23. 1. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 1. 2007

No to je bomba, jak funguje Policie ČR...

Stížnost Komunistického svazu mládeže na to, jakým lživým způsobem informovala mluvčí pražské policie Eva Miklíková na základě neprověřených údajů o údajném útoku člena Komunistického svazu mládeže na veřejného činitele, vyřizoval nakonec odbor vnitřních stížností , podléhající přímo náčelníkovi policie hlavního města Prahy, plukovníku Želáskovi. Ostudná odpověď policejním byrokratům přitom trvala dva a půl měsíce.

Neonacionalisté z Národní strany se považují za nositele historických, národních a národoveckých tradic, za nástupce českých vlastenců. Národní strana cítí odpovědnost, která jí je dána vyšším morálním údělem obnovit v občanech České republiky národní hrdost... Policie se zase považuje za strážkyni práva, spravedlnosti a čestnosti. Jaký je mezi nimi rozdíl?

28. 10. 2006 - zpráva ČTK na základě lživé informace mluvčí pražské policie Eva Miklíkové ZDE

31. 10. 2006 - KSM protestuje proti nepravdivému prohlášení pražské policie ZDE
31. 10. 2006 - Radek Mikula: Dementi. Dopis ČTK ZDE
1. 11. 2006, Š. Kotrba: Kdo už konečně zastaví prolhané policejní grázly? ZDE
2. 11. 2006 : Odpověď poručice Policie Praha 1 Evy Miklíkové na stížnost KSM :
Byl tam, tak je komunista ZDE
8. 11. 2006 - Radek Mikula: Policie si plete socialismus a komunismus ZDE
22. 1. 2007 - odpověď Policie ČR mladým komunsitům ZDE

Policie mladým komunistům písemně stvrdila, že informovala na základě písemného záznamu pprap. Jiřího Martínka. Tím, kdo podle vedoucího oddělení vnitřní kontroly mjr. Josefa Svárovského poškodil pověst komunistů, byl ten poškozený, o jehož politické orientaci do policejního protokolu lživě informoval příslušník policie. Policie se zachovala správně, je to přece policie...

Policie bezdůvodně perlustrovala osobu přítomnou na veřejném prostranství, která se nechovala agresivně. Porušila tím zákon o policii. Po jejím odporu vůči předložení dokladů, vycházejícího z přesvědčení o nezákonnosti jednání policie, jej policista fyzicky napadl, přemohl jeho odpor vůči bezdůvodnému fyzickému útoku, předvedl jej a následně obvinil z útoku na veřejného činitele. Aniž došlo k pravomocnému rozsudku, vyjasňující incident, policejní major z oddělení vnitřní kontroly informuje o něm též nepravdivě , zastírá policejní pochybení nesmyslnou a nelogickou konstrukcí a odmítá odpovědnost policie za poškození pořadatelů demonstrace v tisku, spáchané policejní mluvčí. Přitom se tato poručice dopustila trestného činu pomluvy zvlášť nebezpečným způsobem jako členka organizované skupiny. Vždyť jsou to ale jenom komunisté, že...

From: Tiskové odd., Policie ČR, Pha [mailto:tiskpha@mvcr.cz]
Sent: Monday, January 22, 2007 3:17 PM
To: Komunistický svaz mládeže
Subject: Č.j. PSP-619/OVK-ČJ-531-2006 - informace

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme písemnou informaci od oddělení vnitřní kontroly
Správy hl. m. Prahy PČR.

S pozdravem
Lenka Bubelová
Policie České republiky
správa hl. m. Prahy
preventivně informační skupina

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
hlavního města Prahy
oddělení vnitřní kontroly
po. box. 51 140 21 Praha 4

Čj.: PSP- 619/OVK-ČJ-531-2OO6
Praha 18. ledna 2007
Počet listů: 1
Komunistický svaz mládeže
ksm@seznam.cz
k ruk. tajemníka Zdeňka Štefka

Vážený pane tajemníku,

u zdejšího oddělení vnitřní kontroly byl prošetřen několikrát opakovaný Váš nesouhlas se zveřejněním informace ve sdělovacích prostředcích o  "negativní" účasti Vašich členů na oslavě státnosti, konané 28. 10. 2006 v prostoru horní části Václavského náměstí, pořádané členy Národní strany.  Výsledkem je zjištění, že tisková mluvčí zdejší správy por. Eva Miklíková, která informaci poskytla Renatě Malinové z redakce ČTK, vycházela z obsahu písemného záznamu pprap. Jiřího Martínka z MOP Krakovská, evidovaného pod Č.j.:ORI-7732-1/MO3-2006, který dal souhlas s jeho zveřejněním.

