3. 10. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 10. 2007

Minimální mantinely pro jednání české vlády s americkou o zřízení radarové základny USA v ČR

V polovině července 2007 zaslalo 55 osobností prezidentu ČR, předsedovi Senátu a předsedovi Poslanecké sněmovny výzvu k vypsání referenda k umístění radaru protiraketové obrany v Brdech. Stejně jako autoři výzvy, i česká vláda - údajně - podporuje celospolečenskou diskusi o případném umístění radaru v Brdech. Tomáš Klvaňa, vládní koordinátor komunikace programu protiraketové obrany, využil možnosti reagovat podrobně na otázky, kladené signatáři této výzvy . Poté, co se čtenář prokouše snůškou obvyklých a mnohokrát vyvrácených nepravd pana Klvaňi pod body 1 až 10, zaujme jej bod 11 jeho „odpovědí“.

11) Další tři body se týkají především právní problematiky případného umístění radarové základny:

 • zda bude na území základny platit česká jurisdikce
 • zda k ní budou mít přístup i čeští vojáci či policisté
 • a na jak dlouho bude základna na našem území případně umístěna

První otázce jsem se již věnoval a podrobně ji odpovíme, stejně jako následující dvě, až budou jednání s americkou stranou ukončena a návrhy smluv budou předloženy do parlamentu. Do této doby však není možné postupy jednání zveřejňovat, a oslabovat tak pozici českého vyjednávacího týmu při jednáních s americkou stranou.

Opět zde dle mého názoru pan Klvaňa nemluví pravdu.

Pokud by česká vláda chtěla mít silnou pozici ve vyjednávání „rovnoprávných partnerů“, zveřejnila by své mantinely pro jednání předem, aby občanům ČR a vládě USA dokázala, že plní svou funkci podle Ústavy ČR (Článek 2, odst.3. „Státní moc slouží všem občanům...“).

Dovedl bych si představit např. tyto mantinely, které jsou minimem:

 • Jednání i navržená smlouva budou veřejné a smlouva nebude mít žádné tajné části nebo dodatky. Vláda ČR nic před svými občany netají a dokazuje jim, že jim slouží.
 • Základna bude technicky vybudována tak, aby její radary a další elektronická zařízení mohly být zamířeny pouze na území Iránu a nikoli jiných států (Západní Evropu, Rusko a další).
 • Základna bude plnit jen funkce, o které americká vláda požádala a žádné další. Severní Korea ze seznamu států, které nás a USA ohrožují, mezitím vypadla.
 • Všechna správní řízení (hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, územní řízení, stavební, vodoprávní, s telekomunikačními úřady a dalšími) před vydáním všech povolení budou vedena před příslušnými českými správními orgány podle českého správního řádu a dalších českých zákonů. Žádné zákonné výjimky, vztahující se na armádu ČR, neplatí pro armádu USA.
 • Základna bude splňovat všechny hygienické a další limity dle platných předpisů ČR a pracovníci státní správy ČR budou mít kdykoli přístup kamkoli na území základny v souladu s českými zákony. Z toho nemohou být žádné výjimky dojednány. Zjistí-li překročení limitů v povolené intenzitě záření nebo jiných stanovených podmínek, mají právo nařídit přerušení výstavby nebo po případné kolaudaci kdykoli činnost radarů a jiných zařízení zakázat. Vláda USA zajistí splnění těchto zákazů.
 • Nejméně 10 % pracovníků základny budou tvořit vojenští odborníci ČR a budou zasvěceni do všech funkcí základny. Budou se na plnění úkolů základny podílet a budou vládou USA zaměstnáni a jí placeni. Tito odborníci budou oprávněni zjišťovat, zda funkce a činnost základny nepřesahují sjednané aktivity-hranice-limity. Pokud zjistí jakékoli rozpory, mají povinnost dát vládě ČR podnět k okamžitému zákazu činnosti základny. Ta bude dle smlouvy k tomu oprávněna a americká strana bude povinna její rozhodnutí ve lhůtě 7 dnů splnit.
 • Na území základny a i mimo ni bude vždy platit česká jurisdikce - všechna trestní a přestupková řízení pro všechny pracovníky základny budou projednávána orgány Policie ČR, státních zastupitelství a soudů ČR a českými orgány, zmocněnými vést přestupková řízení. V případě sdělení obvinění jakémukoli pracovníkovi základny nebo zahájení řízení o přestupku, americká strana se zavazuje zakázat odjezd tohoto podezřelého a ponechá ho k dispozici českým orgánům na území ČR.
 • Smlouva o pronájmu území ČR pro americkou radarovou základnu bude sjednána na dobu nejvýše 20 let bez možnosti prodloužení. Výpovědní lhůta i bez udání důvodů bude 1 rok. Nájemné činí 100 milionů Euro ročně.
 • Na pracovníky základny se nebude vztahovat právo bezvízového vstupu a pobytu do ČR. Mimo území základny nesmějí nosit střelné ani jiné zbraně.
 • Vláda ČR a vláda USA budou předem v souladu s čl. 4 Severoatlantické smlouvy konzultovat umístění radarové základny USA v ČR se všemi státy sdruženými v NATO, protože podle názoru vlády USA je ohrožena bezpečnost smluvních stran. Jednání o umístění základny bude až do přijetí závěrů z těchto konzultací přerušeno.
 • Umístění základny by bylo v rozporu s Ústavou ČR, která umožňuje jen dočasný pobyt spojeneckých vojsk na území ČR a nikoli umístění zařízení. Protože je další jednání v rozporu s Ústavou ČR vyloučeno, do případného přijetí příslušných změn Ústavy ČR se další jednání ze strany ČR přerušuje.
                 
Obsah vydání       3. 10. 2007
3. 10. 2007 Vládní "posouzení zdravotních dopadů" radaru v Brdech: Podhodnocené výkonové parametry plus triviální výpočet
3. 10. 2007 Velký náčelník šéfinspektor Jacques Clouseau Jan  Stern
3. 10. 2007 Republikánský monarcha, prozatím Štěpán  Drahokoupil
3. 10. 2007 Minimální mantinely pro jednání české vlády s americkou o zřízení radarové základny USA v ČR Václav  Drbohlav
3. 10. 2007 Michael  Marčák
3. 10. 2007 Historik: Magistrát povolením pochodu neonacionalistů Židovským městem pochybil
3. 10. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
3. 10. 2007 Soumrak utopií (třetí část) Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
3. 10. 2007 Vstupte do historie
3. 10. 2007 Tejc: NBÚ prokázal, že Langer nemluvil pravdu Jeroným  Tejc
3. 10. 2007 Michael  Marčák
3. 10. 2007 Jak vidí "obyčejní" Američané válku v Iráku? Simone  Radačičová
2. 10. 2007 Aféra jménem Andula (III. část) Josef  Brož
3. 10. 2007 Nedostatek odborníků a růst hospodářství, aneb Odpovědnost politiků, rodičů a učitelů Uwe  Ladwig
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
3. 10. 2007 Lidé nezvládají vlastní technologii Zdeněk  Wognar
3. 10. 2007 Myšlenka dne (včerejšího)
3. 10. 2007 Beer František  Hájek
2. 10. 2007 Gordon Brown: Británie sníží svůj počet vojáků v Basře o 1000
2. 10. 2007 Dva svatí a politický manifest Pavel  Zoch
2. 10. 2007 Jihokorejský prezident jedná s Kim Džong ilem
2. 10. 2007 Ostrý start volební kampaně v Polsku Karel  Klimša
2. 10. 2007 Rozpusťte armádu Petr  Wagner
1. 10. 2007 Kdy se nám podaří rehabilitovat podnikání? Milan  Kubr
2. 10. 2007 "Talent roste v odříkání" -- Daniil Charms: Čtyřnohá vrána a nové taškařice Michaela  Pešková
2. 10. 2007 Rada Českého rozhlasu odflákla svou práci Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Jak média pomáhají Grossovi obchodovat s akciemi Štěpán  Kotrba
1. 10. 2007 Okradl mě Medvídek Tomáš  Koloc