Z§vůle práva žádá vyšetření motivu pobodání romského žáka

1. 3. 2010

tisková zpráva

Nevládní organizace Z§vůle práva, zaměřená na právní ochranu romských občanů před diskriminací a pronásledováním, vyjádřila dnes vážné znepokojení nad vystupňovaným případem etnické šikany na základní škole v Chotěboři - ta skončila v minulých dnech pobodáním romského žáka. Organizace po zodpovědných institucích žádá důsledné vyšetření násilného incidentu, včetně možného rasového motivu. Upozorňuje také, že nepřátelská atmosféra na mnoha běžných školách je jedním z hlavních důvodů vysokého počtu romských dětí ve školách pro žáky s mentálním postižením.

Podle organizace usilující o rovný přístup ke vzdělání by měla Policie ČR důsledně vyšetřit, zda konkrétní fyzický incident v Chotěboři nepodnítila nebo jej neprovázela psychická šikana a ponižování menšiny romských žáků na škole. "Rasistické zabarvení" celé události ostatně připouští i ředitelka školy. Ta přitom ze zákona odpovídá za dodržování zásady vzájemné úcty, rovné důstojnosti a respektu v průběhu vzdělávání.

Z výzkumu organizace Z§vůle práva vyplývá, že právě zkušenost rasistické šikany je jednou z hlavních příčin, proč romští rodiče zapisují děti do praktických, dříve zvláštních škol. "Zásadním důvodem je etnicky zaměřená psychická šikana, kdy se romské děti stávají terčem nadávek a ponižování, které běžné školy neumějí nebo nechtějí efektivně řešit", uvádí výzkumná zpráva z roku 2008.

Nevládní organizace dlouhodobě upozorňují na to, že nemalá část běžných škol neposkytuje romským žákům standardní úroveň bezpečí a respektu. Stresové situace vyvolané předsudky majoritní společnosti a neřešenou psychickou šikanou navíc ovlivňují školní úspěšnost romských žáků a deklarované "studijní selhání" pak zpravidla vyústí do převedení dítěte do praktické školy.

Přestože tuto praxi odsoudil Evropský soud pro lidská práva, v praktických školách stále končí téměř třetina všech romských dětí, ve srovnání s dvěma neromskými dětmi ze sta. Z§vůle práva připomíná, že romští žáci zde dosáhnou jen na omezené vzdělání, určené žákům s lehkou mentální retardací. Organizace v této souvislosti uvítala závazek MŠMT napomoci k odbourávání rasových předsudků majoritní společnosti prostřednictvím mediálně kampaně.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 1.3. 2010