20. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 7. 2007

PRÁVNÍ ROZBOR:

Konflikt civilizací v Teplicích zatím určitě nehrozí...

Pokud je mi známo, v českém právním řádu skutečně neexistuje ustanovení, upravující nárok klienta nestátního zdravotnického zařízení, poskytujícího v tomto případě lázeňské služby, na pobyt spolu s asistenčním psem. Za takto detailních a vše rozepisujících právních předpisů bychom ostatně v důsledku ani příliš velkou radost neměli. Stanovisko Lázní Teplice, a.s., spolu s vyjádřením VZP ZDE, která tento léčebný pobyt hradí, se zaměřuje na pravidla poskytování zdravotní péče a zde zřejmě skutečně nebude možné žádný právně rozporný moment nalézt.

Nicméně je třeba si uvědomit, že Lázně Teplice, a.s. je nestátní zdravotnické zařízení, v tomto případě s formou regulérní akciové společnosti, a jako takové je nepochybně i podnikatelem ve smyslu obchodního zákoníku, jakkoliv se na něho vztahují i všechny předpisy o poskytování zdravotní péče.

(§ 5, odst. 1 z. č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. V souladu s dikcí tohoto ustanovení dovozuji, že pokud si podle vnějšího objektivního znaku, který není právně výslovně aprobován, své "klienty" nemůže zvolit veřejné zdravotnické zařízení, pak přístup k těmto službám nemůže přístup odmítnout ani nestátní zdravotnické zařízení. Důvod, že "ostatní příjemci péče si vás tu nepřejí" zkrátka podle současného práva [zatím -- naštěstí!] neobstojí a rozdíly mezi soukromými a státními zdravotnickými zařízeními vtělil zákonodárce jinam.)

V právním režimu podnikání je pak již možné aplikovat zejména obecný zákaz diskriminace spotřebitele, odvozený z výkonu práv v souladu s dobrými mravy.

(§ 6 z. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele: "Zákaz diskriminace spotřebitele - Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.")

V tomto případě můžeme myslím aplikovat obojí. Tedy jak rozpor s dobrými mravy, tak konkrétní formu diskriminace.

Zákaz vstupu psům by sám o sobě žádné pozdvižení jistě nezpůsobil, nicméně jak z výše odkazovaných stanovisek aktérů vyplývá, přítomnost asistenčního psa v těchto lázeňských prostorách v minulosti žádné problémy nečinila. Což je logické, neboť na asistenčního psa je mnohdy z hlediska hygienických návyků a zvládání vlastní agresivity, coby projevu civilizovanosti, větší spolehnutí, než na vybrané spoluobčany, kterým lze ovšem poskytování služeb částečně odepřít teprve tehdy, kdy již k neblahému chování došlo. Na jednu stranu lze z pohledu vyznavačů muslimského náboženství uvažovat o určité formě morální újmy z přítomnosti zvířete, která je podle postupu Lázní Teplice, a.s. domněle reálná a podle v BL publikovaného příspěvku Slavomíra Čéplö zase z pohledu islámské věrouky docela absurdní.

I v případě, že by tato újma pro vyznavače islámské víry reálná byla, obávám se, že právo na pokojné vyznávání islámu by takto nemohlo zasahovat do pokojného vyznávání čehokoliv jiného (včetně "vyznávání ateismu", které čl. 16, odst. 1 Listiny základních práv a svobod nepochybně chrání stejnou intenzitou, jako teistické a deistické nauky, které jsou pro účely soužití v sekularizovaném [čl. 2, odst. 1 in fine Listiny] a demokratickém státě postaveny co se týče existence a uplatňování soukromých práv na roveň [viz čl. 16, odst. 4 Listiny]) a omezovat ostatní ať už přímo, nebo skrze zájmy komerčního subjektu, který má ovšem současně jako hlavní předmět své činnosti, stejně jako konkrétního obsahu zde traktovaného právního vztahu, povinnosti poskytování lékařské péče. Zdravotnické důvody jsou navíc typickou situací výhrady veřejného pořádku, která může i v demokratické společnosti vést v nezbytném případě a na dobu nutnou k omezení, resp. přehlušení jiných základních práv a svobod. Právní újma tedy není na straně lázeňských hostů islámského vyznání, beztak již odsouzených k žití na planetě, jejíž podstatná část populace je psy emocionálně posedlá, ale na straně klienta, který by byl připraven o možnost užívání své zdravotní pomůcky -- vodícího psa. Samozřejmě odloučení od takového zvířete působí rovněž jiné újmy, a to na obou stranách -- to ale zde ponechávám stranou. Možná subjektivně pociťovaná morální újma některých klientů zde zkrátka nemůže konkurovat újmě právní, neboť nejde ani o šikanózní výkon soukromých práv, kdy by poměřování možné bylo.

Diskriminaci pak lze spatřovat třeba již v tom, že podnikatelský subjekt odmítá poskytnout službu na základě domnělého požadavku jiné skupiny klientů, ačkoliv charakter poskytovaných služeb, obchodní zvyklosti ani předchozí jednání subjektu ve srovnatelných situacích nezakládá právo tohoto subjektu odmítnout poskytnutí služeb klientovi (jakkoliv není samoplátcem, ale oprávněným k úhradě z pojištěneckého vztahu k ZVP) na nediskriminačním základě. Tuto povinnost dozoruje a její porušení postihuje Česká obchodní inspekce (§ 23, odst. 1 z. č. 634/1992 Sb).

