Pravidelný týdenní přehled o událostech ve vzdělávání

Dienstbierovo nepochopitelné jednání

20. 4. 2015 / Bohumil Kartous

Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, odvolal během minulého týdne Martina Šimáčka, ředitele Agentury pro sociální začleňování, která pod jeho úřad spadá. Nikdo moc nechápe proč a ministr své důvody zatím nezveřejnil. Faktem je, že Martin Šimáček je jedním z těch lidí, kteří jsou schopni doložit, proč je inkluzivní, nesegregované vzdělávání společensky prospěšné a potřebné. Dojde na změny ve financování škol, což je samo o sobě dobrá zpráva. Čeští "experti" však, pod dohledem průmyslové lobby, opět vymýšlejí kolo a zcela ignorují fakt, že model který navrhují pro odborné školství, žádá spoluúčast průmyslu, jenž se k tomu ale nehlásí. Jsou ale podniky, které jdou příkladem a dokládají svou společenskou odpovědnost.  Seznamte se s pozoruhodnými názory Václava Klause ml., s jistou mírou pravděpodobnosti jednoho z budoucích ministrů školství... Více v pravidelném týdenním souhrnu Beduin, připravovaném vzdělávacím think-tankem EDUin.

Témata týdne

Společnost Jablotron jde příkladem ostatním technickým a technologickým firmám, plánuje založení vlastní střední školy, na vlastní náklady. 

Neochotu dětí hlásit se do učňovských oborů dokumentuje článek MF Dnes: bez maturity nejste nic. Podle stejného deníku neklesá zájem o víceletá gymnázia

Podle Václava Klause ml. „tlačí“ inkluzi zejména neziskovky, které na to seženou „miliardy korun“ (Parlamentní listy). 

Podle sociologa Daniela Prokopa neposílají chudé rodiny děti do MŠ, protože je to pro ně z krátkodobého hlediska nevýhodné (iDNES.cz). 

Další ocenění, tentokrát od holandského Institutu pro zdravotní vědu, získal český projekt na zdokonalení čtení Rozečti.se (Česká škola). 

Upozorňujeme na pochybné aktivity tzv. Asociace škol ČR (MŠMT), která posílá školám výzvy k uhrazení faktur za nevyžádaná plnění.

Výrok týdne:

„80 % českých učitelů je pro oddělené vzdělávání.“ Jana Straková (PedF UK Praha) na setkání se skandinávskými velvyslanci nad rovnými příležitostmi ve vzdělávání citovala výsledky aktuálního průzkumu.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí

Financování školství v ČR: svérázná inspirace německým duálním systémem. V pondělí 13. 4. představili zástupci MŠMT a krajů, za dohledu průmyslníků, návrh na reformu financování regionálního školství v ČR. Stalo se tak na panelové diskusi, která je součástí seriálu k Roku technického vzdělávání, jenž pro Svaz průmyslu a MŠMT realizuje vydavatelství Economia. Jeho média tyto informace následně medializují (HN). S financováním školství tzv. „na žáka“ panuje dlouhodobě nespokojenost a podle některých se projevuje na úrovni kvality vzdělávání (Britské listy). Návrh se má dotknout MŠ, ZŠ i SŠ. Tzv. financování „na pedagoga“ bude muset být řízeno buď optimální naplněností tříd, nebo odučenými hodinami. Na SŠ má být přihlédnuto k tomu, zda absolventi směřují do „požadovaných odvětví trhu práce“. Podle vyjádření z panelové diskuse by tak mělo docházet na základě údajů z úřadů práce a také na základě požadavků firem (Aktuálně.cz). Hrozí tedy, že odborné školství se bude orientovat na aktuální, nikoliv budoucí potřeby (Aktuálně.cz). Ze strany průmyslníků, kteří stále požadují tzv. duální systém platný v Německu, stále chybí jakýkoliv závazek k tomu, že se na něm budou finančně podílet, jako je tomu právě v Německu (Britské listy). Dlouhodobě se proto mluví pouze o „prvcích duálního systému“ (Deník.cz).