Skutečností tedy je, že poskytnutím informace Renatě Malinové tiskovou mluvčí zdejší správy k pochybení nedošlo.  Je však také skutečností, že v záznamu uvedené negativní jednání osob hlásících se k členství v Komunistickém svazu mládeže  odpovídalo zadokumentované situaci, ke které v místě i čase došlo. Z pohledu  dokazování účasti jednotlivých osob na protiprávním jednání  však lze s odstupem doby připustit možnost, že souhlas se zveřejněním obsahu záznamu byl předčasný, nikoliv však zcela nedůvodný.

Protože uvedený příslušník, který se podílel na zjišťování totožnosti skupiny osob, která se negativního jednání účastnila,  byl verbálně a následně i fyzicky napaden Radkem Mikulou, byla tato událost v záznamu důvodně uvedena .  Pokud útočník následně členství v Komunistickém svazu mládeže popřel, je tak jedním z těch, kdo svaz , který zastupujete ve funkci tajemníka,  poškozuje v očích veřejnosti . Tedy  příslušníci PČR nejsou těmi osobami , které mají zájem svaz nějakým způsobem poškozovat a v očích veřejnosti diskriminovat.

Na základě uvedeného zjištění je na místě konstatovat, že ani uvedený příslušník předmětným souhlasem se zveřejněním záznamu nepochybil takovým způsobem, za který by měl být kázeňsky projednán.

Pokud se rozhodnete seznámit se s obsahem spisu, který bude u zdejšího oddělení uložen pod shora uvedeným číslem jednacím, je možné požádat kpt. Václava Krotila, tel. 974825036, o nahlédnutí do spisu. Zjistíte tak, že výsledek šetření, se kterým Vás seznamujeme, je důvodný.

Pro informaci uvádíme, že vyřízení Vašeho podání byl pověřen kpt. Václav Krotil.

mjr. Josef Svárovský, v.r.
vedoucí oddělení vnitřní kontroly

Britské listy požádaly pověřeného policejního důstojníka telefonicky v souladu s dopisem o vysvětlení formulací v dopise, které jsou v rozporu s právním stavem věci a dozvěděly se neuvěřitelné:

BL: Pane Krotile, můžete mi říci, jak je možné že uvádíte v odpovědi Komunistickému svazu mládeže, že byl policejní příslušník verbálně i fyzicky napaden Radkem Mikulou?

POL:No, ... protože to tam mám daný, ve spise... Prosím vás, po telefonu nebudeme mluvit, jestli máte zájem o nějaké informaci, zastavete se...

BL: Počkejte, já se nemám čas zastavovat. Já se vás ptám, na základě jakého údaje jste uvedl ...

POL: Na základě údajů toho policisty, prosím vás...

BL: A vy o nich nepochybujete, že jste je uvedl...? A Radek Mikula s nimi souhlasí?

POL:No, Radek Mikula... Ten k tomu napsal svoje stanovisko, že jo. No a jak mám pochybovat o tom, když to napíše ten policista a probíhá to...? Jak já bych měl pochybovat ... o tom? Helejte takhle, po telefonu nebudeme jednat, Berte to takhle, nebueme...

BL: No počkejte, ale vy jste byl pověřen jednáním...

POL:Byl jsem pověřen.

BL: No výborně. Takže já se vás ptám...Jak je možné, že uvádíte neověřené skutečnosti...

POL: Prosím vás, nemůžte se mne ptát po telefonu. Já musím také vědět s kým mluvím....

BL: Já vám říkám, že se jmenuji Kotrba a jsem z Britských listů...

POL:Kotrba, dobře... ... ... Ale nemůžeme spolu jednat po telefonu...

BL: Můžete mi říci, kdo je vaším nadřízeným?

POL:Nadřízeným je ředitel správy... ... ...

Vzal jsem si po čtyřminutovém k ničemu nevedoucím výslechu kapitána od vnitřní kontroly telefon na pražského ředitele, plukovníka Želáska. Myšlenková impotence, nekompetentnost. Neschopnost právní orientace. To jsou vlastnosti důstojníka policie, přímo podřízeného řediteli policejní správy pro celé hlavní město, který by měl prošetřovat pochybení policistů. "Elitní" policista, který beze vší pochybnosti věří kusu papíru, který do protokolu dodal jakýsi podpraporčík z místního oddělení Krakovská. Vyjádření druhé strany je pro něj cárem papíru, který nebere vážně. Sedí si na policejním prezídiu v kanceláři a přesouvá papíry z pravé strany stolu na levou, nebo naopak. Nevadí mu, že jakýsi policista obvinil občana na základě vykonstruovaného obvinění z trestného činu, nebvadí mu, že občan se brání a soud o ničem doposud nerozhodl. Prostě on je přesvědčen na základě papíru. A tak oficiálně zašle stěžovatelům jinýá cár papíru a myslí si, že přestanou otravovat. Policie zveřejní informaci, že policista byl verbálně a následně i fyzicky napaden Radkem Mikulou, a nepátrá, jestli to, co uvedl nasraný podpraporčík , byla pravda nebo ne. Ale ten křivě obviněný může také skončit ve vězení... Prostě česká policejní elita....

