České republice se nedaří čelit obchodování s lidmi za účelem jiných forem vykořisťování a nucené práce

7. 12. 2010

Obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování je denní realitou pro stovky tisíc lidí na celém světě. I v České republice dnes najdeme ženy a muže, kteří pracují za vykořisťujících podmínek. "Odhadujeme, že se jedná o desítky, spíše ale o stovky lidí," říká Petra Kutálková z organizace La Strada ČR. "Smutným faktem zůstává, že za obchodování s lidmi za účelem jiných forem vykořisťování a nucené práce dosud nebyl nikdo pravomocně odsouzen," dodává. La Strada ČR vydala publikaci Příliš úzká brána k lidským právům, která se zabývá mezinárodními standardy a problémy České republiky při vyhledávání a identifikaci obchodovaných osob. Publikace je součástí projektu Assesment of the human rights impact of anti-trafficking laws and measures.

Česká republika fakticky nenaplňuje požadavky mezinárodních standardů, které ukládají kriminalizaci všech forem obchodování s lidmi. Závěry studie potvrdily, že řada opatření, která by měla působit preventivně a zároveň chránit práva obchodovaných osob, existuje pouze formálně a v praxi nejsou funkční. Obchodované osoby mají "na papíře" nárok na poměrně širokou paletu práv a služeb. Těch se ale dočkají jen ojediněle. "Hlavní problém začíná právě u identifikace. Pokud někdo není identifikován jako obchodovaná osoba, nemůže ani využívat práva, která mu jako obchodované osobě náleží -- jako je například odškodnění za způsobené újmy," říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada.

Podkladem pro studii byla i expertní diskuse týmu složeného z lidí působících v nevládním sektoru, státní správě i orgánech činných v trestním řízení. Ten došel k závěru, že bez skutečně multidisciplinárního přístupu nelze proti obchodování s lidmi efektivně bojovat. "Expertní skupina se shodla, že abychom mohli poskytovat ochranu obětem a stíhat pachatele, je nutná spolupráce všech subjektů -- neziskových organizací, policie a inspektorátů práce," říká Petra Kutálková. "Jedním z dalších doporučení bylo také otevření spolupráce s firmami. Ty mohou pomocí svých strategií společensky zodpovědného chování fenoménu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce významně omezit," dodává Irena Konečná.

La Strada dnes prezentovala výstupy publikace na tiskové konferenci Manpower. Tyto dvě organizace spolu nedávno navázaly spolupráci v oblasti umisťování dříve vykořisťovaných osob na regulérní trh práce. "Při odhalení případu vykořisťování je klíčová motivace dotčených proti pachateli svědčit. Ta se výrazně zvyšuje, pokud jsou schopni si rychle najít jinou práci. Manpower by měl v budoucnosti asistovat našim klientům a klientkám při hledání místa na regulérním trhu práce a to je skvělé," říká Irena Konečná. "Odhaduje se, že otrockou prací je na celém světě postiženo 12,3 milionu lidí. Hned po pašování zbraní a drog je to třetím největším ilegálním průmyslem a s tímto problémem se potýkají všechny světové země. Z tohoto důvodu podepsal Manpower jako první společnost na světě Athénské etické principy a vede celosvětovou kampaň za potlačení obchodu s lidmi," říká Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower ČR a SR.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 7.12. 2010