13. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 9. 2002

Vyjádření Tomáše Peciny, poslední reakce Jana Čulíka

Vzhledem k poněkud netlumeným vášním, které se na stránkách tohoto deníku rozpoutaly poté, co ve mně Jan Čulík odhalil podvodníka a tuneláře Britských listů a o dva dny později v "Poznámce JČ" zdůraznil, jak rafinované a sofistikované metody při svých nekalých rejdech používám, nezbývá mi mnoho možností, jak reagovat. Takové obvinění lze totiž jen potvrdit: budu-li nepřesvědčivý, čtenáři usoudí, že se obhájit nedokážu, v případě opačném bude naopak doložena teze o mé mimořádné lstivosti. V obou případech pak budu zahrnut sprškou invektiv a metafor, které nemají daleko k tomu, jak se psávalo v 50. letech o nepřátelích pracujícího lidu.

Publikací tohoto vyjádření Tomáše Peciny, reakce Jana Čulíka a článku Jana Paula považujeme diskusi na toto téma v Britských listech za uzavřenou.

Z toho důvodu jsem se rozhodl omezit své vyjádření na to, že opravím vyloženě nepravdivá a zkreslená tvrzení a s dalším počkám na rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Totéž doporučuji i čtenářům Britských listů: uzná-li mě soud vinným, nemá smysl, abych se teď obhajoval. Budu-li naopak obvinění zproštěn - anebo nebude-li obvinění vůbec vzneseno - dopustil se Jan Čulík pomluvy, za niž mi bude náležet zadostiučinění ve formě omluvy a případné další částky v penězích, jak ji stanoví soud.

Zde je tedy několik upřesňujících poznámek k textům, které se v BL o mé "krizi" objevily:

  1. Jednatel občanského sdružení Britské listy nemá ani ze zákona, ani ze stanov povinnost vést účetnictví a podávat daňové přiznání. Zní to jako alibismus, ale je tomu skutečně tak: obojí povinnost náleží tomu, komu je uložena výkonným orgánem sdružení, tj. jeho předsednictvem. Jestliže Jan Čulík, přestože jsem ho k tomu mnohokrát vyzýval, předsednictvo půldruhého roku nesvolal, je jeho vina, že sdružení nefungovalo tak, jak předpokládají jeho stanovy. Svalovat ex post vinu na jednatele, který působil víc než rok bez jediné dispozice svého nadřízeného orgánu a bez součinnosti revizora, kterého sdružení v rozporu se stanovami vůbec nemělo, je proto poněkud pokrytecké; nemyslím, že orgány činné v trestním řízení tuto verzi akceptují.
  2. Protože sdružení nevykázalo v loňském roce zisk, může být nepodání daňového přiznání porušením zákona, jeho závažnost je však dosti bagatelní a rozhodně nejde o trestný čin. Skandalizace je zde účelová a neopírá se o přiměřené posouzení věci.
  3. Veškerou korespondenci, stvrzenky, faktury a další dokumenty skenuji a pracuji s elektronickou podobou dokumentů, k nimž mohou být papírové originály přiřazeny kdykoli později (z této elektronické databáze jsem vycházel i při zpracování výroční zprávy o činnosti sdružení v loňském roce). Záběr na haldu dokumentů, jakkoli umně naaranžovaných, proto neříká nic o stavu a úplnosti evidence; ta je elektronická, uložená na hard-disku mého počítače.
  4. Britské listy nemají před sponzory co skrývat. S jejich prostředky bylo naloženo účelně, veškeré transakce jsou řádně zdokumentovány a předání primárních dokladů nově zvoleným orgánům sdružení je čistě procedurální záležitostí.

Mám rád Britské listy, s nimiž jsem se po dlouhou dobu identifikoval jako autor a později redaktor, a mrzí mne i jako pouhého čtenáře, k čemu nyní jejich stránky slouží. Věřím však v soudnost, zdravý rozum a životní zkušenost čtenářů, kteří vědí, že ne vždy má pravdu ten, kdo nejvíc křičí, a odloží radikální soudy na dobu, kdy k nim budou mít více podkladů.

Reakce Jana Čulíka:

Upozorňuji jen na několik faktů, je mi trapné jít do dalších podrobností:

1. Dne 2. září 2002 zjistilo předsednictvo OSBL, že Tomáš Pecina vybíral z konta Občanského sdružení Britských listů, k němuž odpíral předsednictvu OSBL přístup, už od ledna 2001 všechny finanční částky většinou okamžitě poté, co je tam sponzoři umístili. Tomáš Pecina si nevybíral jednorázové honoráře ve výši 20 000 Kč měsíčně, jak bylo dohodnuto, ale bral z konta všechno. Pokud má na to stvrzenky a dokáže, že to bylo odůvodněné, dobře. Opakuji, že během roku 2001 Pecina v podstatě provedl práci, na niž byly sponsorské příspěvky sebrány, i když nezdokladoval, jak přesně jich užil, takže nemůžeme podat daňové přiznání. Avšak způsob, jimž z konta OSBL bez vědomí předsednictva okamžitě mizelo všechno, co tam kteří sponzoři poslali, je velmi podivný. Občanskému sdružení to Tomáš Pecina nikdy nevysvětlil, opakovaným požadavkům předsednictva, aby mu historii konta zpřístupnil, po mnoho měsíců odmítal. (Kompletní historii konta zveřejníme, jakmile to bude technicky možné.)

2. Tomáš Pecina pokračoval ve vybírání finančních prostředků Občanského sdružení Britské listy i v období květen 2002 - konec srpna 2002, přestože z vlastního rozhodnutí z Britských listů odešel už v polovině května 2002. Dne 2. 9. 2002, kdy se konečně podařilo předsednictvu Občanského sdružení Britské listy získat přístup k svému kontu a zablokovat ho Tomáši Pecinovi, bylo konto v mínusu.

3. Pro havarijní případy měl Tomáš Pecina přístup k osobní, britské úvěrové kartě Jana Čulíka, z níž měl právo - vždy po předchozí dohodě s Janem Čulíkem - vybírat určité finanční částky. Takovým způsobem například Jan Čulík dotoval Tomáše Pecinu z vlastního britského platu od podzimu 2001 částkami 10 000 Kč měsíčně, Pecina si tyto částky vybíral až do dubna 2002.

Dne 1. srpna 2002, dávno po odchodu z Britských listů, si Tomáš Pecina neočekávaně znovu vybral bez předchozího svolení majitele účtu z tohoto Čulíkova konta v České spořitelně v Karlových Varech dalších 10 000 Kč (transakce č. FBJ995RJ). Jan Čulík se to dověděl až 25. srpna 2002, kdy mu v Británii přišel poštou výpis z tohoto konta. Pecina se hájil, že prý musel tuto částku vybrat na uhrazení účtu z Čulíkova českého mobilního telefonu, který v Praze spravoval. Jenže účet za tento mobilní telefon za období 12.7 - 11.8. 2002, ve výši 6440,11 Kč, přišel Pecinovi až po 11. srpnu 2002. Proč tedy vybral už 1. srpna 2002 z Čulíkova konta částku 10 000 Kč? Poté, co Jan Čulík zabrániĺ Tomáši Pecinovi koncem srpna, aby si bez jeho svolení vybíral z jeho britského konta další peníze, Tomáš Pecina mu nechal vypnout jeho český telefon.

Do dnešního dne, tj. 13. 9. 2002, 43 dní poté, zůstává tento účet ve výši 6440,11 Kč neuhrazen. Na co byla použita finanční částka 10 000 Kč, kterou Tomáš Pecina vybral bez svolení jejího vlastníka?

