3. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2007

Velký náčelník šéfinspektor Jacques Clouseau

ukázka z knihy "Totem, incest a odkouzlení buržoazie", která právě vyšla v nakl. Malvern

Knížka je ke koupi ZDE

Kdysi jsem za největšího nepřítele rozumu vyhlásil samozřejmost. Slovo nepřítel je však snad příliš vyhraněné. Řekněme, že samozřejmost je vždy výzva. Jsem tak trochu sběratel samozřejmostí a rád se těmto netečným slečnám dívám pod sukénku. Tu je něco z mé skrovné sbírky.

Vrcholně něžný netvor

Když jsem byl malý chlapec, zbožňoval jsem inspektora Clouseaua v podání Petera Sellerse. Okouzlení jím bylo tak veliké, že udávalo něco důležitého na mne, na tuto postavu, na dětství samotné, ba snad i na člověka jako takového. Clouseau je jednou z nejvýznamnějších figur dějin kinematografie. Přesto není tato postava studována teoretiky filmu, filozofové o ní nepíší pojednání, intelektuálové v kavárně Slavia o ní nediskutují. Je vnímána jako pouťová ohmataná kulisa industriálního světa. Jedna ze samozřejmostí. A přesto je Růžový panter pro lidstvo patrně důležitějším než metafory Pavla Juráčka. Už proto, že ho většina diváků dokoukala. Clouseau v krystalické podobě zobrazil cosi, co je víc než kulturní typ. Cosi, co je spíše arche-typ. A když říkám v krystalické podobě, míním tím, že šašek, trouba, joker zde byl představen v podobě nejen vrcholně třeskuté, čili "netvorné", jak by řekl inspektor Dreyfus, ale zároveň vrcholně zranitelné, něžné, křehké. V krátkých dějinách filmu bylo zatím jen pár komiků, kteří dokázali to samé co Sellers. Pierre Richard či Paolo Villaggio byli určitě mezi nimi.

Archetyp Kejklíře

Clouseau je jistý stav mužství, jistý druh vítězství psýché a její prohry současně. Sellers to myslím cítil. Pro Petera Sellerse samotného nebyl Clouseau jen rolí, to je z jeho podání dobře cítit. Sellers archetyp Kejklíře - jak to nazýval Jung - měl v sobě jako hluboce intimní téma. A pokusil se ho obnažit na úplnou dřeň ve svém posledním filmu Being There (česky Byl jsem při tom). Zde se psychicky opožděný zahradník Chance stane poradcem amerického prezidenta, neboť jeho řeči o zahradničení začne celý svět považovat za veliké metafory a ekonomicko-politické analýzy. "Vy to nechápete, to jsem já," říkal prý o své poslední roli Peter Sellers. Chance je obnažené jádro Clouseaua. Muže, který není ani Dítětem, ani Hrdinou, ani Moudrým starcem. Muže, který se zřekl ega, aby ho v druhých demaskoval.

Nenarozený

Kejklíř je první i poslední kartou Tarotu. Nulou. Kartou nejnižší, ale také možná nejvyšší. Duchovní cesta u Kejklíře začíná, ale je docela dobře možné, že i končí. Jung říkal, že Kejklíř je figura obsahující Boha i Ďábla. Co to znamená? Že Bůh a Ďábel ještě nejsou "ve stadiu Kejklíře" odděleni. To je úžasně demaskující podstatu Jednoty každé polarity, ale zároveň to prozrazuje jakousi "nenarozenost". Ano, Kejklíř má přístup k podstatě, ale platí za to psychickou nenarozeností. O tom je přeci Being There. O muži, který nezačal žít, nevstoupil do lidského světa (zahradník nevychází nikdy ze svého domku mezi lidi, neopouští svou dělohu), ale právě díky tomu má jakýsi bezprostřední přístup k božství, k zázraku. Proto jde zahradník Chance na konci filmu úplně samozřejmě po hladině rybníčku před Bílým domem, tak jako Ježíš po hladině Genezaretského jezera. Tato nenarozenost Kejklíře je cítit i u Clouseaua v jeho teatrálním vztahu k ženám, v jeho osamělosti, v jeho infantilní hrdosti maskující rozpaky. Clouseau je směšný, protože nikdy "nedělá humor". Je antitezí všech výrobců a producentů vtipnosti, jaké známe z one man shows či estrád. Všimněme si, že Clouseau svou chůzí, svým pohledem, svým gestem neparoduje žádného velkého detektiva literární či filmové historie. Nepotřebuje je. Vystačí si i bez nich, neboť čerpá přímo z všelidského zdroje. Clouseaua nelze nemilovat, a přesto každý muž cítí, jak tragická figura to je, neboť "clouseauismus" hrozí jako past nastražená na cestě.

Čekání na zrození

Jeden z nejcenějších pohledů na "samozřejmost Clouseaua" nám zprostředkoval psychoanalytik Erik Homburger Erikson. Ve své první a nejslavnější knize (česky: Dětství a společnost, Argo 2002) popsal svou zkušenost s indiánským kmenem Siouxů, u nějž sledoval způsob výchovy dětí. Siouxové - tak jako mnoho jiných přírodních národů - dávají velkou váhu snům a pečlivě se je snaží interpretovat. Jedna z klíčových chvil pro siouxského chlapce nastává kolem třináctého roku života (mimochodem, to je ve většině starých kultur doba určující konec dětství). Tehdy se očekává, že mladý Sioux převezme svou roli muže, lovce na prérii. Starší kmene v této době sledují, jaké sny se mladému indiánovi zdají. Řekli bychom, že tak provádějí jakousi intuitivní psychoanalýzu. Indiánští kluci v této době starším kmene poctivě vyprávějí své sny a ti zde hledají znamení psychického růstu a zlomu. Čeká se na "zrození" muže.

Hejoka

Jeden ze zlomových snů je sen o velikém Měsíci, který drží v jedné ruce luk a ve druhé ženský popruh na nošení dětí. Když muž ve snu sáhne po popruhu místo po luku, indikují indiánští "terapeuti" to, co bychom nazvali "ženský gender" nebo přímo "homosexualita". Takový chlapec buď spáchá sebevraždu, anebo začne nosit ženské šaty a žije mezi ženami - Indiáni takovému transvestitovi či gayovi říkají berdače. Podobných snových nástrah je kolem třináctého roku chlapcova života víc. Jedna z nich je velmi podivná. Mladík může v snu spatřit "Ptáka hromu", tedy úder blesku ve své blízkosti. Pokud takový blesk do snu udeří, stává se hoch hejoka. Tedy šaškem kmene. Od té chvíle se musí na veřejnosti chovat směšně, trapně, ponižovat se, musí ze sebe dělat hlupáka. Je to obřad svého druhu. Řešení čehosi vnitřního. Rituální překonávání čehosi. Obrana. Hejoka je ambivalentní, to Jung popsal správně - ostatní se hejokovi smějí, ale v určité chvíli působí až hrozivě. Toho mistrně využil Stephen King svým klaunem Pennywicem či Jack Nicholson při tvorbě zloducha Jokera v Batmanovi. V hejokovi je ale na druhou stranu kus božského, Erikson svědčí, jak někteří hejokové svými taškařicemi kmen tak uhranuli, že se stali náčelníky.

Sen o zasažení bleskem

Z čeho ale pramení tajný smutek velkých klaunů a hejoků? Jaké drama to ohlašoval Pták hromu? Co v psychickém vývoji znamená božsko-ďábelská bipolarita Kejklíře? Klíčem je pochopitelně onen blesk ve snu. Jeden přítel se mi před časem svěřil, že se mu zdál sen, z něhož se probudil s bušícím srdcem. Zdálo se mu, že vypukla bouře a strašlivý blesk udeřil přímo do něj. V tu chvíli se probudil, téměř v šoku, jako kdyby do něj elektrický proud opravdu uhodil - tedy s tachykardií a zježenými chlupy po celém těle. Musel na chvíli vstát a trochu se vzpamatovat. Můj přítel zjevně zažil sen o Ptáku hromu. Ptal se mne na význam takového snu. Nevyložil jsem ho (nedělám to nikdy, neboť nejsem terapeut, ačkoli po vydání mé první knihy se na mne leckdo obrací s podobnými žádostmi, pokud se mne tedy pro jistotu nestraní, abych neodhalil nějaké jeho tajemství). Ale měl jsem tehdy jisté tušení, že můj katolicky orientovaný přítel někdy v té době zažil zřejmě první soulož se ženou (krátce po dvacítce). A vzhledem k jeho mentalitě tuším, že na něj ve snu a v životě tvrdě zaútočila falická genitalita.

