Pro ty z vás, co chodí v neděli do kostela

5. 10. 2009 / Michael Moore

Přátelé,

chtěl bych si promluvit s těmi z vás, kteří si říkáte křesťané (muslimové, židi, budhisté, billmaheristé mohou taky číst, protože to, co tu chci říci, jsem si jist, lze aplikovat i na vaše duchovní a etické hodnoty).

Ve svém novém filmu hovořím poprvé o vlastní víře. Vždycky jsem si myslel, že náboženské přesvědčení jednotlivce je hluboce osobní věc a mělo by zůstat soukromé. Koneckonců, slyšeli jsme toho za posledních třicet let dost, jak se máme "chovat" a musím říci, že mě už příliš neoslovuje veškerá ta zbožnost a všechny ty fráze, co slyším kolem sebe, vzhledem k tomu, že jsme násilný stát, který útočí na jiné země a trestá vlastní občany za to, že se odvážili zatím se mít špatně.

Jsem taky proti jakémukoliv přesvědčování. V žádném případě nechci, abyste se stali členy nějaké organizace, do níž patřím. Také, jak katolík, mám mnoho co říci o katolické církvi jako o instituci, ale to nechám na jindy (nebo na film).

Uprostřed všech těch zločinců z Wall Streetu a zkorumpovaných poslanců v Kongresu, které jsem odhalil ve svém filmu Kapitalismus: Milostný příběh předkládá v tom filmu jednoduchou otázku: "Je kapitalismus hřích?" A dál se ptám: "Byl by Ježíš kapitalistou?" Patřil by k hedgovému fondu? Prodával by krátkou míru? Schvaloval by systém, který umožnil, aby nejbohatší jedno procento lidí mělo větší finanční bohatství než všech 95 procent ostatních lidí dohromady?

Dospěl jsem k závěru, že se nelze vyhnout skutečnosti, že kapitalismus je v rozporu se vším, co Ježíš (a Mojžíš a Mohammed a Buddha) učili. Všechna velká náboženství říkají jednu věc jasně: Je zlem zmocnit se většiny koláče a nechat, ať se všichni ostatní poperou o zbytek. Ježíš řekl, že pro bohatého člověka bude velmi obtížné dostat se do nebe. Řekl nám, že se musíme starat o své bratry a sestry a že bohatství, které existuje, se musí rozdělovat spravedlivě. Řekl, že jestliže nebudete pečovat o bezdomovce a o hladovějící, těžko najdete přístupový kód k branám nebeským.

Pro nás pro Američany to jsou myslím dost špatné zprávy. My v USA pomáháme blahoslaveným chudým takto: Máme nyní nejvyšší nezaměstnanosti od roku 1983. Každých 7,5 sekund bankrotuje jeden podnik. 14 000 lidí denně přichází o své zdravotní pojištění.

Zároveň shromažďují bankéři z Wall Street (Blahoslavení bohatí?) stále větší množství peněz a daří se jim neplatit skoro žádné daně z příjmu (loni platil Goldman Sachs jen 1 procento!) Souhlasil by s tím Ježíš? POkud ne, proč dovolujeme, aby takový zločinný systém dál existoval? Zdá se, že člověk nemůže být zároveň kapitalista i křesťan - protože nemůžeme zároveň milovat své peníze i svého bližního, když odpíráte bližnímu možnost, aby zašel k lékaři, abyste byli víc v profitu. Tomu se říká chovat se nemorálně - a když máte prospěch na úkor jiných lidí, je to hřích.

Až půjdete v neděli do kostela, prosím, zamyslete se nad tím. Chci, aby ve vás zvítězil váš "lepší anděl". A pokud patříte k milionům Američanů, kteří mají problémy každý týden vyjít s penězi, prosím, vězte, že slibuji, že učiním vše, co bude v mých silách, abych zastavil toto zlo - a doufám, že se ke mně přidáte a neustanete, dokud budou mít všichni židli u stolu.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Půjdu za pár hodin na mši. Zeptám se pana faráře, jestli Ježíš Kristus obchodue s derivativy anebo s defaulty úvěrů. Konec konců, musel být dost dobrý v matematice. Jak jinak by dokázal rozdělit dva bochníky chleba a pět ryb rovnou měrou mezi 5000 osob? Buď byl Ježíš první socialista, anebo jeho apoštolové opravdu neuměli pořádně balit oběd. Anebo obojí.

Michael Moore

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 5.10. 2009