4. Byrokraticko-právní obstrukce očekáváme. Tomáš Pecina tvrdí nepravdivě (je to doložitelné svědky), že Jana Čulíka "mnohokrát vyzýval", aby svolal předsednictvo OSBL. Nevyzval ho k tomu ani jednou, naopak předsednictvo OSBL Tomáše Pecinu opakovaně vyzývalo k zpřístupnění konta Britských listů a k vypracování finančního auditu. Pecina neustále ujišťoval, že na auditu pracuje, i ve vysvětlení v Britských listech v květnu 2002 argumentoval, že jediný důvod, proč nebyl audit dosud "dokončen", je nedostatek času. Argumentace, že vlastně vůbec audit připravovat nemusel, je zcela nová. Nikdy předtím s ní nepřišel. Předsednictvo opakovaně ujišťoval, že finanční přiznání připravuje.

Pecina bojkotoval veškeré snahy o normální fungování předsednictva OSBL.

Tomáš Pecina nevysvětluje, proč členy předsednictva do poslední chvíle mystifikoval, že na finančním přiznání pracuje (i to je doložitelné četnými svědky), a proč doposud, pět a půl měsíce po lhůtě, do níž mělo být podáno finanční přiznání, a čtyři měsíce po odchodu z Britských listů odpírá odevzdat Občanskému sdružení Britské listy finanční podklady, administrativu, dokumentaci a majetek OSBL.

Fotografie Pecinova kufříku nebyla "naaranžována", jak dosvědčí přibližně 5 svědků, kteří byli přítomni, když byla pořízena. K dispozi je také videozáznam, který potvrzuje, že je fotografie zcela realistická a nikdo nic nearanžoval.

Tvrzení, že faktury a stvrzenky má Tomáš Pecina údajně naskanované v počítači, je irelevantním pokusem o východ z nouze. Finanční přiznání je nutno dokládat originály faktur a stvrzenek. Naskenované soubory jsou neprůkazné, neboť je možno takové stvrzenky grafickým upravováním zfalšovat nebo rovnou vyrobit.

5. Je prokazatelným faktem, že přibližně od listopadu 2001, kdy Tomáš Pecina, podle svých slov propadl "depresi", s ním byla obtížná spolupráce. Nebylo možno ho přesvědčit, aby nám umožnil přístup ke kontu OSBL, aby dokončil rozpracovaný redakční systém, sliboval pro vydání články, které buď nedodal, anebo je dodával s podstatným zpožděním. (Osobně se domnívám, podle svědectví o jeho velmi zvláštním chování, s nímž jsem byl seznámen až o mnoho později, že snad by mohlo jít o zhoršení psychické choroby.) Komunikace s Tomášem Pecinou v této době, typicky, vypadala takto:

----- Original Message -----
From: Jan Čulík
To: tomas@pecina.cz
Sent: Wednesday, March 13, 2002 10:50 PM
Subject: Zkrat?

Zase emocionální zkrat?

oceňuji vaši práci, ale není příliš spolehlivé, slibujete-li Radka Mikulu každý den už týden (redakční systém [slibujete dokončit] mnoho měsíců) a teď začnete dokonce tvrdit, že máte ve vydání příspěvků příliš mnoho.

Měli bychom být schopni spolu jednat bez emocionálních zkratů.

Nechci vás ponižovat, ale jak mám s vámi vést normální redakční spolupráci?

-----Original Message-----
From: Tomas Pecina mailto:tomas@pecina.cz
Sent: Wednesday, March 13, 2002 9:17 PM
To: Jan Čulík
Subject: Re: Zkrat?

Obávám se, že výroky typu "Pracujte, jste za to placen" k porozumění nepřispějí. Velmi mne mrzí, že jsem od Vás přijal 3x 200 liber na provoz Britských listů.

T.P.

(Vybírání peněz z mého britského konta - i z konta Občanského sdružení - pokračovalo, pozn. JČ)

----- Original Message -----
From: Jan Čulík
To: Tomas Pecina
Sent: Thursday, March 14, 2002 7:24 AM
Subject: RE: Zkrat?

