27. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2001

(Ze zpravodajství rozhlasu BBC v úterý v 18 hodin)

Moderátor: Vzpoura několika stovek vojenských zajatců Talibánu v městě Mazar-i-Sharif byla potlačena. Velitel posádky v pevnosti, kde k vzpouře došlo, konstatoval, že poslední dva vzbouřené zajatce usmrtila palba z tanků. Potlačit vzpouru pomohli Severní alianci příslušníci britských speciálních jednotek. Z města Mazar-i-Sharif informuje náš korespondent Angus Roxburgh.

Reportér: Ještě za rozbřesku v úterý ráno nad cimbuřími z nepálených cihel pevnosti a navzdory těžkému celonočnímu bombardování americkými letadly pokračoval odpor Talibánu. (střelba) Používali zbraní, kterých se v neděli zmocnili od Severní aliance. Tito zahraniční bojovníci vzdorovali až do samotného konce. Když do oblasti dorazily americké a britské speciální jednotky, projevily značnou nervozitu z přítomnosti novinářů. (Panovačný hlas s americkým přízvukem: Vypněte tu kameru! Vypněte tu kameru!) Speciální jednotky pomohly Severní alianci při konečném útoku na pevnost. Bojovníci Severní aliance znovu a znovu stříleli na těla, ležící na nádvoří pevnosti, aby nikdo nepřežil. Počet mrtvých zhodnotí pracovníci Červeného kříže, kteří vejdou do pevnosti ve středu, ale je už nyní zjevné, že bylo usmrceno nejméně 300 bojovníků Talibánu. Bylo jim přislíbeno humánní zacházení jako s válečnými zajatci, ale rozhodli se zemřít, jak by to oni charakterizovali, jako mučedníci.

Sloupek

Normalizace se projevuje zglajchšaltováním společenské diskuse stejně, jako diskuse mediální. Namísto dialogu a výměny postojů mezi vládnoucími a opozičními politickými skupinami (nehodlám zde urážet opoziční smlouvu, neboť do určité míry zeslabila tlak některých věčně nespokojených trockistů po permanentní revoluci) se blížící "supervolební rok" projevuje ztrátou nervů i soudnosti. Vláda se rozhodla, že svou předvolební mediální politiku bude tvořit jako reklamní kampaň na vložky či prací prášek. Vypereme vaše myšlení dočista, neváhá proto hlásat i doposud ctihodná instituce - Česká akademie věd. Její Sociologický ústav nedávno dostal přírůstek - s příkazem "dobře krmit, venčit a ochočovat". Centrum pro výzkum veřejného mínění se stalo průzkumnou jednotkou v mediálním boji o českého voliče. Namísto politicky neutrálního mapování postojů české společnosti se ctihodní sociologové zapojili do vládní mašinérie: nejnověji průzkumem na téma "NÁZORY NA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE A NA PROSPĚŠNOST EVROPSKÉ INTEGRACE".

Česká společnost, které nikdo doposud věcně nevysvětlil rizika i šance, která vstup do EU pro obyvatele Česka znamená, je nyní dotazována, co si myslí o ... - tezích, které vláda za pomoci některých PR agentur s českou společností "komunikuje". Pozitivně je občany vnímáno především UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD DEMOKRACIE, SPOLUPRÁCE A SOLIDARITY, méně už zásady tolerance a rovnosti. Na této jediné větě, citované z oficiální zprávy CVVM, je jasně patrné, kterak pomýlená diskuze se s občany za jejich peníze vede. Vláda vypustila kampaňovitě několik hesel o vhodnosti členství v EU pro životní úroveň švédské hopodyně či španělského zemědělce, a nyní si zjišťuje pod rouškou průzkumu veřejného mínění, kterak se její "produkt" - hesla "ujala". Agentura zveřejní výsledky, novináři je převezmou, čtenáři se dozví procentech souhlasu i nesouhlasu, i politici budou komentovat výsledky, nikoliv samotný proces... Za několik týdnů či měsíců se celá akce zopakuje, procenta budou naskakovat. Virtuální kolo evropského štěstí se tak může točit stále - až do chvíle, kdy tam budem. Pak vyjde pravda najevo, ať již bude jakákoliv. (Podotýkám, že osobně jsem příznivcem vstupu do EU, i když vím, že jednoduché to nebude...)

