27. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2007

Příliš vybledlá zelená

Přednáška pana Patricka Moora, který se označuje za zakládajícího člena Greenpeace, ač o tom existují vážné pochybnosti, se konala v konferenčním centru strojní fakulty ČVUT v Praze za poměrně značného zájmu. Místnost byla nabita a několik zájemců postávalo. Pan Moore začal tím, že představil sebe jako někdejšího neohroženého bojovníka proti vodíkové bombě a ochránce tuleních mláďat. Jistě se tím snažil navodit aureolu ochránce všeho živého. Od té doby ale uplynulo mnoho vody (v mnohých případech nepěkně znečištěné), bylo zabito mnoho tuleních mláďat a problémy a zelená pana Moora řádně vyšisovala.

Pan Moore přijel lobovat za jadernou energii.

Použil při tom některé informace, které jsou v přílišném rozporu se skutečností. Když hovořil o podílu jaderné energie neřekl, že na celkové energetické spotřebě současného světa se jádro podílí 2,6%, (někdy se udává ale něco přes 3%). S vyšším podílem jsem se setkal jen u pana Moora. Stále opakoval, že jaderná energie nemá žádné emise, což rovněž není pravda, protože má emise nepřímé, povstávající z celého cyklu přípravy palivového článku. Na objednávku australské vlády vypracovala skupina badatelů z Univerzity v Sydney v listopadu 2006 studii "Life-Cycle Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Energy in Australia". Ve studii se počítá při těžbě suroviny s obsahem 0,15% uranu se zátěží 65g CO2 na kWh. Taková je zatím dnešní situace. Již za několik let ale bude většina jaderných elektráren muset využívat štěpný materiál z podstatně horších ložisek s obsahem 0,04 až 0,08% uranu. Potom se budou nepřímé emise pohybovat na úrovni emisí z fosilních elektráren. Pro porovnání současná fotovoltaická elektrárna, jako dnešní nejnáročnější obnovitelná technologie, má emise 60g C02 /kWh. Je zřetelné, že se stále zlepšující se technologií, vyšší výnosností, tenčími vrstvami, vyšší životností i alternativními substráty k současnému křemíku se tato hodnota bude významně snižovat.

Ke kritickému bodu zátěže životního prostředí emisemi oxidu uhličitého ale nedojde, protože dříve bude dosaženo druhé hranice, jež má pro hodnocení kritérií udržitelnosti mimořádný význam. Při příliš nízkém obsahu uranu v ložisku bude totiž celá energetické bilance negativní. Energetická spotřeba celkového výrobního řetězce uranového palivového článku bude větší než z něj získaná energie. Tato hranice závisí na kvalitě rudy, vzdálenosti ložiska, technologie zpracování, apod. Je nicméně fyzikálně daná a nemůže být ovlivněna ani politickými rozhodnutími, ani velikostí investic. Od této hranice již nebude možné získat zpět "šedou" energii, která byla vložena do výstavby elektrárny a získávání potřebného paliva. Atomová energie se stane energeticky prodělečným procesem již ve chvíli, kdy nepřímé zhodnocení fosilních paliv na vysoce hodnotnou elektrickou energii zůstane po dlouhou dobu stále ještě ekonomicky atraktivním. Počínaje touto hranicí nebude možné řešit energetický problém výrobou jaderného proudu. Podle výpočtů van Leeuwena a Smitha leží tato hranice u 0,01 -- 0,02% obsahu uranu Nikoliv tedy dostupnost, ale energetické náklady na výrobu štěpitelného uranu ukončí dobu jaderné energie. Při velmi pozvolné výstavbě zařízení atomové energie se předpokládá, že k této hranici dojde již v roce 2030.

Po pravdě řečeno, přes všechna přání, ale naopak také kvůli mnohým, schází atomová energetika v Evropě na úbytě. Podle nejnovější studie se v uplynulých pěti letech snížil význam atomové energetické branže a bude se dále snižovat. Podle oficielních statistik bylo k prvnímu listopadu tohoto roku k síti připojeno 439 reaktorů, což je o pět méně než v roce 2002. Ve srovnání s rokem 1989 kdy v EU pracovalo celkem 177 reaktorů jich dnes pracuje jen 146. V příštích letech bude odstaveno ještě mnoho dalších. Poslankyně evropského parlamentu Rebecca Harms prohlásila, že atomová renesance je pohádkou. Současně běžící reaktory jsou v průměru 23 let staré. Všech 117 celosvětově prozatím odstavených reaktorů bylo odpojeno od sítě po průměrné době 22 let. I když se dnešní životnost reaktorů se svými 40 lety prakticky zdvojnásobila, bude počet běžících reaktorů v budoucích desetiletích stále klesat. Jinak by se muselo do roku 2015 vybudovat 69 nových reaktorů, aby se nahradil odstavený výkon. Do roku 2025 pak dalších 192, tedy každých 18 dní jeden. S výkonem 371.000 MW poskytují jaderné elektrárny 16% elektřiny. V 21 zemích z 31, které atomovou energii využívají, podíl atomové energie v energetickém mixu poklesl. S velikou skepsí lze pohlížet na oficielní statistiku reaktorů ve výstavbě. Z 32 uvedených stojí jedenáct na tomto seznamu již více než 20 let, mezi nimi i jaderné zařízení v jihoíránském Bušehru, již od roku 1975. Ani nejnovější evropský tlakovodní reaktor Olkiluoto-3 ve Finsku není žádným vzorovým projektem. Již nyní má zpoždění 2 roky a bude minimálně o 1,5 miliardy dražší, než se plánovalo. Tohle všechno nechal Patrick Moore plavat.

