Post scriptum ke kauze Acajev: Kdo je Viktor Fajnberg?

9. 3. 2011 / Tomáš Koloc

Rád bych podotkl, že vyhoštění Aliho Acajeva z naší země by mělo být zváženo už z úcty a důvěry k ruskému lingvistovi Viktoru Fajnbergovi, jednomu z osmi statečných, kteří 25. srpna 1968 demonstrovali na Rudém náměstí proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Viktoru Fajnbergovi za to přímo na Rudém náměstí vykopali zuby a poté si (přesto, že si mohl zachránit kůži, kdyby prohlásil, že se v hloučku ocitl náhodou) odseděl pět let v pověstné "psychušce", během kteréhožto pobytu byl neustále podroben spánkové deprivaci, šikaně a musel užívat silná hypnotika, z nichž některá na něm byla pokusně aplikována.

Viktor Fajnberg ví o sovětském a ruském soudnictví a vězeňství svoje. A jistě také ví, za koho se zasazuje. Věděl to už v srpnu 1968...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 9.3. 2011