Kam se, s prominutím, hrabou Zikmund a Hanzelka, o Holubovi nemluvě!

1. 9. 2011 / Jiří Baťa

Kauza lékaře Jaroslava Bartáka má neobyčejné pozadí. Kromě vlastní podstaty jeho kausy, tj. údajného sexuálního a fyzického napadání svých asistentek, ze kterého jej pražská policie před několika dny obvinila ze sedmi trestných činů a následně na něj uvalila vazbu, uniká pozornosti jeho cestovatelská vášeň. Ale vezmeme to po pořádku.

MUDr. Jaroslav Barták je třetinovým spoluvlastníkem modřanské polikliniky, honosící se titulem "prezident" tohoto medicínského subjektu. Jeho pracovní náplň je poněkud netransparentní, avšak vzhledem k tomu, že jeho cestovatelská vášeň je co do počtu navštívených zemí velmi intenzivní, lze se domnívat, že víc než lékařské praxi se věnuje právě cestování. Jeho turistika má, jak vyplývá z jeho kontroverzních odpovědí, zřejmě nějaké speciální humánní poslání, neboť jak říká: " Vždycky se (v místech, které navštívil) setkávám s řediteli místních nemocnic, velvyslanci a nakonec navštívím i pobočku Lvího klubu". Zda výsledky svých návštěv dále zpracovával pro potřeby Modřanské polikliniky či jiné medicínské a humanitární potřeby, není známo. Pokud jsou reálné jeho zmíněné návštěvy různých států světa (podle jeho tvrzení, že " ...už jsem procestoval skoro celý svět..."), pak je to jeden z nejintenzivnějších českých cestovatelů a skoro lze říci, že co do počtu navštívených zemí Zikmund s Hanzelkou mu mohou závidět. Nicméně nejde o to, kolik zemí navštívil, ale jaké bylo jeho poslání a především, kdo náklady na jeho cestování hradil.

Jak říká sám doktor Barták: " Jezdím tam na pozvání. Za cesty platí moji kamarádi Lvi a Ilumináti...". Do jisté míry to lze pochopit, méně pochopitelné je, že se těchto cest na pozvání (lze to nazvat služebními cestami) nezúčastnil nikdo jiný ani z modřanské polikliniky, ani z řad štědrých sponzorů a jen mu bezděčně hradili jistě ne málo nákladné (spíše naopak) cesty a pobyty v zemích po celém světě. Je to tím zajímavější, že, jak se Barták (s velkou dávkou nepravděpodobnosti) chlubí tím, že při svých cestách navštěvuje takové celebrity (když vynecháme velvyslance), u kterých se těžko nachází důvod k jejich setkání, jako bylo "několikeré" přijetí papežem Janem Pavlem II, či královnou Alžbětou apod.

Je docela pravděpodobné, že by dr. Barták "byl schopen" vyjmenovat ještě řadu dalších osobností, se kterými se "setkal" či je "navštívil", např. prezidenta Obamu, snad i Sarkozyho, nějakého mocného šejka ze Saudské Arábie či čínského prezidenta apod., pak jakkoliv nejsem obeznámen s možnostmi návštěv těchto osobností a celebrit nepředpokládám, že navštívit, resp. být přijat např. britskou královnou Alžbětou je pro smrtelníka, jako je Barták, velmi nepravděpodobné, ne-li zcela nemožné. Natož, aby jej přijala i s manželkou. Totéž platí i o audienci u papeže! Pokud by takové setkání bylo nejen jednoduché, ale řekněme reálné, proč se o tyto cesty nezajímali jiní lidé, jeho kolegové? To byl tak výjimečný (jak v čem!), schopný (jak čeho!), charismatický, odpovědný, pracovitý, záslužný? Je dost s podivem, či spíše nepochopitelné, že zatím co jeho kolegové (zřejmě) intenzivně pracovali na svém pracovišti modřanské polikliniky, doktor Barták si nejen užíval cestování a návštěv celebrit a prominentů, ale mnohdy i s více než jednou asistentkou si dopřával sexuálního (až masochistického) povyražení. To jeho kolegům nebylo proti mysli? Ale konec konců, to je jejich problém.

