Německý ústavní soud pozastavil šmírování v komunikaci občanů

3. 3. 2010

tisková zpráva Iuridicum Remedium, o.s.

Německý ústavní soud nařídil okamžité vymazání všech dat shromážděných podle právních předpisů vycházejících z tzv. Data Retention směrnice, na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o telefonních hovorech a o pohybu a činnosti uživatelů na Internetu. Tažení evropských ochránců soukromí proti špehování soukromé komunikace občanů, kterého se účastní také IuRe, tak zaznamenalo velký úspěch. Také Češi se v této věci obrátí na Ústavní soud.

Na svém včerejším jednání německý ústavní soud zrušil stávající německou úpravu Data Retention a nařídil likvidaci osobních údajů, které byly uchovávány na základě této úpravy. Pro příští zavedení Data Retention směrnice (2006/24/ES) stanovil základní podmínky, které musí být splněny, aby byla právní úprava v souladu s německou ústavou. Data mohou být uchovávána maximálně po dobu šesti měsíců a musí být jasně vymezeno, při vyšetřování jakých trestných činů mohou být uchovávané údaje využity. Musí být zavedena velmi přísná pravidla ochrany shromažďovaných dat a lidé musí být informováni, pokud si úřady jejich data vyžádají. V určitých případech (např. komunikace s advokátem nebo duchovním) bude využívání takto získaných dat v rozporu se zákonem i za splnění výše zmíněných podmínek.

Také v České republice je už od roku 2005 preventivně "pro všechny případy" po dobu šesti měsíců uchováván záznam o každém e-mailu, přístupu na web, telefonním hovoru i SMS. Do databází má přís! tup policie, zpravodajské služby a další. Slídění zavedl zákon o elektronických komunikacích z roku 2005, který předjímal výše zmíněnou evropskou směrnici. Přítrž šmírování soukromé komunikace lidí by mohl učinit ústavněprávní přezkum ustanovení zákona o elektronických komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky, který chce IuRe vyvolat. "Oslovili jsme zástupce politických klubů v poslanecké sněmovně, získali pro tuto iniciativu potřebný počet poslanců a očekáváme, že v nejbližší době bude příslušný návrh k Ústavnímu soudu podán," říká právník IuRe Jan Vobořil.

Návrh reaguje i na nejnovější vývoj v ústavněprávním přezkumu národních zákonů provádějících spornou směrnici EU. Na konci roku 2008 a na počátku října 2009 zrušily dané části zákonů ústavní soudy v Bulharsku a Rumunsku.

V souvislosti s praktickým dopadem Data Retention zahájilo IuRe v říjnu 2009 výzkum, který má ukázat reálnou praxi poskytovatelů internetových služeb (ISP) při práci s osobními údaji zákazníků. Iu! Re oslovilo poskytovatele zajišťující služby připojení k inter! netu a p oskytovatele různých webových služeb. Výzkum je soustředěn na nejvýznamnější firmy v daném oboru, pro porovnání bylo zařazeno i několik malých subjektů. "Zajímaly nás hlavně otázky správy, zabezpečení a předávání údajů o zákaznících na základě vyžádání ze strany orgánů veřejné moci i pro komerční využití. Pozornost jsme věnovali i praxi informování zákazníků o nakládání s daty o jejich komunikaci a otevřenosti firem k otázkám a připomínkám zákazníků v oblasti soukromí," upřesňuje rámec výzkumu IT expert IuRe Petr Kučera. Výsledky budou prezentovány na přelomu března a dubna 2010.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 3.3. 2010