Tajemství Ptáka hromu

Symboliku ptáka nemusím snad složitě dekonstruovat. Oheň je pochopitelně symbolem libida, sexuální a životní energie. Blesk je nejprůraznějším, nejnekontrovatelnějším vyjádřením této energie. Ten oheň má být na prahu mužství již pod kontrolou, soustředěn ve falu, a tedy uchopitelný a připraven k dobývání, prorážení, lovu. Pokud tomu tak není, nestává se žádná velká tragédie ani v sexu, ani v životě uprostřed postindustriální civilizace. Ale tato tragédie může nastat v civilizaci plně závislé na lovu bizonů (Siouxové) a může nastat v psýché muže. Pokud libido nenašlo cestu až k falu a soustředilo se v orální či anální oblasti (všimněme si, jak libidinózním aktem je pro mnohé komiky řečový průjem, často nutkavý), může dojít k tomu (může - nemusí!), že Fal se stane v psýché autonomním objektem, bohem, Diem, Pánem hromu, který jakoby zvnějšku zaútočí.

Noe a Jacques, služebníci boží

Jak na tento boží útok odpovědět? V bibli se píše, že když se Bůh rozhodl zničit lidstvo potopou, Noe začal ze zoufalství tančit. To Hospodina pobavilo a nad lidstvem, nad tím rodem šašků a věčných dětí, se ustrnul. Přesně tak to popisují i Siouxové: "Jednou z metod, jak se vystříhat toho, aby člověk urazil božstva, je sám sebe zesměšňovat. Je-li pak člověk přinucen nechat se podvádět a vysmívat, duchové zapomínají a odpouštějí. Mohou dokonce pochválit," píše Erikson. Clouseauovy eskapády jsou tak velikou bohoslužbou. Ekvivalent klečení při modlitbě. Odčinění toho, že jsem se nestal falickým útočníkem.

Clouseau je tajuplnou postavou vzbuzující v nás stesk po dětství i budící hrůzu z toho, že by dětství mohlo proniknout k nám, do dospělosti. Je pro náš lidský kmen nulou i nekonečnem, první i poslední kartou. Varováním i výzvou na cestu k sobě a k bohu.

Jeho vnitřní smutek je důkazem, že o nás ví tolik, že by si možná již zasloužil být konečně prohlášen naším Náčelníkem.

Opravuji: Šéfnáčelníkem.

                 
Obsah vydání       3. 10. 2007
3. 10. 2007 Vládní "posouzení zdravotních dopadů" radaru v Brdech: Podhodnocené výkonové parametry plus triviální výpočet
3. 10. 2007 Velký náčelník šéfinspektor Jacques Clouseau Jan  Stern
3. 10. 2007 Republikánský monarcha, prozatím Štěpán  Drahokoupil
3. 10. 2007 Minimální mantinely pro jednání české vlády s americkou o zřízení radarové základny USA v ČR Václav  Drbohlav
3. 10. 2007 Michael  Marčák
3. 10. 2007 Historik: Magistrát povolením pochodu neonacionalistů Židovským městem pochybil
3. 10. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
3. 10. 2007 Soumrak utopií (třetí část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 10. 2007 Vstupte do historie
3. 10. 2007 Tejc: NBÚ prokázal, že Langer nemluvil pravdu Jeroným  Tejc
3. 10. 2007 Michael  Marčák
3. 10. 2007 Jak vidí "obyčejní" Američané válku v Iráku? Simone  Radačičová
2. 10. 2007 Aféra jménem Andula (III. část) Josef  Brož
3. 10. 2007 Nedostatek odborníků a růst hospodářství, aneb Odpovědnost politiků, rodičů a učitelů Uwe  Ladwig
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
3. 10. 2007 Lidé nezvládají vlastní technologii Zdeněk  Wognar
3. 10. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
3. 10. 2007 Beer František  Hájek
2. 10. 2007 Gordon Brown: Británie sníží svůj počet vojáků v Basře o 1000
2. 10. 2007 Dva svatí a politický manifest Pavel  Zoch
2. 10. 2007 Jihokorejský prezident jedná s Kim Džong ilem
2. 10. 2007 Ostrý start volební kampaně v Polsku Karel  Klimša
2. 10. 2007 Rozpusťte armádu Petr  Wagner
1. 10. 2007 Kdy se nám podaří rehabilitovat podnikání? Milan  Kubr
2. 10. 2007 "Talent roste v odříkání" -- Daniil Charms: Čtyřnohá vrána a nové taškařice Michaela  Pešková
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Jak média pomáhají Grossovi obchodovat s akciemi Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc