23. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 10. 2007

O radaru: Nebát se a nekrást

V polovině září se v litoměřickém kulturním domě konal vzpomínkový večer k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Akce byla podobně důstojná a působivá jako shromáždění uspořádané ke stejné příležitosti na Pražském hradě. Dokumentární film na obřím plátně sice promítán nebyl, ale dobové plakáty a noviny, umístěné na panelech v předsálí, dokázaly vyvolat podobné dojmy. Pěvecký sbor byl nejméně tak dobrý jako ten v Praze. Studenti gymnázia předčítali citáty z Masarykových děl a úryvky z dobového tisku a počínali si tak přesvědčivě, že bylo jasné, že alespoň pro některé z jejich rodičů nebo učitelů je masarykovská tradice dosud živá. Hlavním řečníkem byl městský radní, sympatický a žoviální pětapadesátník. Nepouštěl se na tenký led kritických rozborů Masarykova díla, ani nepřečetl desetkrát oprášený trapný projev.

Dokázal půl hodiny spatra vyprávět především o tom, jak byl Masaryk oblíbený za první republiky, jak si ho vážili jeho rodiče, jak maminka celý život s úctou schraňovala památky na onu dobu, včetně těch novin, pečlivě přišpendlených v předsálí. Hovořil poutavě a určitě jsem nebyl sám, kdo si při tom vzpomenul na vlastní rodiče a prarodiče, nebo komu se vybavila scéna, kdy hudebník Louka navštěvuje svou maminku ve filmu Kolja (jehož exteriéry byly natočeny v nedalekém Úštěku). Až potud bylo všechno bezvadné.

Před závěrem svého vystoupení pan radní vyřídil publiku pozdravy od ministra a senátora Vondry a jeho omluvu, že ač pozván, nemohl přijet osobně. (Pozvání i omluva byly nepochybně míněny vážně. Alexandr Vondra je od roku 2006 senátorem právě za Litoměřicko a v místní základní organizaci byl přijat za člena ODS, jejímž členem je i pan radní). A pak si řečník položil otázku, jak by se T. G. Masaryk stavěl k americkému radaru. Budiž mu přičteno k dobru, že neodpověděl přímo. Zmínil se ovšem o tom, že tuto otázku položil svému strýci, se kterým v předchozích dnech konzultoval své chystané vystoupení. A strýc mu prý odpověděl: "Přečti si Rusko a Evropu, a bude ti to jasné".

Pan radní možná nechtěně, možná úmyslně potvrdil, že radar má být navzdory proklamacím ve skutečnosti zaměřen proti Rusku. Pak řekl pár závěrečných slov a sklidil vřelý potlesk. Já jsem netleskal, ale nehodilo se ani pískat. Kvůli shnilé třešni nevyhodím třípatrový dort.

Stejnou otázku, tedy jak by se T. G. Masaryk stavěl k americkému radaru na našem území, si kladu také. Ani já na ni neodpovím přímo.

Masarykovi je připisováno krédo "Nebát se a nekrást". Masaryk se nebál. Nebál se založit samostatné Československo, ačkoliv kvůli tomu musel rozbít Rakousko-Uhersko, ve kterém mnozí dnešní vykladači dějin vidí předobraz evropské integrace a které i naše národy po několik staletí objektivně vzato chránilo před "islámským nebezpečím", ztělesněným tehdy Osmanskou říší, předchůdcem dnešního Turecka.Tolik k tomu, zda se máme bát islámského nebezpečí, alespoň v souvislostech, které mají ospravedlnit instalaci amerického radaru.

Masaryk nekradl. "Nekrást" ve světě, kde se dnes stejně jako v době TGM platí penězi, znamená, že když něco nemám a potřebuji to(z pohledu jednotlivce třeba chléb, kalhoty, židli), musím najít někoho, kdo to nejen má, ale je navíc ochoten mi to prodat. A za oboustranně přijatelnou cenu to od něho koupit. Z pohledu státu a jeho ekonomiky se může jednat o ropu, zemní plyn, rudy železa i barevných kovů. Pokud tyto komodity nemám a potřebuji je, musím opět najít někoho, kdo je má a je ochoten mi je prodat, a za oboustranně přijatelnou cenu je od něho koupit. Potřebujeme-li jako Česká republika nerostné suroviny, které nemáme (ekologické souvislosti zde záměrně vynechám) a jsou-li Arabové a Rusové ochotni nám je prodávat, je v duchu Masarykova odkazu za zboží poctivě platit. Je proti Masarykovu odkazu spojovat se s loupeživým státem, kterému má radar u nás pomoci k tomu, aby Araby a Rusy ovládl a nerostné bohatství jim ukradl.

                 
Obsah vydání       23. 10. 2007
23. 10. 2007 Zoufalství Bohumil  Kartous
23. 10. 2007 Greenpeace: Odpovědnost za zpoždění a nevyváženost propagační kampaně k radaru nese vláda České republiky
23. 10. 2007 iDnes dělá novinářskou historii: PRODÁVÁ SE VLÁDĚ
23. 10. 2007 Kampaň ve prospěch amerického radaru běží přímo na serveru iDnes Petr  Nachtmann
23. 10. 2007 Prosté vysvětlení neuvěřitelné věci
23. 10. 2007 Dotaz
23. 10. 2007 Kábele z iDnes: Musíme vydělávat (=jsme strašně chudí) Jan  Čulík
23. 10. 2007 Že iDnes spolupracuje s vládní propagandou, se ví už měsíc Jakub  Rolčík
23. 10. 2007 Projede Nezákladňák historickými městy? Jana  Maříková
23. 10. 2007 Opět Hvězdné války Noam  Chomsky
23. 10. 2007 O radaru: Nebát se a nekrást Václav  Hála
23. 10. 2007 Jak je tomu v Polsku Jan  Lambert
23. 10. 2007 Dodržujte laskavě své povinnosti k vládním agenturám Jan  Neoral
23. 10. 2007 Michael  Marčák
23. 10. 2007 Aféra jménem Andula (VIII. část) Josef  Brož
23. 10. 2007 Češi platí bankám nejvíc, vládě je to jedno Patrik  Nacher
23. 10. 2007 Chci to slyšet Jan  Skácel
23. 10. 2007 Michael  Marčák
22. 10. 2007 Vláda polyglotů
22. 10. 2007 Spíše zataženo Ladislav  Žák
23. 10. 2007 Češi a Němci podle OECD neinvestují do vzdělání Uwe  Ladwig
23. 10. 2007 Letenský chrchel: Už přišly i podpůrné dopisy kolektivů pracujících
23. 10. 2007 Všichni Američané nejsou váleční štváči
22. 10. 2007 Syntetická biologie
22. 10. 2007 O plnosti a prázdnotě Jan  Paul
22. 10. 2007 Již dnes se máme lépe než zítra Vladislav  Černík
22. 10. 2007 Blízkovýchodní střípky Jakub  Rolčík
22. 10. 2007 Největší evropský vynálezce a fušer Tomáš  Koloc
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
23. 10. 2007 Opozice našla svého kandidáta Adam  Hobzík
23. 10. 2007 Antidiskriminační zákony Evropské unie ohrožují demokracii!
20. 10. 2007 Hospodaření OSBL za září 2007