Ptám se Vás, ctihodní vědci fousatí: kterak oddělovat vědecky od sebe lze DEMOKRACII od TOLERANCE, ROVNOSTI, SPRAVEDLNOSTI či kýho čerta ještě čeho? Dovedete si představit nespravedlivou demokracii? Nebo netolerantní? Kterak lze vůbec měřiti demokracii ve společnosti tak pomýlené, že státem a z mých daní placený Úřad stále žaluje (komunistické funkcionáře) tak špatně, že mu jiný úřad (taktéž placený z mých daní) jeho žaloby vrací (jako paskvily) a já si o tom navíc sadomasochisticky čtu v médiích, které odvádějí menší daně; kde policisté lžou u soudu a myslí si (ve své naivní hlouposti), že na to nikdo nepřijde; kde jiní policisté za úplaty prozrazují důvěrné údaje o svých občanech ruským mafiím; kde trestné činy jsou po zásluze trestány pouze někdy a u někoho (jindy a u jiného to trvá několik let - zato s mediálně předvolebním kraválem); kde právo má gumové konce jako pendrek těch, kteří neváhali vylomit zub i s kusem úst protestujícímu mladičkému turistovi.

Kterak lze oddělovat od sebe DEMOKRACII OD TOLERANCE - jestliže tento stát chce trestat zločiny VERBÁLNÍ, a ty SKUTKOVÉ nechává mnohdy bez trestu? Tolerance znamená pochopení druhých - tedy i těch, kteří se mnou nesouhlasí. Znamená úctu ke společně sdíleným hodnotám, které mají univerzální platnost - to proto, aby někdy opět neměly platnost třídně determinovanou...

K té představě CVVM o Evropské unii: "ve veřejnosti je prý rozšířené přesvědčení, že se v EU prosazuje řada pozitivních hodnot. Asi čtyři pětiny občanů oceňují uplatňování zásad demokracie a spolupráce, 60% principu solidarity, 55% tolerance a 48% spravedlnosti. Kritické hlasy registrujeme zvýšeně v souvislosti s principem tolerance (29%) a spravedlnosti (34%). Největší výhrady mají občané vůči míře uplatňování rovnosti (44%). Česká veřejnost je vysoce (72%) přesvědčena o správnosti myšlenky evropské integrace obecně. Pochyby ("spíše ne") vyjadřuje 9 % dotázaných, rozhodný nesouhlas pouze tři procenta. Většina občanů se současně ztotožňuje s prospěšností společného evropského postupu i v konkrétních oblastech. Největší podporu přitom získává požadavek integrace v obraně (78%) a v ekologii (76%). Za žádoucí se rovněž pokládá sjednocení v oblasti kultury (69%), hospodářství (68%) a politiky (60%). Nejčastěji se přitom vyskytly pochyby o potřebnosti ekonomické a politické integrace - ty vznesla asi pětina respondentů. Samotnou rychlost přibližování se ČR k Evropské unii, resp. termín, jenž byl v době dotazování považován za nepravděpodobnější datum vstupu ČR do EU - tedy počátek roku 2003 - považovali občané nejčastěji (42 %) za adekvátní, přiměřený... ...Potvrdil se vliv životní úrovně dotázaného, kdy subjektivně pociťovaný vyšší životní standard znamená větší podporu evropské integraci a větší spokojenost s jejím průběhem. ... Potvrdila se tendence vstřícnějších postojů těch respondentů, kteří jsou rozhodnuti odevzdat svůj hlas pro vstup ČR do EU. Protiváhou jim je skupina s úmyslem opačným."

Co věta, to perla...

Co myslíte, může průměrný český občan vědět, jakou rychlostí má jet vlak, o kterém neví, odkud a kam jede, a kdy má být u cíle? Vypovídá to více o strojvůdci, nebo více o cíli cesty? Přitom 90,6% respondentů se o jízdě vlakem dozví z médií... Pokud minimálně 73% z vás odpoví, že nejvíce to vypovídá o cíli cesty, pak se do Evropy nedostaneme, protože demokracie se od inteligence oddělovat nedá a vlak na Wilsonově nádraží nestaví...

Ty otázky "interpretovala" mediálním papouškům PhDr. Miluše Rezková a vyšly z dílny CVVM SÚ AV ČR včera.