Poskytnutí nákladů ubytování a stravy doprovázející osobě je jistě velkorysá kompenzace, nicméně čas věnovaný člověkem není totéž, co čas věnovaný na tutéž činnost psem, který zřejmě o ušlém zisku apod. uvažovat nebude. Krom toho zde VZP z pojistného fondu poskytuje prostředky na ubytování a stravu osoby, za níž by možná (tak detailní okolnosti případu mi v tuto chvíli nejsou známy) tutéž službu poskytl pes, jehož zmiňované ubytovné doufám nedosahuje výše ceny za ubytování osoby.

Poskytování zdravotnických služeb v režimu podnikatelské sféry bude vždy vyvolávat podobná tření a není možné čelit detailní zákonnou úpravou "perverzní" právní tvořivosti podnikatelských subjektů, kteří, pohybujíc se leckdy na hraně zákona či mezery v právu, budou mít vždy nejméně o krok náskok při snaze vyzobat z potenciálních klientů klienty nejmovitější a vyhnout se co nejvíce břemenu veřejné služby. Nicméně Lázně Teplice, a.s. vstoupila na tenký led právě oním konkrétním způsobem, jakým své rozhodnutí odůvodnila, ačkoliv nepochybně má možnost dosáhnout stejného výsledku způsobem navenek právně i morálně čistším. Kdo chce psa bít... Ačkoliv na jejím přístupu lze ocenit alespoň přímost, co se týče sdělování skutečných důvodů vlastní politiky vůči skupinám klientům. Ta je ale velmi dobře známá všem, kdož jsou obeznámeni s reáliemi lázeňského ruchu v Teplicích.

                 
Obsah vydání       20. 7. 2007
21. 7. 2007 Náměstek ministra financí Reaganovy vlády varuje před nastolením diktatury v USA Jakub  Rolčík
21. 7. 2007 Jakou spojitost mají zadržení podezřelí z terorismu v Itálii s brněnskou mešitou? Lukáš  Lhoťan
20. 7. 2007 Jsme v zajetí binárních dogmat Zdeněk  Vopat
20. 7. 2007 Konflikt civilizací v Teplicích zatím určitě nehrozí... Jan  Sýkora
20. 7. 2007 Senátoři z ODS se bojí trestat pornografii - proč asi? Monika  Hoření
20. 7. 2007 Pákistánský Nejvyšší soud se postavil proti prezidentovi MIroslav  Makajev
20. 7. 2007 Lugovoj, právo a novináři MIroslav  Makajev
20. 7. 2007 Litviněnkova vražda byl terorismus, Británie musí postupovat maximálně tvrdě Luděk  Staněk
20. 7. 2007 65 % občanů nesouhlasí s vybudováním radarové základny v ČR, nesouhlasí i 36% voličů ODS
20. 7. 2007 Plánují USA do budoucna invazi na Sibiř? Lukáš  Lhoťan
21. 7. 2007 V Rusku se vážně hovoří o válce s USA jako o třetí světové
20. 7. 2007 Jsou sportovci také američtí agenti? Fabiano  Golgo
20. 7. 2007 Jindřichohradecká Kateřina  Komorádová
20. 7. 2007 Ulehčit si život s tahákem, aneb Co pomáhalo malému Frantovi, nemůže velkému Frantovi škodit Uwe  Ladwig
20. 7. 2007 Bývalý důstojník CIA Michael Scheuer tvrdí, že válka v Afghánistánu je prohraná Zdeněk  Vopat
20. 7. 2007 Pracovnice ekonomického úseku nad účetní uzávěrkou
20. 7. 2007 Retribučný proces na Slovensku Viliam  Bernáth
20. 7. 2007 Druhá republika nebyla totalitou Pavel  Urban
20. 7. 2007 Pochvala České televizi - Lindě Jablonské a Michalu Komárkovi Michal  Rusek
20. 7. 2007 Duše slepice, aneb dejte Ruskovi vysedět vejce Štěpán  Kotrba
20. 7. 2007 Koupit si cizí elitu lze - je na prodej Štěpán  Kotrba
20. 7. 2007 Vědci a USA Petr  Wagner
20. 7. 2007 Vědec dnes musí spolupracovat s Amerikou Boris  Cvek
20. 7. 2007 Klvaňa: myšlenka dne (včerejšího)
20. 7. 2007 K "fašismu", ani "rasismu" se dnes nikdo nehlásí Ondřej  Šlechta
20. 7. 2007 Šok z polské televize
19. 7. 2007 Rusko vyhostilo čtyři britské diplomaty
19. 7. 2007 Ortegův režim v Radě OSN pro lidská práva
19. 7. 2007 Chytilová, Kocáb a Töpfer před polednem o radaru Štěpán  Kotrba
19. 7. 2007 Češi patří k nesmutnějším Evropanům - PROČ? Monika  Binke
19. 7. 2007 Rusko odmítá účast na mimořádném zasedání Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
19. 7. 2007 Lichva
19. 7. 2007 Ako Argentína zreformovala dôchodkovú reformu Hernán  Blejer
19. 7. 2007 Je prekvapujúce, že USA podporujú európsku ústavu? Matt  Reichel
19. 7. 2007 Možnosti "zklidnění" legislativního procesu v Poslanecké sněmovně: omezení práv poslanců
19. 7. 2007 Odpovězte, prosím, proč ČT propaguje výstavbu amerického radaru Tomáš  Bodžár
19. 7. 2007 Zlodějská vláda Milan  Valach
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher