Platnost OP končí nahlášením ztráty policii

15. 6. 2010

Platnost občanského průkazu končí nahlášením ztráty české policii, a to nevratně, i kdyby se snad později průkaz někde našel. Policie zjevně splnila svoji povinnost i vůči kolegům ve Velké Británii . Mohu být tedy klidný alespoň v tom smyslu, že mi nikdo na moji kradenou občanku nezpůsobí dluh, exekuci, či se nebude, jsa sám hledán policií, schovávat za moji identitu. Tedy alespoň ve Velké Británii ne, píše Vladimír Šmídl.

Ale co ty instituce v ČR? S bankovními operacemi , prováděnými ve stejné době na dva občanské průkazy už jsme se mohli seznámit před pár lety v pořadech ČT. Potrestán nebyl nikdo, k ,,porušení zákona tedy nedošlo". Mají ti, kdož ověřují totožnost osob (nemám teď na mysli policii) k dispozici čísla neplatných dokladů? Vždyť k utajování těchto čísel není důvod! Ozve se nějaký bankovní dům se sdělením typu "u nás s neplatným průkazem nic nepořídíte" ?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.6. 2010