19. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2007

Lež má krátké nohy, aneb jak zatočit s makedonismem

"Úředním jazykem České republiky je jazyk český. Čeština představuje zvláštní formu jazyka německého, která se od všech ostatních německých dialektů nejvíce vzdálila spisovné němčině. Je nepochybné, že se jedná o jazyk nikoliv slovanský, nýbrž o zcela zvláštní jazyk germánský s četnými slovanskými prvky. Tak například slovo 'švestky` se podle spisovné němčiny užívané ve SRN (označované též jako Hochdeutsch) řekne -- Pflaumen, podle němčiny rakouské -- Zwetschken a konečně podle němčiny české (neboli češtiny) -- švestky. Zde je více než patrná podobnost slov 'Zwetschken` a 'švestky`. Ovšem, vzhledem k tomu, že čeština byla dlouhodobě vystavena vlivu slovanských jazyků, zejména pak slovenštině, polštině a ruštině, vžilo se pro švestky i označení obecně slovanské -- slívy.

Jedinou další výraznou zvlášntností, jíž se čeština odlišuje od spisovné němčiny, je sklon k fonetizování. Například: Kübel -- kýbl, Hamburg -- Hamburk, Trottel - trotl a mnoho dalších. A právě posledně uvedené skutečnosti důkladně vyvrací jakékoliv případné tvrzení o tom, že čeština není kodifikovaným německým nářečím."

Jestliže laskavý čtenář došel ve svém čtení až sem, aniž zlostí rozbil vzácnou čínskou vázu z 12. století vyjímající se v rohu jeho pokoje, aniž rozsekal ve svém rozlícení veškerý nábytek svého obydlí systematicky nanášenými údery sekáčkem na led, ba aniž spustil vzteky své půltunové křídlo značky Petroff ze schodů na sousedovy ebenové dveře, pravděpodobně bude velikým fanouškem cimrmanovských tezí o inverzi vědy.

Čtenář si jistě klade otázku:

"Kterého blázna napadlo tvrdit o češtině, že je německým dialektem? Proč to vlastně tvrdí? Co ho to napadlo, nevzdělance? (Jsem tím dokonale znechucen a jako Čech hrubě uražen. S žádným Němcem už nikdy nepromluvím. Tak!)"

Inu, ty otázky jsou na místě. (To v závorkách s výhradami taky.)

Navíc si ale, milý čtenáři, představ, že by ses výše uvedený text v uvozovkách musel naučit.

Musel by ses jej naučit natolik dobře, abys uspěl u zkoušky.

Chápu, že naléhavost otázky, proč tohle všechno říkám a co tím sleduji, přímo úměrně roste s oddalováním patřičné odpovědi, ale i přesto si dovolím své vysvětlení ještě na moment pozdržet.

Představ si tedy, milý čtenáři, že bys byl ze zmíněného odstavce v uvozovkách zkoušen anebo bys dokonce byl nepřímo sankcionován za jakékoliv veřejné prohlášení, že jsi národnosti české. Následně bys byl přesvědčován, že se velice mýlíš, jestliže se cítíš býti Čechem. Musel by sis uvědomit, že se Ti nepodařilo správně vyřešit rovnici s neznámou 'N`(=národnost).

Společnost Ti ale chce v Tvém národnostním sebenalézání pomoci. Neodmítej. Společnost Ti shovívavě podává pomocnou ruku, protože nechce, aby ses cítil osamělý. Chce Ti pomoct. Neodmítej. Chce, aby sis určil tu správnou národnost. Jsi přece Němec! Copak to nevíš?

Sláva bohu České republice nic podobného nehrozí a jsem přesvědčen, že nikdy hrozit nebude. Navíc to, že čeština rozhodně není žádný německý dialekt, nýbrž představuje jeden z pilířů západoslovanských jazyků, je asi stejně tak nezpochybnitelné jako, že Alexandr Makedonský nebyl Slovan! A v tom je ten háček:

Nečiním si ambice, že ve čtenáři rozlítím stejně mocnou vlnu nevole, jakou by vyvolal avizovaný článek o germánském původu češtiny. Bylo by věru naivní myslet si, že rozhořčený čtenář v amoku rozseká sekáčkem na led veškerý svůj nábytek a pak rozbije vzácnou čínskou vázu z 12. stol, načež si otráveně odplivne. Jsem skromný. Stačí mi, když rozbije alespoň jednu židli, dozví-li se, že v oficiálních učebnicích dějepisu pro základní školy v Makedonii (republika Makedonija) se píše, že slovanští obyvatelé obývající dnešní území republiky Makedonie jsou potomky Filipa a Alexandra.

V makedonských učebnicích pak stojí celá řada dalších perel:

Konstantin a Metoděj byli Makedonci (Makedonie jako stát vznikla v polovině 20. stol.), prvním makedonským carem byl Samuel (který sám sebe ve skutečnosti vždy označoval za cara Bulharů) nebo například, že Makedonci přijali s obrovskou radostí včlenění do SRJ v roce 1944 anebo také že v Bulharsku v současné době žije 250.000 Makedonců, kteří zde byli zadrženi násilím a bylo jim ustavičně vtloukáno bulharskou propagandou, že jsou Bulhaři a nikoli Makedonci...