Už jednou Britské lsity dokázaly, že policisté byli schopni křivě svědčit i u soudu. Obhajoba Radka Mikuly prokázala, že ho podobným způsobem policisté křivě obviňovali jako svědci pod přísahou z útoku na veřejného činitele. Lživé svědectví policistů soud nestíhal. Mikula byl tehdy v plném rozsahu osvobozen. A teď zase... Policie prostě Mikulu chce dostat. Perlustruje ho, pokaždé, když ho uvidí. Ačkoliv ho zná až příliš dobře. Proč? Mikula má právo nepředložit občanský průkaz, když se ničeho nedopustil. A on se většinou ničeho nedopouští, jen si nechce nechat srát na hlavu. Právem. Je občan - stejný občan jako vy nebo já. Na podivná obvinění Radka Mikuly, ukázkové případy policejní zvůle, by měl odpovědět veřejně ředitel pražské správy Želásko.

Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR, které podal Radek Mikula dne 1. 5. 2006 na OSZ pro Prahu 1 PDF

Charakteristika, kterou na Radka Mikulu vypracovala 20. 7. 2006 Policie ČR PDF
Usnesení Policie ČR o zahájení trestního stíhání Radka Mikuly ze dne 28. 10. 2006 PDF
9. 11. 2004, Štěpán Kotrba: Případ Mikula : Zvůle samosoudkyně a zvůle policie ruku v ruce PDF
Radek Mikula: Kontrola dokladů za okolností vážně ohrožujících... ZDE
                 
Obsah vydání       23. 1. 2007
23. 1. 2007 Důvěra v George Bushe mezi americkými občany je na rekordním minimu
23. 1. 2007 Setrvačnost Bílého domu Oskar  Krejčí
23. 1. 2007 Tony Blair odstoupí, pokud bude proti některému jeho poradci zahájeno trestní stíhání
23. 1. 2007 Šéfredaktor deníku Daily Mail obvinil BBC z "kulturního marxismu"
23. 1. 2007 Michael  Marčák
23. 1. 2007 Pod raketovým cedníkem Česko a Polsko jedno jsou Milan  Daniel
22. 1. 2007 No to je bomba, jak funguje Policie ČR... Štěpán  Kotrba
23. 1. 2007 Čerešňa Lubomír  Feldek
22. 1. 2007 Vážení členové strany Zelených! Petr  Uhl
22. 1. 2007 Petr Uhl vystoupil ze Strany zelených Milan  Daniel
23. 1. 2007 Důvěra: čí, komu, k čemu ? Egon T. Lánský
23. 1. 2007 Na Slovensku horko
22. 1. 2007 Prodi chce očistit televizi RAI od politických i komečních vlivů - ví proč Štěpán  Kotrba
23. 1. 2007 Kde jsou dnes mladí technici a přírodovědci? Štěpán  Kotrba
23. 1. 2007 Americké radary na českém území? Byznys s hloupostí. Luboš  Wišniewski
22. 1. 2007 Guardian: Češi schválili stavbu základny pro amerického "Syna Hvězdných válek"
22. 1. 2007 Osvícený despotismus Alexandra Vondry Bohumil  Kartous
22. 1. 2007 Pohrdání demokracií Tomáš  Stýblo
22. 1. 2007 Na Američany oživený závod ve zbrojení ekonomicky doplatí Česká republika
22. 1. 2007 Objektivní informace formou tištěného letáku?
20. 1. 2007 Lhali vám, občané, lhali. A lhali vám skoro všichni... Štěpán  Kotrba
22. 1. 2007 Vláda založená na zradě Milan  Valach
23. 1. 2007 Eko-energie, rozpor slov a činů této vlády Petr  Petržílek
23. 1. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. ledna 2007
23. 1. 2007 Výchova vysokoškoláků "free" hudbou Štěpán  Kotrba
22. 1. 2007 Iluze liberální spravedlnosti Milan  Valach
23. 1. 2007 Děti ráje Alex  Koenigsmark
20. 1. 2007 Raketová základna v ČR a Britské listy formou celostátního letáku?
20. 1. 2007 Melčák a Pohanka: Stejný projev idiocie, jaký ČSSD projevila při volbě Klause prezidentem Jiří  Jírovec
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce