18. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2007

DOKUMENT

Varujeme

před snahou legalizovat faktické odtržení Kosova od Srbska. Podoba takového kroku s anexí československého pohraničí roku 1938 bije do očí a je marné ji zastírat řečmi o národnostních či lidských právech. Odmítání nároků bosenských Srbů, aby se s nimi jednalo jako s kosovskými Albánci odhaluje, že jako byl kdysi v Mnichově usmiřován na cizí účet nacismus, je od faktického odtržení Kosova usmiřován na cizí účet islámský terorismus.

V Československu zneužívala německá menšina dávno před vypuknutím otevřeného konfliktu místní samosprávy í své hospodářské moci k upírání českého historického území Čechům a k jejich vyhánění z něj. V Jugoslávii zneužívala dávno před rozbitím tohoto státu jeho samosprávného uspořádání a moci z něj plynoucí k vyhánění Srbů z historického jádra jejich vlasti v Kosovu.

V Československu požívala německá menšina více občanských a lidských práv než Němci v Hitlerově říši a přesto ji ovládli nacisté se svými pomahači. Rozpoutávali pak teror proti Čechům i loajálním Němcům a docházeli sluchu v zahraničí, když se sami prohlašovali za jeho oběti. V Jugoslávii měla albánská menšina lepší hospodářské i politické postavení než obyvatelstvo Albánie a přesto ji ovládli pomahači mezinárodního islámského terorismu. Rozpoutávali pak teror proti Srbům i proti loajálním Albáncům, ale za národnostní útlak a teror vydávali snahu toto řádění zastavit.

Mnichovský diktát upřel pod rouškou uplatnění práva národů na sebeurčení Čechům právo na jejich historická území a zanedlouho přinesl i okupaci jejich zbytku. Bombardování státu zbylého po rozbité Jugoslávii i okupace části jeho území pod rouškou nutnosti zastavit etnické čistky a zajistit národnostní a vůbec lidská práva všech tamních národností již přinesly vyhnání kolem dvou set tisíc Srbů i příslušníků dalších etnik z Kosova albánskými separatisty. Další exodus, který lze v případě legalizování separatistické zvůle očekávat, by celkový počet uprchlíků ze všech oblastí Jugoslávie do Srbska přivedl na úroveň milionu lidí.

Mnichovská vstřícnost Chamberlaina a Daladiera vůči německé větvi mezinárodního fašismu vynesla Británii bombardování, Francii okupaci a oběma definitivní ztrátu někdejšího mocenského postavení. Své si vytrpěly i národy, jejichž vůdci k agresi proti Československu mlčeli nebo se na ní přiživovali. Clintonova, Blairova a Solanova vstřícnost vůči albánské větvi mezinárodního islámského terorismu stála zatím životy Američanů při útoku 11. září 2001 a poté Britů v londýnském metru i Španělů ve vlacích u Madridu. Také další země trpí nejhoršími formami kriminality, jimiž ze své kosovské základny zamořuje Evropu mezinárodní islámský terorismus.

Mnichovský diktát měl podle svých pachatelů přinést „mír pro tuto generaci“, ale Winston Churchill právem varoval, že je jen začátkem něčeho ještě horšího. Dostane-li islámský terorismus stát v Evropě, byť pro začátek s omezenou suverenitou, půjde dále jako jeho nacistický vzor – mezi hesly Velkoněmecka a Velké Albánie je shoda více než slovní. Dále půjdou i jiní, a nejen známí evropští nespokojenci. Až bude třeba turecká menšina žádat oblasti Německa v nichž převládne, třeba čínská povýšení China Townů na svobodná města a kdoví co kdo jiný dalšího, vyžádá si zastavení populační agrese možná více obětí, než zastavení jejího vzoru ve II. světové válce.

Také tehdejší agresoři se oháněli právy národů. Právo jedněch národů na sebeurčení ale nestojí nad právem jiných národů držet svá historická území a vládnout na nich. Dovolit aby se přistěhovalectví - a v Kosovu dokonce přistěhovalectví řízené kdysi tureckými, italskými a německými okupanty - stávalo zbraní k odtržení území na němž přistěhovalci získali většinu, je smrtelnou hrozbou pro Evropu a nejen pro ni. Nové stěhování národů probíhá a jeho obětí se mohou stát i ti, kteří se nepoučili kam vede usmiřování agresorů na cizí účet a snaha využít je pro vlastní mocenské zájmy.

Ve jménu zachování svébytnosti Evropy a její obrany před pohlcením nově se vynořujícími silami je třeba trvat na suverenitě Srbska v Kosovu jako historickém srdci srbského území. Už současný statut Kosova je nelegitimní co by faktické porušení dohod o neporušitelnosti evropských hranic. Jeho formální odtržení nemůže být legitimní o nic více. Právem Srbska je a bude získat své území zpět jakýmikoli prostředky a povinností každého Evropana, jemuž není osud našeho kontinentu lhostejný, je a bude pomáhat v obnově jeho územní integrity.

Kruh občanů ČR, vyhnaných v roce 1938 z pohraničí

Ing. Slavomír Klaban, CSc, čestný předseda ČSSD, člen předsednictva ÚV ČSBS a čestný předseda Sdružení domácího odboje v letech 1992 – 2002

PhDr. Lubomír Boháč, úřadující místopředseda Společnosti přátel Jugoslávie v letech 1968 – 1970, člen předsednictva ČSBS a 1. místopředseda Sdružení domácího odboje v letech 1990 – 1998, člen poradního kolegia ředitele ÚDV od roku 1999,

MUDr. Ivan David, člen ÚVV ČSSD, ministr zdravotnictví v letech 1998-1999, ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích

Ing. Jiří Vraný, historik, náhradník ÚVV ČSSD, předseda Komise politických analýz ČSSD v letech 1996 -2003

                 
Obsah vydání       18. 10. 2007
18. 10. 2007 "Byla by přítomnost"
17. 10. 2007 Na amerických základnách v ČR a v Polsku by měli být i ruští vojáci
18. 10. 2007 Jak se v Čechách manipulují studenti
18. 10. 2007 Mediálně politické mýty jako náhražka politické reality a jejich trestuhodné dopady Miroslav  Polreich
18. 10. 2007 Diskuse, radar, referendum Jaroslav  Klíma
18. 10. 2007 Astronomové objevili "druhou Zemi", ve vzdálenosti 20 světelných let
18. 10. 2007 Jak si kdo váží kterého povolání aneb Podívejte se na ně, na hasiče Uwe  Ladwig
18. 10. 2007 Národní knihovna: Nejde jen o hromadu plechu Hynek  Hanke
18. 10. 2007 "Chrchel" na Letné získal své angažované petenty Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Kováčová má ráda Paroubka i stranu, chce aby Paroubek skoncoval s politikou Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Uhlí Jan  Lambert
18. 10. 2007 Nepohodlná pravda o Al Gorovi Daniel  Veselý
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
17. 10. 2007 Průkopník teorie DNA: Černoši jsou méně inteligentní než lidé na Západě
18. 10. 2007 Evropští a světoví starostové a organizace vyjádří solidaritu se starosty z Brd
17. 10. 2007 Britská veřejnoprávní korporace propustí 1700 - 2800 novinářů
17. 10. 2007 Společnost jako politické ghetto Bohumil  Kartous
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
18. 10. 2007 Lov na Putina
18. 10. 2007 Výročí zahájení transportů židů z Protektorátu Richard  Seemann
18. 10. 2007 Ljubav za ljubav: Bývalý poslanec žádá spravedlnost pro Kosovo
18. 10. 2007 Shromáždění jako odpor proti neonacismu
17. 10. 2007 Nechceme radar
17. 10. 2007 Radar ve Skrundě poškodil zdraví dětí
18. 10. 2007 Varujeme
17. 10. 2007 Proč je dnes referendum nutnější než kdykoliv dříve
17. 10. 2007 Vyjádření k technickým parametrům vládou předložené studie
16. 10. 2007 Nynější sjezd Čínské komunistické strany ovlivní celý svět
16. 10. 2007 Kotrba jako Klvaňa Jan  Lambert
17. 10. 2007 Radar -- nástroj války Milan  Valach
17. 10. 2007 Lobbismus M. Šveřepy v článku Centralizace veřejné správy Petr  Víšek