Pravidelný týdenní přehled o událostech ve vzdělávání

Asociace ředitelů gymnázií ministrovi: Jste filiálka Svazu průmyslu a Hospodářské komory

13. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Nebývale tvrdou reakci na tzv. dlouhodobý záměr vzdělávání (2015 - 2020) zveřejnila Asociace ředitelů gymnázií. Ministerstvo školství se prý chová jako filiálka lobbyistických organizací zaměstnavatelů. Záměr obsahuje pro české vzdělávání řadu pozitivních návrhů, ve srovnání se zeměmi jako Dánsko či Finsko však máme zhruba 25 let zpoždění. Ministr školství Chládek však posílil své postavení v ČSSD, kde je nyní v předsednictvu, což lze vnímat jako zelenou pro jeho svérázné pojetí rozvoje vzdělávání. První průzkum svého druhu v ČR ukázal, jak velký vliv má školní docházka na budoucí sociální a ekonomickou uplatnitelnost Romů. Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin, připravovaném vzdělávacím think-tankem EDUin.

Témata týdne

Agentura pro sociální začleňování, prostřednictvím průzkumné agentury MEDIAN, zveřejnila výsledky průzkumu v romské populaci, který ukazuje, že předškolní vzdělávání má výrazný vliv na zaměstnanost (ČT). Jde o první průzkum svého druhu v ČR. 

Vláda schválila novelu zákona o dětské skupině, která umožňuje dobrovolnou registraci a tedy další existenci ohrožených lesních školek. 

Nad problematikou povinného předškolního vzdělávání se setkali poslankyně za ČSSD Vlasta Bohdalová a Bob Kartous (EDUin). 

Další centralizace a utahování maturit kvalitu vzdělávání nezvýší, píše Tomáš Feřtek na svém blogu. 

O pasti často nesplatitelných půjček na školné v USA píše Deník Referendum. 

O úrovni vzdělanosti v ČR a dalších tématem s rektorem UK Tomášem Zimou (ČRo). 

Teolog Radim Ucháč se dělí o své zkušenosti s domácím vzděláváním

Bude mít automatizace vliv na hloupnutí lidí (Česká pozice)?

Výrok týdne

Poděkování si dnes zaslouží hlavně pedagogové, kteří mají nelehký úkol své žáky a studenty nadchnout k touze vědět víc. Nesmíme ale zapomínat ani na nepedagogické pracovníky škol, bez kterých by školství nemohlo fungovat. Žákům a studentům všech věkových kategorií k tomuto dni přeji, aby je touha poznávat nikdy neopustila. Vzdělání  je trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.“ Nedatovaný vzkaz ministra školství Marcela Chládka ke Dni vzdělanosti (7. 4.) z webu MŠMT. Ministr stále spojuje vzdělanost pouze se školstvím, široký charakter vzdělanosti pomíjí.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí

  • České vzdělávání zaostává desítky let za rozvinutým světem. Vláda dostala k projednání dlouhodobý záměr rozvoje českého školského systému. Dlouhodobý záměr by měl implementovat cíle Strategie vzdělávání 2020, zejména posílení docházky sociálně slabých na předškolní úrovni, vyrovnání kvality mezi 2. stupněm ZŠ a víceletými gymnázii a posílení výstupů SŠ vzdělávání směrem k potřebám zaměstnavatelů, což ostře odmítá Asociace ředitelů gymnázií. Některé kroky, jako třeba povinný poslední rok předškolní docházky, už obsahuje návrh novely školského zákona, jenž je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení. Obsahuje také velmi přínosné kapitoly o zvýšení rovnosti v přístupu ke vzdělání a o potřebě přechodu na formativní hodnocení ve školách. Ve srovnání s rozvojem v jiných zemích ale cíle na dalších 5 let  poukazují na výrazné zpoždění za zeměmi jako Dánsko či Finsko. Komentář Boba Kartouse k dlouhodobému záměru vyšel dnes v HN. Stejný deník během týdne o záměru psal.
  • Ministr školství si upevnil pozici v rámci vlastní strany. Ministr Marcel Chládek politicky posiluje (ČT), stal se členem předsednictva ČSSD. Jeho pozice v rámci strany se tím upevní a zdá velmi nepravděpodobné, že by premiér Sobotka vyslyšel kritiku ze strany koaličního partnera Andreje Babiše (LN), který právě Chládka otevřeně kritizoval. Chládek tak pravděpodobně posílí i proti opozici v rámci ČSSD, kterou v oblasti vzdělávání představuje zejména Stanislav Štech, poradce premiéra pro vzdělávání. Oslabit by ale mohlo samotné ministerstvo, pokud by premiér skutečně vytvořil zvláštní úřad pro sport, Chládek se tomu brání (ČT).
  • „Nastupující obráběč má dnes vyšší plat než právní koncipient“. Tímto výrokem motivuje ředitel SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové Pavel Janovský potenciální uchazeče k přihláškám na jeho školu (iDNES.cz). Média opakovaně přinášejí podobné informace bez potřebného korektivu, kterým by v tomto případě měla být informace, jak si platově stojí obráběč a právník s dvacetiletou praxí.  Tentýž informační server přinesl podobný článek, tentokrát z Opavska, jiný (starší) pochází zase z Jihočeského kraje. Ve všech se mluví o tom, jak  údajně finančně výhodné je pro absolventy vyučení ve strojařských oborech. Jednoznačný zájem rodičů a dětí o maturitu, která v českém školském systému zaručuje možné pokračování ve vzdělávání, dokumentuje článek v Deníku.cz.

Inspirace z (a do) praxe

  • Odpovědná škola. Workshop pro školy o tom, jak pracovat s tématem společenské odpovědnosti.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • Symposium. Pro mladé podnikatele (Mimo školu), 29. 4., Scala, Moravské nám. 3, Brno.
  • EDUpoint na „Staromáku“. Stálý program Peďák + tentokrát nad filmem Tomáše Škrdlanta Škola demokracie. Kam se české školství v tomto směru posunulo od roku 1997? 21. 4. 17 – 19:00, Staroměstské nám. 4.

Vytisknout

Související články

Vládní boj o veřejné mínění ve věci lidských práv

28.4. 2015 / Bohumil Kartous

Podle zprávy Amnesty International vláda na podzim uznala, že český vzdělávací systém diskriminuje romské děti. Minimálně Jiří Dienstbier si to patrně pamatuje, protože se zprávou souhlasí. Ministr školství ale diskriminaci popírá. V českém veřejném ...

Dienstbierovo nepochopitelné jednání

20.4. 2015 / Bohumil Kartous

Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, odvolal během minulého týdne Martina Šimáčka, ředitele Agentury pro sociální začleňování, která pod jeho úřad spadá. Nikdo moc nechápe proč a ministr své důvody zatím nezveřejnil. Faktem je, že Martin Šimáče...

Jeden vysokoškolák nahradí několik učňů

30.3. 2015 / Bohumil Kartous

Svaz průmyslu mírní prohlášení svého prezidenta o tom, jak chce ovlivňovat vzdělávání, na otázky ohledně učňovského školství a zaměstnatelnosti jeho absolventů ale ještě neodpověděl? Data o tom, jaký je vztah mezi nezaměstnaností a dosaženým vzdělání...

Nejasnosti okolo ředitele Národního ústavu vzdělávání

23.3. 2015 / Bohumil Kartous

Před několika týdny se bez jakéhokoliv oznámení stal ředitelem Národního ústavu pro vzdělávání člen ČSSD a odborář Václav Pícl. Poté, kdy EDUin upozornil na netransparentní jmenování bez výběrového řízení, MŠMT žádalo o dementi. Ředitel prý byl pouze...

Obsah vydání | Pondělí 13.4. 2015