12. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2009

ČLK k poplatkům: životaschopnost kompromisu prověří čas

Milan Kubek

Změnu pravidel placení tzv. regulačních poplatků, kterou přijal Senát ČR a kterou dne 11.2.2009 schválila Poslanecká sněmovna, lze považovat za přijatelný kompromis, který výrazně zmírňuje asociální a nesmyslný systém zavedený bývalým ministrem zdravotnictví Dr. Julínkem. Nová pravidla osvobozující od placení poplatků děti již neodporují evropské tradici financování zdravotní péče na solidárním principu.

Změna pravidel pro placení tzv. regulačních poplatků jistě není ideální, ale jde o krok správným směrem. Životaschopnost tohoto kompromisu pochopitelně prověří čas. Jedním z nedostatků, který by měl být odstraněn, je např. placení tzv. regulačních poplatků u levných léků, zatím co léky dražší – s doplatkem pacienta, by měly být vydávány bez regulačního poplatku.

Pacient, kterému bude předepsán lék bez doplatku, tedy zaplatí 30 Kč regulační poplatek, i když cena léku bude nižší než 30 Kč. Zatím co jiný pacient, který dostane lék dražší, s doplatkem do 30 Kč, zaplatí kromě tohoto doplatku ještě regulační poplatek. Naproti tomu pacient, který dostane lék ještě dražší, tedy s doplatkem větším než 30 Kč, nebude již regulační poplatek platit. To vše bez ohledu na skutečnost, že všechny tyto léky mohou obsahovat třeba i stejnou účinnou látku. Tato změna prosazená ministerstvem výrazně zvýší náklady zdravotním pojišťovnám. Farmaceutické firmy, distributoři léků i lékárny totiž motivuje ke zdražování léků, a to v některých případech až do limity maximální cenou. Výdaje za léky tedy porostou ještě rychleji než v roce 2008.

Česká lékařská komora trvá na tom, že propad příjmů způsobený změnou pravidel pro placení tzv. regulačních poplatků, musí být zdravotnickým zařízením kompenzován. V této souvislosti oceňuji slib ministryně zdravotnictví Ing. Filipiové, že využije vliv ministerstva na vedení zdravotních pojišťoven a splnění tohoto požadavku lékařské komory zajistí. V této souvislosti je třeba upozornit, že výpadek příjmů se netýká pouze praktických lékařů pro děti. Požadujeme kompenzaci pro všechny soukromé lékaře i pro nemocnice. Jako nejspravedlivější se jeví cesta proplácení tzv. signálního kódu o nevybrání tzv. regulačního poplatku. Dokud nebude splněn tento oprávněný požadavek ČLK, doporučuji soukromým lékařů a ředitelům nemocnic, aby nepodepisovali dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami.

Vzhledem k tomu, že změny pravidel placení tzv. regulačních poplatků výrazně zmírňují asociálnost a tvrdost systému prosazeného bývalým ministrem zdravotnictví Dr.Julínkem, vyzývám tímto hejtmany a krajské zastupitele, aby schválenou změnu zákona respektovali a ukončili dotování těchto poplatků pro některé pacienty. Úřad na ochranu hospodářské soutěže, na který se s podnětem v této věci ČLK obrátila, sice nekonstatoval, že by šlo o nedovolenou veřejnou podporu některých zdravotnických zařízení, avšak zároveň upozornil, že rozhodovací pravomoc v této věci má od vstupu ČR do EU Evropská komise. ÚOHS se zároveň dosud nevyjádřil k našemu dotazu, zda nedochází k porušování pravidel hospodářské soutěže. V každém případě, a to bez ohledu na protichůdné názory právníků, dochází ke zvyšování chaosu ve zdravotnictví a někteří občané, kteří navštěvují zdravotnické zařízení, v němž kraje poplatky nedotují, se mohou cítit znevýhodněni, obdobně jako zdravotnická zařízení, která nejsou zřizována kraji.

Česká lékařská komora není aktivně legitimována k podávání žaloby v této věci, protože není podnikatelským subjektem a nemůže tedy být případnou nekalou soutěží poškozena. Bez ohledu na nejistý výsledem případného sporu, poskytne však právní oddělení ČLK na požádání soukromým lékařům vzor možné žaloby pro podezření z porušování pravidel hospodářské soutěže, k němuž by mohlo docházet při darovávání regulačních poplatků pacientům, kteří využívají služeb některých zdravotnických zařízení. Právní oddělení ČLK připraví pro soukromé lékaře rovněž text možného podnětu k Evropské komisi.

Autor je prezidentem ČLK

                 
Obsah vydání       12. 2. 2009
12. 2. 2009 Rusko chce "pomáhat" Spojeným státům v Afghánistánu
11. 2. 2009 Další mnichovská kapitulace
12. 2. 2009 Ve Vietnamu a Mongolsku nejsou jen "doly na lidi" Milan  Daniel
12. 2. 2009 Národ v ohrožení Kostas  Dimelis
12. 2. 2009 Michael  Marčák
11. 2. 2009 Kde jsou hranice svobody projevu?
12. 2. 2009 O odbornících, poustevnících a babičce paní Haisové Karel  Dolejší
12. 2. 2009 Anglická banka se chystá tisknout peníze, v zoufalé snaze zvrátit hlubokou krizi
12. 2. 2009 Peníze nekryté prací, ani majetkem Štěpán  Kotrba
12. 2. 2009 Tak nejprve k tištění peněz a k Výmaru Jan  Hošek
12. 2. 2009 Michael  Marčák
11. 2. 2009 Nezaměstnanost v Británii dosáhla skoro 2 milionů
12. 2. 2009 Obama mírní americkou nesmiřitelnost vůči Kubě, Kuba se zpovídala ze stavu lidských práv v OSN
11. 2. 2009 Překvapivý dokument na webu ČSSD Petr  Nachtmann
12. 2. 2009 ČLK k poplatkům: životaschopnost kompromisu prověří čas Milan  Kubek
12. 2. 2009 Myšlenka na hrdiny nevšedních dnů, neboli vlastně lehká záchrana života Uwe  Ladwig
12. 2. 2009 Vzpomínat na Darwina s úctou, anebo jej odmítat? Miloš  Dokulil
12. 2. 2009 Abraham Lincoln -- jen "symbol"? Miloš  Dokulil
11. 2. 2009 Odstoupil náměstek státního finančního regulačního úřadu
12. 2. 2009 Živé obrazy Beno  Trávníček
11. 2. 2009 Britské listy ve zpravodajství na portálu Seznam i jinde...
12. 2. 2009 Plynař o plynovodech
11. 2. 2009 Je syn Izraele hodný svého nacistického otce?
10. 2. 2009 Koncept minimální intervence -- biologizující jazykověda místo jazykové politiky Lukáš  Zádrapa
11. 2. 2009 Dobíhání za Sarkozym Miloslav  Štěrba
11. 2. 2009 Motivace ke studiu záleží zřejmě na něčem jiném než na školném Jiří  Jírovec
11. 2. 2009 Zahubí Rada ČRo Odhalení? Nekompetentnost a nýmandství, říká Helena Štáchová
11. 2. 2009 Petraeus údajně vypouští falešné zprávy o odkladu stahování USA z Iráku
10. 2. 2009 MF Dnes : "Referendum je nástroj totality" Bohumil  Kartous
10. 2. 2009 Potřebují pedagogové své profesní sdružení? Pavel  Táborský
9. 2. 2009 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Jírovec
11. 2. 2009 Už žádnýho chlapa do baráku nechci Marie  Haisová
10. 2. 2009 Tank pro ruské výsadkáře Lukáš  Visingr
10. 2. 2009 Černé divadlo Ladislav  Žák
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009