27. 11. 2001

Jaké budou scénáře neposlušnosti

Místo zvýšení platů je nyní prioritou ministerstva školství za několik miliard internet do každé školy. Už je tu také její rub: Anonymní parta v posledních dnech vyzývá ke stávce učitele prostřednictvím internetu. Slibuje, že vystoupí veřejně až okamžiku, kdy bude mít jistotu, že odpovědi na stovky jí rozeslaných emailů potvrdí "kladný postoj" učitelstva ke stávce. Do té doby prý zůstanou za bukem. "Vážení kolegové, jistě nás pochopíte", naznačují mnohovýznamně... Jsou to provokatéři, vtipálci nebo naivisté?
27. 11. 2001

Z prašné bouře vyšla žena v šedivé šále. "Zabili mi před dvěma dny dceru," bědovala. "Američané vybombardovali náš dům v Kandaháru a spadla na ni střecha." Uprostřed chaosu a křiku jsem udělal to, co dělají reportéři. Vytáhl jsem zápisník a tužku. Jak se jmenovala? "Muzlifa." Kolik jí bylo? "Dva roky." Chci odejít. "A pak jsem měla ještě druhou dceru." Přikývne, když se jí ptám, jestli ta také zemřela. "Ve stejnou chvíli. Jmenovala se Farigha. Byly jí tři." Chci odejít. "Z mého syna nezbylo skoro nic." Vytáhl jsem zápisník napotřetí. "Když ho střecha zasáhla, proměnil se v hromadu masa a viděla jsem jen kosti. Jmenoval se Šerif. Bylo mu rok a půl." - "Tam se nedostanete," křičel na mě příslušník Talibánu.

"Severní aliance střílí do města Takta Pul a Američané bombardují střed toho města." "To není možné," řekl jsem. Město Takta Pul je vzdálenosti jen asi 25 km, několik minut cesty od pohraničního afghánského města Spin Boldak. Ale pak k nám přiklopýtal uprchlík s rozpraskanou tváří a bílými vlasy. Vypadal na sedmdesát, ale uvedl, že je mu 36." "Američané právě zničili naše domovy," křičel. "Viděl jsem, jak zmizel náš dům. Bylo to velké letadlo, které plivalo kouř a metalo po zemi oheň." Pro muže, který byl negramotný a celý svůj život strávil v provincii Kandahár, to byl děsivý popis letadla Spectre, amerického "čmeláka", který střílí na ozbrojence a civilisty se stejnou zuřivostí. A po silnici, lemované po obou stranách stromy, přišly stovky dalších uprchlíků, staré ženy s tmavými obličeji a mladé ženy plně skryté v "burkách" (hábitech zakrývajících i jejich obličej), nesly v náručí malé děti a chlapci se slzami na tvářích - všichni vyprávěli tentýž příběh. - Tato reportáž Roberta Fiska, jediného západního novináře, který se dostal do provincie Kandahár, pokud byla ještě pod kontrolou Talibánu, vyšla v pondělí v deníku Independent.

26. 11. 2001

Kolem pevnosti z nepálených cihel u města Mazar-i-Sharif pokračovaly v pondělí zuřivé boje. Pevnost podle listu Independent ovládli zajatci, loajální Osamu bin Ladenovi, kteří tam nyní bojují o život. Pět amerických vojáků bylo vážně zraněno americkou bombou, která se minula cílem, uvedl Pentagon.

Stovky zajatců přišly o život při bojích v neděli a během amerických leteckých úderů, poté,co vytáhli zbraně z oděvů a začali střílet na stráže. Pentagon i Severní aliance oznámily v neděli, že vzpoura byla potlačena, ale v pondělí vysílala Severní aliance k vězení posily a americká letadla vězení dál bombardovala. Zajatci, obklíčení kolem věže, bojovali raketovými granáty a střelami, které ukořistili ze skladu munice. Není známo, kolik lidí přišlo o život. Severní aliance uvedla, že většina vězňů v pevnosti byla usmrcena a odhaduje se, že tam bylo 300 - 800 zajatců. Činitelé Severní aliance konstatují, že budou všichni vzbouřenci usmrceni, že nemohou uniknout.

Jde především o Araby, Čečence a Pákistánce, kteří se vzdali v sobotu v městě Kunduz. Jak uvedl v pondělí deník Guardian, na televizních záběrech, které pořídil jeden německý televizní tým, bylo vidět, jak vězeňské stráže stojí na zdech vězení a střílí do davu vězňů, shromážděných pod nimi. Příslušníci amerických speciálních jednotek navigovali satelitním telefonem stíhačky pro bombardování té části vězení, kterou ovládli vzbouřenci.

27. 11. 2001

Americké jednotky, vyslané do jižního Afghánistánu, zahájily v noci z pondělí na úterý podle nepotvrzené zprávy CNN útok na ozbrojenou kolonu jednotek Talibánu nedaleko Kandaháru.

Předtím přicházely zprávy, že pozůstatky jednotek Talibánu v Kandaháru se zapřísahaly, že budou bojovat až do smrti, poté, co místní váleční magnáti ovládli klíčové pohraniční město a americké jednotky si založily u Kandaháru leteckou základnu.

Tisková agentura Afghan Islamic Press uvedla, že šéf Taliánu mullah Mohammad Omar, je stále ještě v Kandaháru a nemá v úmyslu se vzdát.

"Rozhodli jsme se bojovat proti amerických jednotkám až do posledního dechu," citovala tisková agentura mullu Omara.

V neděli večer ovládly americké jednotky před konečným útokem na Kandahár letištní plochu asi 100 km od Kandaháru.

27. 11. 2001
"'Daří se nám je vykouřit, utíkají,' prohlásil prezident Bush, když konstatoval, že byly nyní vyslány do Afghánistánu stovky amerických vojáků, kteří budou chytat teroristy, kteří spáchali útoky z 11. září. Vznikají obavy, že se Amerika, ovlivňovaná jestřáby ve vládě, nyní obrátí proti jiným cílům, zejména proti iráckému diktátoru Saddámu Husajnovi." - Publikujeme úryvek ze včerejších Channel Four News.
27. 11. 2001
V pondělí 26. 11. večer se britské vládě, která má v Dolní sněmovně drtivou poslaneckou většinu, podařilo prosadit nový, kontroverzní zákon proti terorismu, který pod rouškou mimořádných opatření omezuje autoritářským způsobem občanské svobody. Jak však poukázal rozhovor s liberálnědemokratickým členem Horní sněmovny, právníkem lordem Goodheartem, Blairově vládě se asi nepodaří prosadit tento zákon v britské Horní sněmovně, která ho musí také schválit, má-li vejít v platnost. Rozhovor, který se vysílal včera v rozhlasu BBC, je zajímavou ukázkou toho, jak se i poslanci v Británii (překvapení!) zasazují za základní principy demokracie, kterou je nutno všude aktivně udržovat a bránit.
27. 11. 2001
Včerejší článek na toto téma vyvolal diskusi, jejíž nejzajímavější součásti publikujeme. Zastáváme názor, že jediným způsobem, jak omezit úmrtnost žen na rakovinu prsu, je systematicky je všechny od určitého věku zvát zadarmo na mamografii, a to opakovaně, dokud nepřijdou: ve zvacím dopise jasně a srozumitelně vysvětlit, proč je mamografie naléhavá. (Totéž mimochodem by se zřejmě brzo mělo zavést i u mužů, co se týče rakoviny prostaty, jejíž počty se v posledních letech rapidně zvyšují.) Argumentujeme, že civilizovaný stát má povinnost o těchto nebezpečích občany informovat i poskytnout všem občanům přístupnou péči, aby nedocházelo k předčasným úmrtím.
27. 11. 2001
Problematiku vysvětlil formou otázek a odpovědí včerejší list Guardian.
27. 11. 2001
Politikové budou muset začít regulovat biotechnologický průmysl, než bude pozdě, argumentovala včera v listě Guardian Sue Meyerová z organizace GeneWatch UK.
27. 11. 2001

Dvacetiletý dánský student Lasse Davidsen Rasmussen byl včera Obvodním soudem pro Prahu 1 uznán vinným, že 26. 9. 2000 vhodil nejméně dvě dlažební kostky do již rozbité výlohy provozovny McDonald's v Praze na Václavském náměstí. Tento skutek soud posoudil jako výtržnictví a odsoudil Dána v nepřítomnosti k tříletému trestu vyhoštění.

Přestože existují důvodné pochybnosti, zda se Rasmussen tohoto jednání skutečně dopustil (k činu se přiznal až po dvacetidenní vazbě - a byl na základě přiznání propuštěn - a jediným dalším důkazem je výpověď policisty, který se zjevně dopustil křivé výpovědi v případě dalšího z vazebně stíhaných Dánů), obhajoba se zřejmě nebude odvolávat, neboť uložený trest obžalovaného fakticky nijak nepostihuje.

Fabiánka - Původní průhled ze silnice na ateliery
27. 11. 2001
Architektura - svědectví dob je název mé oblíbené knihy, vydané asi před patnácti léty a určené těm, kteří se, byť laici, zajímají o to, v jakém prostředí a v čem lidé žili a žijí a kdo nám to tak hezky - nebo tak bídně! - navrhl a postavil. Jednou z posledních nedotčených funkcionalistických enkláv byla donedávna kudlovská Fabiánka, známá spíše pod názvem "Ateliéry". To bylo, ale už brzy nebude!
Josef Nejedlý, úředník, který zatajuje informace
27. 11. 2001

Pro jednání s českými úřady typický dopis, jehož obsah lze nejlépe charakterizovat větou "Trhni si nohou, občane!", přišel tentokrát z Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Josef Nejedlý (na snímku) nám v něm sděluje, že nám ÚOOÚ neposkytne text žaloby Českého statistického úřadu. S přemýšlením si arogantní úředník nedal práci a vzal prostě první paragraf, který v zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím našel: dokument se prý netýká činnosti jeho úřadu, ačkoli právě k jeho rozhodnutí se žaloba vztahuje...

Proti rozhodnutí jsme se ihned odvolali a po uplynutí patnáctidenní lhůty podáme na ÚOOÚ správní žalobu.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2001 Internetová stávka učitelů: Provokatéři, vtipálci nebo naivisté? Ivo V. Fencl
27. 11. 2001 Demokracie blbých otázek a ještě blbějších odpovědí Štěpán  Kotrba
27. 11. 2001 Poslanci britské Horní sněmovny protestují proti autoritářskému protiteroristickému zákonu   
26. 11. 2001 O jedné zvláštní demonstraci Tomáš  Pecina
26. 11. 2001 V ČR není k dispozici - jako v jiných evropských zemích - ženám zdarma mamogram prsu   
26. 11. 2001 Hrubé porušení Kodexu pro reklamu: Dobrý důvod, proč nepoužívat Paegas Jan  Paul
25. 11. 2001 Magistrátu HMP: Proč jsem se neúčastnil sčítání lidu Tomáš  Pecina
25. 11. 2001 Američanka zadržená vloni v Praze vyhrála spor s Ministerstvem vnitra Tomáš  Pecina
23. 11. 2001 Manželky: A další věc: ty nás, Osamo, nikdy nikam nevemeš... Jan  Čulík
23. 11. 2001 Světové obchodní středisko: Makléři pod dotekem smrti   

O českých tajných službách RSS 2.0      Historie >
23. 11. 2001 Spy university: Historie tajných služeb v podání amatérského čtenáře detektivek - díl 1. Štěpán  Kotrba
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
13. 11. 2001 Spy School: Czech spies run recruitment courses at Prague's Charles University Jan  Čulík
12. 11. 2001 Přijdeme ve čtvrtek na "seminář" BIS na Karlově univerzitě zas Štěpán  Kotrba
12. 11. 2001 BIS získala přístup k datům ze sčítání lidu Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Britské listy vyloučeny ze semináře BIS Tomáš  Pecina
9. 11. 2001 Kritika semináře BIS je útokem na akademickou svobodu Tomáš  Kovařík
9. 11. 2001 BIS: Jiný příběh Tomáš  Pecina
8. 11. 2001 BIS na Karlově univerzitě: byl to úplně normální seminář Petr  Boldiš
2. 11. 2001 Své alma mater s láskou: BIS Tomáš  Pecina

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2001 Vzpoura zajatců Talibánu krvavě potlačena - všichni jsou mrtví   
27. 11. 2001 Američtí vojáci "zaútočili na kolonu vojáků Talibánu"   
27. 11. 2001 Napadnou Američané nyní Irák?   
27. 11. 2001 Jak Američané bombardovali obytné domy a civilní silniční provoz   
27. 11. 2001 Poslanci britské Horní sněmovny protestují proti autoritářskému protiteroristickému zákonu   
26. 11. 2001 Pět amerických vojáků vážně zranila americká bomba   
26. 11. 2001 Zahraniční bojovníci Talibánu zmasakrováni po vzbouření ve vězení   
23. 11. 2001 Jak to dopadne s Talibánem a s humanitární pomocí?   
23. 11. 2001 Světové obchodní středisko: Makléři pod dotekem smrti   
22. 11. 2001 Vedlejší škody