WIKILEAKS:

Češi doručili seznam toho, co potřebují pro informování veřejnosti o protiraketové obraně

31. 8. 2011

12. července 2007

Shrnutí: Vládní koordinátor pro komunikaci o programu protiraketové obrany Tomáš Klvaňa doručil 11. července na americké velvyslanectví v Praze seznam žádoucích opatření pro veřejnou diplomatickou činnost ve věci navrhované balistické protiraketové obrany. Tento seznam je výsledkem Klvaňových konzultací ve Washingtonu ve dnech 25.-29. června a zahrnuje doporučení, aby do České republiky cestovali vysocí američtí činitelé a aby čeští činitelé a tisk navštívili atol Kwajelein a další instalace protiraketové obrany. Klvaňa požádal, aby velvyslanectví předalo seznam do Washingtonu.

Klvaňovy konzultace ve Washingtonu a přiložený "seznam žádoucích opatření" naznačují, že naši čeští partneři začínají věnovat žádoucí pozornost strukturovanému, dlouhodobému veřejnému diplomatickému úsilí. I když Klvaňa zatím ještě nevypracoval systematický plán veřejné diplomacie, v reakci na poradenství z americké strany rychle identifikoval akce, které budou potřebovat podporu z Washingtonu. Česká vláda i velvyslanectví souhlasí, že vzdělávání nezávislých odborníků a představitelů opozice je důležité, má-li být překonán místní odpor proti raketové obraně. Dalším pozitivním vývojem je česká nabídka financovat podstatnou část výdajů na cesty. Velvyslanectví doporučuje, abychom podpořili český plán na veřejnou diplomacii. Konec shrnutí a komentáře.

Následuje text českého návrhu na program aktivit pro oslovování veřejnosti.

Kompletní text včetně programu amerických návštěv ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 31.8. 2011