19. 11. 2001
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2001

Svoboda shromažďování má být podstatně omezena

Komentář k vládní předloze zákona o svobodě shromažďování

Před časem jsme na tomto místě komentovali mimořádně restriktivní návrh shromažďovacího zákona, který - pod vlivem nálady panující po zasedání MMF/SB vloni v září - připravilo ministerstvo vnitra. Předloha nyní dorazila do Sněmovny. Tato verze upouští od některých sporných a potenciálně nebezpečných ustanovení, např. od přímé hmotné odpovědnosti svolavatele za jednání účastníků, avšak objevilo se v ní několik zcela nových prvků. Výsledkem má být právní úprava, která bude představovat vážný zásah do demokratického práva občanů na pokojné shromažďování a která na několika místech koliduje s ústavním pořádkem České republiky a odchyluje se od praxe běžné v demokratických zemích.

V obecné části důvodové zprávy k návrhu zákona stojí:

V době vzniku zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, bylo snahou zákonodárců provést především novou zásadní zákonnou úpravu práva shromažďovacího jako jednoho ze základních politických a občanských práv tak, aby mohlo sehrát závažnou roli v procesu demokratizace společnosti. V té době se však nepředpokládalo, že stejně jako ostatní demokratické státy se i Česká republika bude později muset vypořádat se stále sílícími tendencemi organizovaných skupin "profesionálních" demonstrantů a násilníků narušovat pokojný průběh shromáždění, dopouštět se násilí a ničit majetek.

Protože demokratizace společnosti zřejmě již proběhla, je nejvyšší čas svobodu shromažďování omezit. K tomuto úkolu přistoupilo ministerstvo vnitra viditelně s chutí.

Vládní návrh zákona prodlužuje pětidenní lhůtu pro oznamování shromáždění na devítidenní (7 pracovních dnů) a nově stanoví, že se k této lhůtě přidává jeden den navíc, tzn. např. shromáždění plánované na 17. listopadu je třeba oznámit obecnímu úřadu nejpozději 7. listopadu. Požaduje-li svolavatel kratší lhůtu, musí na úřad přijít osobně a je zcela na libovůli příslušného úředníka, zda mu vyhoví.

Předloha zamýšlí omezit možnost spekulativního oznamování nesvolávaných shromáždění (jímž proslula nejmenovaná pravicová strana, která si zamluvila na dlouhou dobu dopředu všechna pražská náměstí) tím, že oznámení má být účinné jen tehdy, bylo-li učiněno tři měsíce před datem konání shromáždění. Je ovšem otázkou, zda to pomůže a zda by nestačilo, kdyby obecní úřady využívaly svého práva a svolavatelům, kteří takto brání druhým v pokojném shromažďování, prostě uložily za každé spekulativní oznámení pokutu - to jim umožňuje jak nový, tak i stávající zákon.

Lehký šok nám připravilo nové znění § 8, písm. f): zatímco v předchozí verzi měl svolavatel povinnost zajistit úklid místa konání, jen pokud bylo účastníky znečištěno (a i to lze považovat za principiálně těžko přijatelné), vládní návrh nyní vyžaduje, aby svolavatel zajistil úklid místa konání a nově i trasy pochodu vždy, bez jakýchkoli podmínek. O ústavnosti takového ustanovení, jak se domníváme, lze s úspěchem pochybovat.

I nadále v návrhu zůstává kontroverzní odpovědnost svolavatele za pokojný průběh shromáždění a povinnost požádat úřady o pomoc, pokud účastníci setrvají na místě i po jeho ukončení.

Povinnost odkrýt tvář v okamžiku, kdy proti shromáždění zasahuje policie, je neobvyklá, nicméně jde o relativně málo závažný zásah do práva shromažďovacího: protože však tomuto ustanovení rozumějí i novináři, je pravděpodobné, že se celá mediální "diskuse" o zákonu omezí na toto jedno téma. Ustanovení je mimochodem napsáno špatně - účastníkům ukládá povinnost nezakrývat si při zákroku útvaru policie obličej; kdo měl šátek nebo masku předtím, než policie zahájila zákrok, není už povinen si obličej odkrýt.

V § 11 zůstalo ustanovení, které, pokud neexistuje svolavatel, dovoluje úřadům stanovit (a pokutovat) jako svolovatele arbitrárně kohokoliv, kdo tak podle mínění úřadů působí. Důvodová zpráva k tomu uvádí:

Pro vyvození odpovědnosti za případné porušování povinností podle tohoto zákona byla do návrhu zákona zakotvena možnost jasně určit osobu svolavatele z okruhu přítomných účastníků shromáždění.

Změny k horšímu, a to podstatné, doznaly podmínky, za nichž může úřad konání shromáždění zakázat. Ustanovení § 13, odst. 2, písm. d), odchylně od stávající úpravy i od předchozí verze, kterou jsme komentovali v Britských listech, umožňuje zakázat shromáždění, "má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva anebo kde by bylo bráněno provozu obecně prospěšného zařízení." Tím se fakticky zavádí režim povolovacího řízení, jaký existoval před listopadem 1989: manifestaci většího počtu osob zpravidla nelze uskutečnit bez toho, aby došlo k omezení dopravy, a zda je konání akce v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, stanoví úřad podle své libovůle.

Poněkud chaotický je navrhovaný § 17, upravující rozpouštění neoznámených shromáždění. Podle jeho prvního odstavce (předloha na tomto místě uvádí chybně odkaz na neexistující část § 13) nelze rozpustit nezákazané shromáždění např. z důvodu omezení dopravy a zásobování nebo pokud hrozí účastníkům nebezpečí - bylo-li právě to záměrem předkladatele nebo jde o chybu, těžko posoudit.

Drakonické pokuty, v případě právnických osob více než desetinásobně přesahující inflační nárůst, v návrhu zůstaly, stejně jako neupřesněný rozsah skutků, za něž lze sankci uložit.

                 
Obsah vydání       19. 11. 2001
19. 11. 2001 Bush zabránil Blairovi vyslat do Afghánistánu mezinárodní vojenskou koalici
19. 11. 2001 Země, která kriminalizuje názory, je Absurdistán
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
19. 11. 2001 Svoboda shromažďování má být podstatně omezena Tomáš  Pecina
17. 11. 2001 Úřad vlády: Zákon o svobodném přístupu k informacím pro nás neplatí! Tomáš  Pecina
19. 11. 2001 Neděle večer: nejnovější informace z Afghánistánu
19. 11. 2001 Observer zveřejil důkazy, že organizace al Qaeda plánovala atentáty
19. 11. 2001 Jak to dopadne s mocenským vakuem v Kábulu? OSN nechce vyslat mírové sbory
19. 11. 2001 Jaké to je dnes v Afghánistánu
19. 11. 2001 "Vrátili se mudžahídové a budou nás okrádat a bít"
18. 11. 2001 Nahradí Západ v Afghánistánu jednu diktaturu druhou?
17. 11. 2001 Osvobození neznamená konec obavám Luboš  Kreč
18. 11. 2001 Vize "Železného za katrem" Radim  Hreha
19. 11. 2001 Martin Vadas v roli bolševické domovnice Petr  Štěpánek
16. 11. 2001 O nejnovější české próze Lubomír  Machala

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 11. 2001 Svoboda shromažďování má být podstatně omezena Tomáš  Pecina
19. 11. 2001 Země, která kriminalizuje názory, je Absurdistán   
18. 11. 2001 BIS slibuje: nástupní plat 15 tisíc a "dobrou partu" Tomáš  Pecina
17. 11. 2001 Úřad vlády: Zákon o svobodném přístupu k informacím pro nás neplatí! Tomáš  Pecina
16. 11. 2001 O nejnovější české próze Lubomír  Machala
16. 11. 2001 Američané vybombardovali kancelář televize al Jazeera   
16. 11. 2001 BBC záměrně nenazývá útoky z 11. září "terorismem"   
16. 11. 2001 Jak reaguje ČT na rychle se měnící svět: Bude Nemocnice na kraji města! Jan  Čulík
15. 11. 2001 Jak John Simpson z BBC "osvobodil Kábul"   
15. 11. 2001 To je překvapení, že "naši" vojáci v Afghánistánu páchají zvěrstva!   
15. 11. 2001 Zbigniew Brzezinski: Vyvolal jsem v roce 1979 sovětskou invazi do Afghánistánu   
15. 11. 2001 Stanislav Lem: Všechno má svůj konec   
14. 11. 2001 S lidmi, kteří věří, ne přemýšlejí, je snadné manipulovat   
14. 11. 2001 Channel Four News: Kábul ovládla Severní aliance. Jsou to však také vrazi   
13. 11. 2001 Brutální pranice: Američtí a britští univerzitní profesoři v ostré kontroverzi ohledně 11. září