Co stojí zvláštní pozornosti je Bartákovo tvrzení, že cestoval na pozvání, resp., že jeho cesty "mu hradili kamarádi Lvi a Ilumináti". Kolik se na tom zakládá na pravdě, je otázka. Nicméně, pokud se poohlédneme za existencí těchto dvou jmenovaných subjektů zjistíme následující.

Lví klub, na který se dr. Barták odvolává, je společnost, kde se sdružují lidé z řad podnikatelů, lékařů, spisovatelů, umělců apod. a prezentuje se jako charitativní spolek. Je či by bylo jistě chvályhodné, pokud by výsledky Bartákových "pracovních" (služebních) cest sloužily k potřebám Lvího klubu, který by v rámci své charitativní činnosti poskytoval své služby potřebným v zemích, které Barták s předpokládanými humanitárními cíly navštívil. Zda náklady na Bartákovu sexuálně-cestovatelskou horečku byly pro Lví klub rentabilní, není známo. Připadala by však v úvahu i nepodložená domněnka, že tento subjekt disponuje značně vysokými (milionovými) finančními částkami, ze kterých platil nejen Bartákovu značně nákladnou cestovatelskou a sexuální vášeň, ale, pokud to lze předpokládat a tomu věřit, i charitativní činnost potřebným, což by mělo následně vyplynout s výsledků cest dr. Bartáka. Ke cti Lvího klubu je jejich prohlášení, že se od jednání dr. Bartáka distancují, včetně jeho vyloučení z jejich klubu.

Ilumináti je společnost, zahalena do oparu značného tajemna. Podle dostupných materiálů (Wikipedie) se lze dozvědět, že Ilumináti jsou "osvícená tajná společnost", (nejčastěji se jimi míní bavorští ilumináti), nicméně často se mluví o tajemné spiklenecké organizaci, která údajně tajně řídí světové události, nebo o moderní podobě bavorských iluminátů. V tomto konspirativním kontextu jsou často spojování s Novým světovým řádem (NWO). Také se má obecně za to, že Ilumináti stojí za událostmi, které pravděpodobně vedou k Novému světovému řádu, v němž bude svět řízen jedinou,fašistickou vládou a mnoho lidí bude odstraněno.

Nakolik lze doktora Bartáka spojovat s představiteli tohoto tajemného spolku, je otázka. Z jeho, tedy Bartákových, vyjádření lze v mnohém tušit nesmírnou domýšlivost,egoismus, sebestřednost, ale také chlubivost, nekritičnost, povýšenost a mnohé jiné vlastnosti, které jej činí značně nevěrohodným ve výčtu jeho úspěchů a činnosti. Je také dost nepravděpodobné, že by svou osobností zasahoval až do struktur, potažmo tajemných, ve kterých se pohybují (v historické posloupnosti) osobnosti, o kterých si normální člověk může, jak jinak, nechat jenom zdát. Závěrem zůstává nezodpovězená otázka, z jakých skutečných zdrojů byly cesty dr. Bartáka hrazeny. Není to samozřejmě podstatné v souvislosti s Bartákovou trestnou činností, nicméně jisté souvislosti tu jsou. Zřejmě neomezený přísun a dispozice s finančními prostředky (jak výše Bartákem uvedeno), umožňovaly Bartákovi nejen cesty po celém světě, ale také (proti mysli samotných žen a dívek) vydržování si jich jako asistentek, coby objekty pro jeho sexuální vyžití, za což jim, podle jeho tvrzení jako prostitutkám, platil! Zda ze svého či z cizího, se neví! Možná i v tom je třeba hledat či vidět příčinu jeho "úspěšného světového cestování". Zda se vůbec najdou (budou-li hledány) nějaké pozitivní výsledky jeho cest, může ukázat vyšetřování.S velkou pravděpodobností se však lze oprávněně domnívat, že v případě zjišťování hrazení nákladů na jeho cesty až tak daleko vyšetřování nepůjde. Protože když nikdo jiný, tak zcela jistě jim v cestě budou stát jak Lvi, tak především Ilumináti.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.9. 2011