Oznámení korupce bude protizákonné

1. 9. 2011

tisková zpráva Ekologického právního servisu

Vláda včera schválila věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy, ve kterém znemožňuje legální cestou nahlásit korupci. Úředník, který bude chtít nahlásit korupční jednání, však bude muset porušit zákon.

Podle budoucího zákona by musel úředník nahlásit korupčnický pokyn tomu, kdo jej vydal. Byl by navíc vázán povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním.

Podle zákona by se měl úředník také zdržet jednání, které by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku.

"Korupce je způsobilá narušit důvěryhodnost úřadu takřka vždy, tudíž úředník, který by se s informací o korupčním jednání obrátil například na média, by z toho mohl mít nepříjemnosti," upozorňuje právník EPS Martin Fadrný.

Podle právníků návrh zákona ztěžuje boj proti korupci, který současná vláda přijala jako jednu ze svých priorit.

"Hlavním problémem návrhu je z našeho pohledu skutečnost, že nechrání tzv. whistleblowery, ale naopak vystavuje člověka, který ohlásil korupci, zbytečným problémům," dodává Fadrný.

S odkazem na včera projednávaný návrh chce vláda znovu odložit účinnost stávajícího (neúčinného) zákona o úřednících a v prosinci 2011 předložit návrh paragrafového znění úplně nového zákona.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 1.9. 2011