ČR je stále nahlížena jako stát, který segreguje děti ve vzdělávání. V pátek 17. 4. uspořádal Open Society Fund za podpory velvyslanectví Norska, Švédska a Dánska panelovou diskusi na téma rovných příležitostí ke vzdělávání. Na kulatém stole opět zaznělo, že v tzv. infringement proceedings (BBC, Aj), vyšetřování Evropské komise pro liknavý přístup ČR ve věci segregace Romů ve vzdělávání, které bylo zahájeno v září 2014, doposud chybí uspokojivé důkazy ze strany ČR o řešení. V přímém přenosu mohli zástupci zmíněných zemí, ale i Velké Británie, Kanady a EU sledovat vnitřní spor mezi neziskovým sektorem, úřadem ombudsmanky a MŠMT (Britské listy, ČT, MŠMT).

Odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování, jednoho z nejvýraznějších proponentů inkluze. Založení nového odboru speciálního školství na MŠMT. V minulém týdnu se sešly dvě významné události. Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování  a dlouhodobý obhájce inkluze (Česká škola), byl odvolán ministrem Jiřím Dienstbierem, pod jehož ministerstvo agentura spadá (ČT). Důvody prozatím nebyly zveřejněny. Proti odvolání Šimáčka se postavili zaměstnanci a řada dalších osob i organizací. Takřka ve stejném okamžiku vznikl na MŠMT nový odbor pro speciální školství. Podle přímého vyjádření náměstka Fidrmuce jde pouze o návrat k praxi před ministrem Dobešem. Odbor povede Pavel Schneider, zastánce dosavadní praxe speciálního školství (EDUin).

Tablety do škol. Ministr Chládek se začal v médiích prezentovat s dalším nápadem, chce za veřejné peníze pořídit každému žákovi 1. a 6. třídy tablet (iDNES.cz). Proti jeho nápadu se postavila např. členka sněmovního školského výboru Anna Putnová, která se ptá, s kým takový nápad konzultoval (Parlamentní listy), i další (Pooh.cz). Janek Wagner (Česká škola) si všímá ministrovy neznalosti problematiky. Milan Kopecký, ICT odborník a pedagog, vyvrací mýty, které se objevují v diskusích nad Chládkovým návrhem (Respekt).

Inspirace z (a do) praxe

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání. Metodika k dispozici.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

Škola demokracie. Projekce filmu Tomáše Škrdlanta a beseda s autorem v rámci cyklu Peďák+. 21. 4., 17 – 19 v EDUpointu na Staroměstském nám. 4, Praha.

Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí. Mezinárodní konference pod záštitou European Parents Association, 24. – 25. 4., Parkhotel Praha.

JA Studentská firma roku. Soutěž a vyhlášení proběhne 21. 4., Galerie Harfa, Praha 9.

Vytisknout

Související články

Vládní boj o veřejné mínění ve věci lidských práv

28.4. 2015 / Bohumil Kartous

Podle zprávy Amnesty International vláda na podzim uznala, že český vzdělávací systém diskriminuje romské děti. Minimálně Jiří Dienstbier si to patrně pamatuje, protože se zprávou souhlasí. Ministr školství ale diskriminaci popírá. V českém veřejném ...

Kritika inkluze je iracionální

26.4. 2015 / Bohumil Kartous

Fakt, že je ČR rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, a aktuálně podle závěrů Amnesty International, mezinárodního watchdoga v oblasti lidských práv, považována za zemi, jejíž vzdělávací systém porušuje ústavní práva, vzbuzuje velmi emotivní re...

Jeden vysokoškolák nahradí několik učňů

30.3. 2015 / Bohumil Kartous

Svaz průmyslu mírní prohlášení svého prezidenta o tom, jak chce ovlivňovat vzdělávání, na otázky ohledně učňovského školství a zaměstnatelnosti jeho absolventů ale ještě neodpověděl? Data o tom, jaký je vztah mezi nezaměstnaností a dosaženým vzdělání...

Obsah vydání | Pondělí 20.4. 2015