Tři čtvrtiny Čechů odmítají výstavbu mešit

7. 12. 2010

tisková zpráva

Jménem Libertas Independent Agency o.s., sdružující brněnské muslimy a přátele muslimských národů, vyjadřujeme znepokojení nad výsledky průzkumu veřejného mínění společností SANEP. Skutečnost, že podle společnosti SANEP si většina Čechů myslí, že mírové soužití s českými muslimy je nereálné, ukazuje na úspěšnost propagandy islamofobních skupin v České republice.

Skutečnost, že dle průzkumu "73,7 % dotázaných se brání jakýmkoliv cizím, zejména náboženským vlivům, které mohou mít vliv na českou kulturu", ukazuje, že skutečným problémem není islám, ale odpor dotazovaných k odlišným a jinak smýšlejícím lidem. Dnes občané schvalují případnou budoucí perzekuci českých muslimů, ale zároveň říkají, že jsou pro perzekuci všech odlišných osob -- například buddhistů, židů apod.

Jako občané této země vyzýváme české politiky, aby nepodlehli vlně populismu a nezačali omezovat občanská práva a rovnost občanů před zákonem z důvodu populistické honby za hlasy. Výstavba jakéhokoliv objektu, včetně mešity, by měla být otázkou správného řízení a ne nepřímé perzekuce a snahy o umlčení konkurenčního náboženství. Pokud se kterýkoliv muslim dopustí zločinu proti zákonu, nebo dojde k zneužití svatostánku k spáchání trestného činu, má vše standardně vyšetřit policie a rozhodnout soud a takovéto případné zneužití nemůže byt precedentem pro zákaz všech svatostánků nebo k perzekuci všech věřících.

Přes výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění, s jeho výsledky nesouhlasíme, jsme přesvědčeni, že většina obyvatel České republiky obdobné proti-muslimské názory nesdílí a je pouze obětí islamofobní propagandy a populismu. Proto považujeme výsledky tohoto referenda za důkaz významu práce na budování porozumění mezi náboženstvími a kulturami a k zesílení naší snahy o podporu občanské tolerantní společnosti.

Za Libertas Independent Agency o.s.

Ondřej Adamik

Člen představenstva

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 7.12. 2010