Kéž by na tomto místě český čtenář otevřel okno a pohroužen v patos revolucionismu a v touze po spravedlnosti zvolal do rušné ulice: "Lide český, slyš! Naši bratři Slovani z Makedonie se pomýlili a dí o sobě, že již nejsou Bulhaři!", jenže to český čtenář neudělá a i kdyby ano, tak by to snad ani nemělo nějakou větší odezvu. Nejspíš by jen dostal rajčetem do oka. Dokonce ani bulharský čtenář tak neudělá. Nikoliv proto, že by se obával shnilých rajčat, nýbrž proto, že je na nějaké povykování až příliš líný. A vlastně jediný, kdo celé této ubohé, nešťastně vykonstruované lži o nebulharském původu současných Makedonců, tedy jediný, kdo doktríně prosrbského makedonismu může učinit jednou provždy přítrž, jsou skuteční obyvatelé zemí mezi Ochridem a Osogovem, tedy oni Bulhaři, kteří sice byli nuceni vzdát se svého občanství, ale své národnosti se nevzdali nikdy.

Myslím si, že je úplně lhostejné, zda bude Makedonie existovat jako suverénní stát či nikoli stejně jako je nepodstatné, bude-li se i nadále stát Makedonie jmenovat Makedonie či bude-li státní vlajka i nadále znázorňovat egejské slunce z dob Alexandra Velikého (s čímž se ostatně dodnes nemohou smířit "miláčkové" Balkánského poloostrova -- Řekové). Domnívám se, že nejdůleitější ze všeho je, aby všichni obyvatelé republiky Makedonie měli možnost znát své skutečné, nezkreslené, nevymyšlené dějiny a aby na základě takto získaných informací sami mohli vyřešit otázku svého skutečného původu a zvolili si cestu, kterou se vydají.

Nedělám si naděje, že by se Bulharsko sjednotilo (čili, že by se Makedonie vzdala své suverenity ve prospěch Bulharska). To snad ani není v 21. století důležité! Pevně ale věřím, že v nedaleké budoucnosti se již nebude činit rozdíl mezi Bulhary ze Sofie, Plovdivu, Varny či Ochridu. Věřím, že Bulharsko a Makedonie se brzy přemění v dva moderní evropské suverénní státy jednoho národa.

Neka da bidem site bulgari zaedno!!!

                 
Obsah vydání       19. 11. 2007
19. 11. 2007 Novela cizineckého zákona nebo Zákon na ochranu české krve? Václav  Štětka
19. 11. 2007 ČR schvaluje použití ochuzeného uranu jako jedna jen ze šesti zemí v OSN
19. 11. 2007 Nesmíme tolerovat puč proti našim svobodám
19. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Poslední výzva pro řešení se dvěma státy? Immanuel  Wallerstein
19. 11. 2007 Blížíme se tomu, co bývalo? Jan  Tamáš
19. 11. 2007 Přátelé... Jan  Neoral
18. 11. 2007 Petr Uhl: Žádná raketa není mírová. Podvádějící vládu musíme odmítnout. Petr  Uhl
19. 11. 2007 Petr Uhl: Aucun missile n'est pacifique Petr  Uhl
19. 11. 2007 Jan Tamáš: Doba diktátorů a králů už skončila Jan  Tamáš
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic
17. 11. 2007 Akademik František Šorm zemřel právě před 27 lety Michael  Volný
19. 11. 2007 Noc a den Luděk  Marks
19. 11. 2007 Paroubek: "Svatbu oslavila v hotelu Esplanade také například modelka Andrea Verešová" Jiří  Paroubek
19. 11. 2007 Slon v porcelánu: Dal Paroubek svým rádcům volno? Petr  Nachtmann
19. 11. 2007 Svatba arogantních snobů z butiku Štěpán  Kotrba
19. 11. 2007 Udivený Klaus Robert  Bartoš
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
19. 11. 2007 Není zubař jako zubař Josef  Vít
17. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Co chce Putin? Immanuel  Wallerstein
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
18. 11. 2007 Demokracie? Bláznovství, křiváctví, chiméra, omyl, provokace. Pomsta Luděk  Toman
19. 11. 2007 Megalomanský projekt Národní knihovny Milan  Krejčiřík
19. 11. 2007 Lež má krátké nohy, aneb jak zatočit s makedonismem Georgi  Margaritov
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA
19. 11. 2007 Učme se slovensky a nikoliv angloamericky, rusky, německy či jičínsky Michal Z. Čenko
19. 11. 2007 Rakouští sociální demokraté jsou poprvé před lidovci Richard  Seemann
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi
17. 11. 2007 Těžko uvěřitelné úvahy státního raketového koordinátora
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
16. 11. 2007 Podvody, výmluvy, vina Boris  Cvek
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007