Absolutně vás nechci urážet, velmi si vážím veškeré vaší práce i úsudku, avšak vaše naprostá nezávislost v rozhodování je mírně frustrující.

Určitá míra teamové práce by prospěla. Beru velmi vážně veškeré vaše kritické připomínky, atd., avšak velmi špatně se pracuje s neplněnými či na poslední chvíli měněnými přísliby. Prosím, uvědomte si, že vaši sólovou práci musejí dotovat druzí silnějším nasazením.

Jestliže mám avízováno více než týden, že druhý den dostanu materiál o Radkovi Mikulovi, a nikdy se to nestane, musím pokaždé na poslední chvíli vyvinout velké úsilí k tomu, abych měl pro číslo dobrý úvodní materiál.

V podstatě musím dělat Britské listy sám a nepočítat od vás s ničím. Pokud náhodou něco napíšete, je to vynikající bonus. Ale to je dost těžká spolupráce.

Mrzí mě, že se urážíte - jak se o tom mám zmínit, abych vás neurazil - ale vzhledem k tomu, že se snažím vám, pokud mě síly stačí, umožňovat z finančního hlediska nezávislou novinářskou práci, ocenil bych větší míru pracovní koordinace.

-----Original Message-----
From: Tomas Pecina
Sent: Thursday, March 14, 2002 6:37 AM
To: Jan Čulík
Subject: Re: Zkrat?

Do Britských listů jsem v posledních dnech dodal řadu kvalitních materiálů, opřených vesměs o pečlivou a dlouhodobou přípravu. Za daných okolností je na mně, kdy budu publikovat velmi závažný a citlivý materiál o Mikulovi. Kdyby tak kvalitní texty dodával Kotrba, nikdy bych jeho práci nekritizoval.

T.P.

Považuji tímto toto téma v Britských listech za uzavřené.

                 
Obsah vydání       13. 9. 2002
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 Sněmovna má svého Wagnera, koalice svou povodeň...
Budeme mít my novou vládu?
Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 Posluchači rozhlasu BBC protestovali proti "přehnanému" zpravodajství k výročí 11. září
13. 9. 2002 Ministr pro místní rozvoj lhal ve sněmovně, a tak byla demokratická práva občanů omezena
13. 9. 2002 Prezident Bush vydal ultimátum Iráku
15. 9. 2002 Třikrát a dost Haně Marvanové Karel  Mašita
13. 9. 2002 Předseda Syndikátu novinářů: Nechoďte Pařížskou ulicí, neboť jestliže dům spadne, je to věc státu, nikoli Syndikátu Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 Azyl v Británii: Rodině Afghánců bylo odepřeno právo na vstup do země
13. 9. 2002 Brno: úředníci zakázali cyklojízdu ke Dni bez aut
13. 9. 2002 V demokratickom systéme by nikto nemal mať právomoc nasadzovať inému náhubok! Daniel  Krajcer
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
13. 9. 2002 Pane ministře Dostále, odstupte! Petr  Štěpánek
12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem
11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík
13. 9. 2002 I pro Tomáše Pecinu platí presumpce neviny Jan  Paul
13. 9. 2002 Vyjádření Tomáše Peciny, poslední reakce Jana Čulíka Tomáš  Pecina, Jan  Čulík
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 I pro Tomáše Pecinu platí presumpce neviny Jan  Paul
13. 9. 2002 Vyjádření Tomáše Peciny, poslední reakce Jana Čulíka Tomáš  Pecina, Jan Čulík
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?   
12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček
11. 9. 2002 Strach: úvaha z osobního hlediska Hannah  Čulík
10. 9. 2002 Případ Tomáš Pecina: Naléhali jsme dlouho, avšak bezvýsledně. Nyní nelze reagovat jinak než podáním trestního oznámení Jan  Čulík
10. 9. 2002 BL podávají trestní oznámení na bývalého jednatele Občanského sdružení Britské listy   
9. 9. 2002 Jenny Suk by se musela vzdát české národnosti Jan  Kameníček
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman