4. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 3. 2009

V této zemi odjet na dovolenou, možná se dočkáte i defenestrace

Milan Kubek
reakce předsedy České lékařské komory Milana Kubka na útok Mladé fronty Dnes a Hospodářských novin - otevřený dopis lékařkám
Hurghada 3. března 2009

Vážené kolegyně, obracím se na Vás formou otevřeného dopisu. V této chvíli jsem s rodinou na dovolené mimo republiku a s úžasem a rozhořčením sleduji mediální výstupy z mého vystoupení před zdravotním výborem PSP, zejména pak články v Mladé frontě Dnes. Nejprve mi dovolte konstatovat, že jsem v žádném případě nekritizoval a nezlehčoval Vaši práci, které si nesmírně vážím, stejně jako práce kolegů lékařů. Při svém povolání a činnosti ve funkcích nerozlišuji mezi lékaři a lékařkami.

Za dobu mé práce v nemocnici, ve své praxi ambulantního internisty, při práci v LOK-SČL a v České lékařské komoře jsem poznal mnoho vynikajících lékařů a lékařek, z nichž mnozí byli a jsou mými učiteli, spolupracovníky a přáteli. Navíc moje maminka je praktická lékařka a moje žena zdravotní sestra, takže mám zkušenost se zdravotnicemi i z rodiny. Proto mne nepravdivé a manipulativní vyznění článků v Mladé frontě Dnes tolik rozhořčilo.

Na semináři před zdravotním výborem jsem přednesl přednášku „Nedostatek lékařů v ČR již ohrožuje kvalitu zdravotní péče.“ Vycházel jsem v ní z ověřitelných statistických dat. Klesá počet absolventů lékařských fakult a mnozí z nich hned po ukončení medicíny opouštějí republiku. Zároveň Česká lékařská komora registruje každoročně stovky žádostí o vystavení potvrzení o profesní bezúhonnosti, které je podmínkou pro možnost práce v zahraničí. Odhadem až tři čtvrtiny žadatelů skutečně mimo republiku odejdou. Zároveň lékařská obec stárne a zvyšuje se podíl lékařek oproti počtu lékařů. Jak vyplývá z registru ČLK lékařky pracují a nastupují více do oborů, v nichž se tolik neslouží. A přitom do ciziny odcházejí právě lékaři a lékařky z oborů, které jsou zatíženy větším počtem služeb a o které mezi lékařkami není takový zájem. V loňském roce požádalo o vystavení potvrzení o profesní bezúhonnosti 323 žadatelů, z nichž byly dvě třetiny muži. Protože o tyto obory není mezi lékařkami takový zájem, hrozí, že odcházející kolegy a kolegyně nebude mít kdo nahradit. Mým cílem bylo v této části vystoupení poukázat na fakt, že některé obory nejsou pro lékařky atraktivní, a to souvisí mimo jiné s profesními podmínkami. Mám na mysli například výši mezd, která neumožňuje některým kolegyním zajistit si bezproblémové hlídání dětí, pokud jim v tomto nepomohou partneři či rodiče (o neexistenci takových mzdových příplatků nemluvě). To je aspekt, který s nedostatkem lékařů v ČR souvisí. V žádném případě nešlo o kritiku kvality a výkonnosti lékařek, které své povolání vykonávají, ať již slouží či nikoliv. Nikterak jsem také nekritizoval (a ani bych si to nedovolil) rodinnou situaci lékařek a způsob, jakým se lékařka v rámci rodiny dohodne o péči o dítě.

Ve své funkci jsem se vždy snažil a budu se snažit i nadále o zlepšení profesních a pracovních podmínek lékařek a lékařů bez rozdílu. Nerozlišuji a nikdy jsem nerozlišoval, zda jde o lékaře zaměstnance, či lékaře privátní, ať jde o lékařky, či lékaře. Snažil jsem se také o odstranění některých nespravedlností – například diskriminaci lékařek na mateřské dovolené při přiznávání specializované způsobilosti. Podařilo se dokonce prosadit změnu příslušného zákona, kterým byla tato diskriminace odstraněna.

Vážené kolegyně, musím znovu opakovat, že jsem v žádném případě Vaši práci, kvalifikaci a schopnosti nechtěl nijak zlehčovat nebo dokonce kritizovat. Celé to považuji za propagandistickou snahu některých novinářů odvést pozornost od skutečných problémů českého zdravotnictví, tedy i od problémů lékařek a lékařů.

S kolegiálním pozdravem a s úctou MUDr. Milan Kubek

                 
Obsah vydání       4. 3. 2009
4. 3. 2009 Jim Rogers: Obamův a Brownův záchranný plán je "absurdní a šílený"
4. 3. 2009 Medveděv jednoduše odmítl stát se rukojmím Teheránu Karel  Dolejší
3. 3. 2009 Medveděv odmítl "Obamovu nabídku" ohledně raketové obrany
3. 3. 2009 Obama nabídl Rusům, že zruší projekt raketové obrany
4. 3. 2009 Mediálny spin New York Times odmietli Obama i Medveděv
3. 3. 2009 Poradní orgán doporučil Kongresu opustit projekt brdského radaru Karel  Dolejší
3. 3. 2009 LEAP/E2020: Havraní soud nad moderní civilizací? Karel  Dolejší
4. 3. 2009 MŠMT pokračuje v neprůhledné přípravě školské reformy
4. 3. 2009 Demokratická výzva SZ chce více demokracie
4. 3. 2009 Kontrolní výbor Parlamentu vyslýchal Radu ČRo: porušuje zákon Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 Slavie: Polákům lístky neprodáváme
4. 3. 2009 Riskantní populismus
5. 3. 2009 Gazprom plánuje postavit v Německu plynové zásobníky pro EU
3. 3. 2009 Nová železná opona "rozdělí chudé a bohaté v EU"
3. 3. 2009 Hospodářský kolaps Východní Evropy by ohrozil i Západ
3. 3. 2009 Čeká nás první vlna ekonomické emigrace? Vít  Klíma
4. 3. 2009 Ekonomická krize -- pohled odborů II Jaroslav  Ungerman, Martin  Fassmann
3. 3. 2009 Miloš Pick: Vytáhne Obama svět z krize? Miloš  Pick
3. 3. 2009 Vondra, Schwarzenberg, Potěmkin Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
3. 3. 2009 Napomáhá česká kontrarozvědka ruským agentům? Štěpán  Kotrba
4. 3. 2009 V této zemi odjet na dovolenou, možná se dočkáte i defenestrace Milan  Kubek
4. 3. 2009 Kubek a srovnání pracovního nasazení šedých buněk mozkových Anna  Čurdová
4. 3. 2009 Kvalita práce není biologicky předurčena Linda  Sokačová
3. 3. 2009 Slaďování rodinného a profesního života: potřebujeme ženy na trhu práce?
4. 3. 2009 Dopady případného zrušení československých prezidentských dekretů na právní řád ČR Jaroslav  Kuba
3. 3. 2009 Zemřel spisovatel Jan Vladislav
4. 3. 2009 Vzniklo sdružení Nádraží nedáme! a expertní tým zasedl ihned po svém jmenování
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
3. 3. 2009 Nejmocnější a všemocný Jiří  Nezval
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009