Stát bere Romům práci

31. 8. 2011 / Boris Cvek

Lidé horlí proti Romům, nepřizpůsobivým, bezdomovcům, ale to, že celá společnost je jako nějaké ovoce vysávána miliardovými zločinci v bílých límečcích a kravatách, to nechává být bez povšimnutí.

Pan starosta Nového Boru Jaromír Dvořák podle mého názoru trefil hřebíček na hlavičku, když tvrdí, že sociálně vyloučení občané (a zdaleka mezi nimi nejsou jenom Romové) potřebují pro integraci do většinové společnosti práci - a stát jim ji bere. S jakým překvapením jsem pak ale zaznamenal stranickou příslušnost pana starosty, totiž TOP09! Copak současná vláda, v níž TOP09 hraje "nejpravicovější" politiku bezmyšlenkovitých škrtů, není zodpovědná právě za tlačení chudých do ještě větší chudoby, za to, že sociálně vyloučeným lidem "stát bere práci", jak říká sám pan starosta?

Fungování současné vlády se dá popsat takto: chtěli jsme bojovat proti korupci, náš NERV nám vyčíslil, že se rozkrade minimálně 40 miliard korun z kapes daňových poplatníků ročně, ale rozhodli jsme se korupci tolerovat, jinak bychom přišli o koryta, a to, co se rozkrade, částečně nahradíme tím, že zmáčkneme chudé a pošleme je do bídy.

Kdybychom ovšem těch 40 miliard měli, tak bychom nejen nemuseli nikoho hnát do bídy, ale měli bychom i na sociální programy, na důchody, na platy zaměstnanců ve veřejné správě, na platy policistů a také na platy za veřejně prospěšné práce, které vykonávají často právě ti sociálně vyloučení.

A lidé horlí proti Romům, nepřizpůsobivým, bezdomovcům, ale to, že celá společnost je jako nějaké ovoce vysávána miliardovými zločinci v bílých límečcích a kravatách, to nechává být bez povšimnutí. A přitom právě na slibech o boji proti nim vyhrály strany současné vládní koalice poslední volby do Sněmovny.

Stát bere Romům práci a pak se diví, říká starosta Nového Boru

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 31.8. 2011