Pan Moore na přednášce představil sluneční energii jako jednu z nejdražších a nejméně efektivních. Na základě studie "The True Cost of Solar Power" vyhotovené organizací Photon v dubnu 2007 ale poklesne v roce 2010 typická cena fotovoltaické elektřiny nejméně o 40% na 0,15 USD/kWh což odpovídá 2,5 USD na watt instalovaného výkonu. Nejlepší výrobci a instalace sníží cenu na 0,12USD/kWh čili 1,85 USD/watt v "normálních" slunečních podmínkách a pod 0.10 USD/kWh ve výhodných slunečných lokalitách. S cenami od 0,1 až 0,15 USD/kWh v roce 2010 bude cena slunečního proudu nižší než síťová elektřina pro nejméně 50% rezidentů v zemích OECD, což by otevřelo trh za uvažovaných podmínek pro 1500 GW solárních panelů.

Za vyloženou neznalost nebo lépe manipulaci považuji informaci, která padla na přednášce, a to sice, že energie vložená do celé výroby fotovoltaiky se vrátí až na 6-9 let. Ve skutečnosti se jedná 2 - 3 roky, u nejvýhodnějších produktů a instalací o 1,5 roku.

Na přednášce jsem neměl pražádnou chuť se s panem Moorem pouštět do diskuze. Zejména poté, co prohlásil, že ti, co hovoří o možnostech úplného zásobování obnovitelnou energií neumí počítat. Nechtěl jsem, aby tento odsudek padl na obyvatele několika evropských enkláv, které jsou úplně obnovitelné, jak v teple, elektřině, ale některé i v pohonných hmotách, jako třeba rakouská městečka Mureck na slovinských hranicích nebo Güssing či dánský ostrov Samsoe. Vážím si tamějších zapálených lidí, kteří mnohdy vydupali obnovitelnou energetiku doslova ze země -- mnohdy bez významnější pomoci silných partnerů.

O víkendu bude v Bratislavě porada předsedů vlád na téma jak zvýšit na veřejnosti popularitu jaderných elektráren. Předpokládám se, že při této příležitosti lobisté škudlit nebudou.

Milan Smrž je předsedou národní sekce a viceprezidentem evropského sdružení EUROSOLAR

                 
Obsah vydání       27. 11. 2007
27. 11. 2007 BIS a to, co je v České televizi "příkaz shora" Štěpán  Kotrba
27. 11. 2007 Na vrcholku čeho to sedíš, kladný hrdino? Bohumil  Kartous
27. 11. 2007 Iniciativa Ne základnám si stěžuje u Rady ČT na manipulativní zpravodajství
27. 11. 2007 ČT: Reportáž o vlivu ruských zpravodajských služeb v České republice považujeme za vyváženou a objektivní
27. 11. 2007 Krátká vtíravá úvaha Bohumil  Kartous
27. 11. 2007 ČSSD požaduje vysvětlení okolností průběhu neuskutečněného prodeje letounů L-159 do Nigérie
27. 11. 2007 Zpověď odpadlíka: proč nevěřit na ropný zlom?
27. 11. 2007 Proč neprotestují muslimové proti bičování znásilněné dívky v Saúdské Arábii?
27. 11. 2007 Proč neprotestují muslimové? Zdeněk  Wognar
27. 11. 2007 Dawkins a teismus vs. ateismus Boris  Cvek
27. 11. 2007 Mezinárodní raketová obrana, aneb Že by byli evropští politikové hlavní funkcí komedianti? Uwe  Ladwig
27. 11. 2007 O klasické absurditě plavek
27. 11. 2007 Jak to, že nikomu nevadí omezenost politiků?
27. 11. 2007 Nikdo se na nic neptá a ona se ptá furt
27. 11. 2007 Microsoft na Sibiři
27. 11. 2007 Návrat k zastrašování novinářů?
27. 11. 2007 Bude po jaru Zbyněk  Hejda
27. 11. 2007 Nepotřebujeme stát. Do politiky nejdu Petr  Wagner
27. 11. 2007 K čemu je dobrá věda Jiří  Beránek
27. 11. 2007 Příliš vybledlá zelená Milan  Smrž
27. 11. 2007 Proč tady nechci americký radar ... Jana  Ridvanová
27. 11. 2007 Jaká je role a perspektiva českých jednotek v Iráku, Afghánistánu, Kosovu?
26. 11. 2007 Národní strana se distancuje od Mladých národních demokratů
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
27. 11. 2007 T. G. Masaryk: Moderní názor na ženu Tomáš Garrigue Masaryk
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení
26. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část II. Zdeněk  Jemelík
26. 11. 2007 Listopad 2007: svatý Klaus v Čunkistánu Boris  Cvek
26. 11. 2007 Simulakra a historická kontinuita v Rusku Tomáš  Lipták
26. 11. 2007 Sen o bohatství Jindřich  Kalous
26. 11. 2007 Primitivní skandalizace islámu v českých médiích Lukáš  Lhoťan
27. 11. 2007 Britské listy mají už 50 tisíc návštěvníků týdně
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
30. 10. 2007 Nové Dějiny české literatury v angličtině, poprvé po víc než třiceti letech
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007