Wikileaks zveřejnily přes sto tisíc depeší

31. 8. 2011

Během minulého týdne zveřejnil server Wikileaks 133 887 amerických diplomatických depeší z celého světa - více než polovinu veškerého materiálu Cablegate (251 287 depeší). Reakcí na zveřejnění byl intenzivní útok Denial of Service (DOS) během prvních 36 hodin. WikiLeaks musely po řadu hodin spoléhat na záložní servery. Za pomoci stoupenců byly Wikileaks schopny zprovoznit další servery a odrazit útok.

Poprvé jsou nyní zveřejněny diplomatické depeše ze všech zemí, v nichž mají Spojené státy diplomatické zastoupení. Do současnosti bylo mnoho zemí vyloučeno ze zpravodajství, částečně v důsledku zeměpisné zaujatosti mediálních partnerů serveru Wikileaks a částečně v důsledku omezených zdrojů Wikileaks, které umožňují vytváření partnerské vztahy s novými médii (nyní je jich více než 90).

Zázemí

Před třičtvrtě rokem zahájily Wikileaks Cablegate ve spolupráci se čtyřmi mediálními partnery (Der Spiegel, El Pais, Le Monde, Guardian) a s deníkem New York Times, který získal depeše od Guardianu. Americká vláda a s ní spolčené mediální koncerny reagovaly hrozbami a zastrašováním. Wikileaks a jejich údajný zdroj, americký výzvědný analytik Bradley Manning, byli obětí těchto útoků. Během prvních týdnů často docházelo k výzvám k únosu a zavraždění zaměstnanců Wikileaks, zejména jejich zakladatele a šéfredaktora Juliana Assangeho. Krátce poté, úvěrové karty VISA, MasterCard, PayPal, Bank of America a Western Union jednostranně zabránily Wikileaks získávat dary od svých stoupenců. Protizákonná finanční blokáda naší publikace pokračuje, i když Wikileaks žalují firmu VISA Europe a MasterCard a podaly stížnost k Evropské komisi na vážné porušení zákona. (Informace o tom, jak finančně přispět na Wikileaks, jsou ZDE). Tajná velká porota ve Virginii rozhoduje o tom, zda má být Julian Assange, novinář a australský občan, stíhán za špionáž za zveřejnění tohoto materiálu.

Zdůvodnění: zveřejnění 133 887 depeší

Cablegate byla zahájena dnes před devíti měsíci. Navzdory množství materiálu, o němž je třeba zpravodajsky informovat v médiích, maistreamové mediální organizace v Evropě a ve Spojených státech publikují stále méně informací založených na Cablegate. To vedlo k falešnému dojmu v Evropě i v USA, že Wikileaks jsou v posledních měsících méně aktivní. Ve skutečnosti Wikileaks zintenzivnily svou činnost, vytvořily si nová partnerství na všech kontinentech s místními mediálními organizacemi, které jsou schopny kontextualizovat depeše a provádět hlubinnou analýzu. V listopadu 2010 měly Wikileaks čtyři mediální partnery, v srpnu 2011 jich měly více než devadesát.

Rozhodnutí zveřejnit 133 877 depeší bylo učiněno v souladu s úsilím Wikileaks maximalizovat dopad a zpřístupnit informace všem. Do začátku srpna dosáhl počet zveřejněných depeší poze 20 000 - méně než 10 procent veškerého materiálu. Depeše, o nichž se vyskytly informace v médích, také prokazovaly méně než uspokojivou reprezentaci na mapě světa.

Prostřednictvím tzv. "crowdsourcing", spoluprací s analytiky z řad veřejnosti, doufají Wikileaks, že se jim podaří maximalizovat dopad informací v diplomatických depeší. Chtějí umožnit univerzitám, investigativním novinářům, obhájcům lidských práv, právníkům a prokurátorům přístup k zdrojovému materiálu po celém světě. Ukázalo se, že crowdsourcing je úspěch: regionální otázky, které naši původní západní partneři přehlíželi, řeší nyní lidé po celém světě. I novináři, kteří původně neměli přístup k našim materiálům v institucích, jako je Guardian, nyní zveřejňují důležité informace. Mainstreamová média, hlavně mimo Evropu a USA, si jich všímají na twitteru na hashtagu #wlfind. Lidé po celém světě studují depeše, které informují o jejich vlastních zemích: nacházejí tam informace o korupci, o rizikových místních stavebních projektech, informace o ničení životního prostředí a otevřenou analýzu jejich vnitropolitické situace.

Mezi novými infromacemi jsou jaderná bezpečnost v Číně, dopis od zpravodaje OSN americké misi v Ženevě dotazující se, proč nebyl americký voják stíhán za usmrcení novináře z tiskové kanceláře Reuters, a depeše, z níž vyplývá, že mírové vyřešení konfliktu se Severní Koreou může ohrozit americké zájmy v Číně, protože to může vést k žádosti ČÍny, aby Spojené státy opustily svou armádní základnu.

Crowdsourcing a novinářská práce

Témata z nově zveřejněného materiálu jsou k dispozici na twitteru pod hashtagem #wlfind. Server www.cablegatesearch.net je velmi efektivním nástrojem pro analýzu depeší. Umožňuje vyhledávání pomocí klíčových slov ve více než 140 000 zveřejněných depeší. Tato stránka má také možnost zveřejňování "komentářů", kde čtenáři mohou sdílet svůj výzkum a cenné kontextuální informace ohledně depeší. Mohou také dělat vazby mezi jednotlivými tématy a zeměmi. Crowdsourcing umožňuje, aby význam materiálu organicky rostl - ruku v ruce se zeměpisnou rozrůzněností čtenářů jde i diverzifikace témat a pluralita pohledů.

Crowdsoursing není v konfliktu s novinářskou prací. Wikileaks jsou svědky toho, jak hashtag #wlfind vedl k zveřejnění informací v mainstreamovém tisku. Crowdsourcing většiny depeší umožní novinářům projít desetitisíci, ne-li statisíci depeší týkajících se soudobé historfie jejich vlastního regionu. Čtenáři zjišťují, že i mediální organizace s největším množstvím zdrojů, původní partneři serveru Wikileaks, nemají kapacitu procházet všemi depešemi ani informovat o všech významných skutečnostech. Je proto tedy sdílenou odpovědností pro občany, novináře a výzkumníky, aby procházejí materiálem a nalézali jeho místní i globální význam. I ty informace, o nichž nechtějí či nemohou etablovaná média informovat, protože se obávají žaloby, nebo konfliktu zájmů, nebo obojího, by nicméně měly být ve veřejné doméně a k dispozici pro každého.

S crouwdsourcingem zjišťují Wikileaks existenci dalšího zajímavého jevu: Depeše, které byly už zveřejněny, se také objevují na hastagu #wlfind. Témata z Cablegate, která byla už zveřejněna v národních médiích nebo v jiných jazycích totiž nejsou schopna překračovat hranice. To se nyní mění, protože naši čtenáři depeše sami studují. Crowdsourcing přitahuje pozornost k novým úhlům pohledu na už zveřejněné depeše a pomáhá to maximalizovat dopad zveřejněných depeší.

Doporučujeme, abyste používali nástroj cablegatesearch.net a sdíleli s námi to, co najdete prostřednictvím článků, anebo abyste používali hastag #wlfinds na blozích a na sociálních sítích, jako je twitter a facebook. Čtenářům také doporučujeme, aby se neustále informovali o tom, jak optimalizovat výzkum na Wikileaks prostřednictvím twitter feedu a našeho serveru.

Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 31.8. 2011