti o klienta. Ak obchodník s cennými papiermi pristupuje ku klientovi s odbornou starostlivosťou, mal by predávať akcie za najvyššiu cenu na trhu a kupovať za čo najnižšiu cenu. V prípade J & T Securities to bolo presne naopak.

Ako sa vyvíjali ceny akcií VSŽ v období pred ich predajom firmou Transpetrol? Po prvý raz klesli akcie VSŽ na 100 Sk 3. decembra 2001. Vďaka tomu výrazne poklesol index slovenského kapitálového trhu SAX, ktorý je priemerom cien vybraných spoločností a jeho súčasťou je cena akcií VSŽ. Ďalší deň poklesli opäť o jedno percento. Cena akcií klesla o 8,7 percent oproti predchádzajúcemu dňu napríklad aj 12. decembra 2001

Podozrenia

Penta Group upozornila 14. decembra 2001 na dianie na BCPB, keď došlo k viacnásobnému poklesu priemernej ceny akcií VSŽ prostredníctvom anonymných predajov za nezvyčajne nízke ceny. V tejto súvislosti podala vedeniu burzy sťažnosť. Podľa riaditeľa dcérskej spoločnosti Penty, a.s., Invest Brokers, o.c.p., Mirona Zelinu vplyvom neracionálnych predajov menších množstiev akcií v rámci aukčného obchodovania za ceny na úrovni stanoveného minima klesla cena akcií VSŽ z 218 Sk z 5. decembra na 116,50 Sk 12. decembra. Takéto konanie je podľa Zelinu sankcionovateľné ako zámerné obchodovanie za ceny nevýhodné pre klienta a môže byť potrestané pokutou alebo dokonca vylúčením spomedzi členov BCPB.

Miron Zelina zaslal v tejto súvislosti podnet na preskúmanie údajnej manipulácie kurzu akcií VSŽ na Burzovú komoru BCPB. V module aukčného obchodovania boli 11. decembra zadané objednávky na predaj akcií VSŽ na dolnej hranici prípustného cenového pásma, čo je podľa M. Zelinu nezvyčajné najmä vzhľadom na skutočnosť, že pri zadávaní objednávok v tomto module "nevidí" ich zadávateľ kúpne pokyny. "Takže ak podá predajné pokyny za dolnú hranicu PCP, ľahko sa môže stať, že predá cenné papiere za nižšiu cenu, ako je reálny dopyt," píše sa v liste. Predpoklady Mirona Zelinu sa splnili.

Stratený kláves

Firma, ktorá je členom burzy, robí obchody cez fyzickú osobu -- makléra. Pripomeňme si, že ak by maklér chcel vedieť o dopyte po akciách VSŽ, tak by na osobnom počítači stlačil kláves hore vo vrchnom rade, na ktorom je napísané F4. Ak ju nestlačil, tak o dopyte akcií vôbec nevedel.

Akcie sa na burze predávajú v rámci vymedzeného cenového pásma -- od určitej ceny po určitú cenu. Pásmo sa dá ovplyvniť dvoma spôsobmi. Ak sa akcie predávajú na dolnej hranici cenového pásma, cena akcií sa stáča smerom dole. Ak sa predávajú na hornej hranici cenového pásma, cena akcií sa vytláča smerom nahor.

Dzurindova vláda v roku 1999 urobila veľa pre sanáciu VSŽ a o rok neskôr zabezpečila pre podnik strategického investora. Náklady, ktoré pritom vynaložila, však prevýšili nevyhnutnú mieru. Spôsob, akým predala akcie VSŽ z portfólia Transpetrolu, nezodpovedá ani jednej z hlavných priorít zodpovedne konajúcej vlády. Nepredala ich za cenu pre štát najvýhodnejšiu, predala ich burzovým hráčom, ktorým ide o rýchly zisk za každú cenu a nie o rozvoj firmy, čím ohrozila nielen zamestnancov podniku, ale aj tisíce drobných akcionárov VSŽ. Išlo o predaj, ktorého charakter správne odhadol prezident U.S. Steel John Goodish: Akcie síce prešli burzou, nebol to však verejný obchod, ale realizácia súkromnej dohody v pozadí. Stúpenci inštitucionálnej ekonómie na Slovenku tvrdia, že ľudia, ktorí sú vo verejných funkciách, by mali spravovať veci verejné vo verejnom záujme a nie podľa súkromnej dohody, nevýhodnej pre štát.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       15. 1. 2003
15. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Srdce na Hradě se proměnilo v otazník Jan  Paul
15. 1. 2003 Všechna tři kola prezidentské volby skončila bez výsledku
15. 1. 2003 Odcházející monarcha vyzval k válce Milan  Valach
15. 1. 2003 I na ženách se teď zkouší viagra...
15. 1. 2003 V Brně se bude diskutovat o bezpečnosti chodců
15. 1. 2003 2002 - rok finančných škandálov Radovan  Geist
15. 1. 2003 Sémě potíží: o geneticky modifikovaných plodinách
15. 1. 2003 Škapík chce hladovkou prosadit informace o škodlivosti dětského kouření ve vysílání ČT
15. 1. 2003 Ĺudské práva a NATO zo Schusterovho pohĺadu Lubomír  Sedláčik
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 Kdo na Hrad patří, ať tam je Vladimír  Rott
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
15. 1. 2003 Veľký škandál sa skončil malou pokutou Vladimír  Bačišin
14. 1. 2003 Pete Tonwshend zatčen za to, že si stáhl z internetu dětskou pornografii
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
14. 1. 2003 Je stát založen na válce?
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
13. 1. 2003 Dobré a zlé v "ideologii bez ideologií"; v "náboženství bez náboženství" Ondřej  Prokopius
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2003 Veľký škandál sa skončil malou pokutou Vladimír  Bačišin
15. 1. 2003 Ĺudské práva a NATO zo Schusterovho pohĺadu Lubomír  Sedláčik
13. 1. 2003 Všenápravou proti všedeštrukcii Antónia  Furjelová
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
13. 1. 2003 Monika Beňová: Ako pacifistka odmietam vojenské zásahy Ivan  Štefunko
9. 1. 2003 Primitívi, pľuvance a parfumy - zamyšlenie nad mŕtvym mužom Marián  Repa
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
9. 1. 2003 Nanebovstúpenie Júliusa Satinského Albert  Marenčin jr.
8. 1. 2003 Svet vnímam bez komplexov Martina  Nemethová, Martin Muránsky
8. 1. 2003 Teplá voda v straníckych peniazoch Lubomír  Sedláčik
7. 1. 2003 Akýže sú to Európania? Ivan  Štefunko
7. 1. 2003 Štát nemá nástroje dohľadu zamerané proti finančným pytliakom Vladimír  Bačišin
6. 1. 2003 Nebudú vylepšovať, aby sa likvidovali Lubomír  Sedláčik
6. 1. 2003 HZDS s.r.o. Marián  Repa