Zachraňte barokní pivovar v Roudnici

15. 6. 2010

Památkově chráněný pivovar v Roudnici n. L. stavěl v 90. letech 17. století italský stavitel Antonio Porta. Patřil k předním barokním architektům v Čechách, kterému byly zadávány významné zakázky. Realizace stavebně i technicky náročné monumentální stavby roudnického pivovaru byla jednou z nich, jak o tom svědčí zachovaná dokumentace.

Každá památka je dokladem naší bohaté historie, nositelkou historické paměti a kulturností našeho národa. Zkázou každé, i sebemenší památky, ztrácíme část toho, co staví naši zemi mezi země s vysokou kulturou a s ojedinělým historickým odkazem. Tím ochuzujeme sebe i naše potomky o jedinečné hodnoty, poškozujeme vlastní město a zbavujeme se neprozíravě toho nejcennějšího, co máme.

Vzhledem k současnému stavu a liknavosti majitele nařídilo město z bezpečnostních důvodů sejmutí střechy roudnického pivovaru, vyřezání nosných i spojných trámů, které byly v intaktním stavu, takže nyní hrozí i zřícení obvodových zdí. Za práce zaplatilo 3.800.000,- Kč. Po tomto zákroku dosud zůstala zachována důležitá část barokního stavitelství, která je dokladem jedinečné technické památky 17. století. Třípodlažní půdní prostory, které unesly 6 vagonů obilí však byly zničeny.

Město vůbec neuvažovalo o možné sanaci této významné a technicky výjimečné barokní památky a přistoupilo k její asanaci. Žádáme, aby se představitelé města Roudnice n.L. postavili k této kauze zodpovědně, zasadili se všemi prostředky o opravu této cenné barokní stavby. Nechali vypracovat projekt na jeho záchranu a neodkladně zahájili opravy, tak aby mohla být využívána i budoucími generacemi občanů Roudnice n.L.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 15.6. 2010