30. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 11. 2006

František Josef, člověk, co přežil svoji dobu

Devadesát let uplynulo v těchto dnech od smrti předposledního rakousko-uherského císaře. František Josef I. se stal legendou již za svého života a zůstal jí i po smrti, ačkoliv v poněkud jiném smyslu, neboť v modernější době jej vnímáme spíše v podobě načrtnuté v Haškově Švejkovi. Šedesát osm let vládl rozsáhlé říši, která spojovala nesourodé evropské národy, v pozdějších letech se zdál být hlavním pilířem, na kterém Rakousko-Uhersko stálo.

Ministři a ministerští předsedové se měnili, vlády přicházely a odcházely, avšak císař sám zůstával. Tradovala se o něm dlouhá řada historek, takže jeho skutečný obraz zůstává dodnes zakryt jejich vrstvou. Kdo tedy vlastně byl František Josef I. a jakou úlohu v dějinách sehrál? To je otázka, na kterou bych chtěl dát alespoň stručnou odpověď.

Narodil se ve Vídni v roce 1830 jako syn arcivévody Františka Karla a jeho ctižádostivé ženy Sophie. V mládí se mu dostalo dokonalého vzdělání, především vojenského, což bylo mezi příslušníky habsburské rodiny běžné, mluvil plynně německy, francouzsky a italsky a rovněž obstojně maďarsky a česky, ačkoliv pozdější legendy tvrdily, že česky neuměl ani slovo. Císařská koruna mu vlastně ani připadnout neměla, celá věc byla dílem především jeho matky arcivévodkyně Sophie, která v okamžiku, kdy lehce retardovaný císař Ferdinand I. abdikoval ve prospěch svého bratra Františka Karla, dosáhla u svého muže toho, že se rovněž formálně koruny vzdal a ta přešla automaticky na jeho nejstaršího syna, tehdy osmnáctiletého Františka Josefa. Často se traduje, že když mu Ferdinand I. korunu v Olomouci 2.prosince 1848 při slavnostním obřadu předával, doprovodil to slovy: "To nic, rádo se stalo, hlavně buď hodný."

František Josef ale hodný nebyl. V Rakousku probíhala občanská válka, do italských držav vstoupila nepřátelská piemontská armáda, Uhry přestaly být v podstatě součástí říše a k nepokojům docházelo i ve Vídni a Praze. Celistvost Rakouska tehdy v podstatě zachránila jen armáda, vedená triumvirátem W-I-R, jak později jejich jména zkracovala vlastenecká rakouská literatura, neboli Windischraetzem, Jelačičem a Radeckým, a ruská armáda, kterou jako bratrskou pomoc vyslal do Uher revolucí vystrašený car Mikuláš I. Pak začalo účtování, které překvapilo celou Evropu svoji brutalitou a maže romantickou legendu o mladém a dobrém císaři, která se k tomuto období váže. Na intervenci ruského cara, který se domníval, že množství poprav již přesahuje tehdy běžné meze odpověděl císař stroze: "Ano, ale nejdříve budeme ještě trochu věšet."

Pak následovalo období rušení výhod, které si národy vymohly během revoluce 1848-9. "Oktrojovanou" ústavu z března 1849, sestavenou rádcem Františka Josefa, ministerským předsedou Felixem Schwarzenbergem, která měla sloužit jako přechodný akt před úplným návratem k absolutismu, zrušil císař v prosinci 1851. V celé říši došlo k utužení policejního režimu a stálého špiclování všeho o čem by se snad dalo jen vzdáleně uvažovat jako o opozičním. Náš Havlíček je poslán do Brixenu, v zemi vládne absolutistický ministr Bach a šéf nejvyššího policejního úřadu Kempen.

Tato doba je charakteristická snahou Františka Josefa vyniknout, ale nedostatek zkušeností vede jen k tomu, že si během Krymské války znepřátelí cara, který v podstatě zachránil Rakousko v roce 1848, v momentu, kdy se neobratně snaží politikařit mezi Ruskem na jedné a Francií a Anglií na druhé straně. Vedlo to pouze k tomu, že v roce 1859 nevystoupí nikdo na rakouskou podporu v okamžiku, kdy se Francie a Piemont snaží dobít rakouské državy v Itálii. František Josef se tedy pokouší získat slávu jako vojevůdce. Z čela italské armády je odvolán Franz Gyulai, kterému byla ve Vídni vyčítána liknavost, a sám císař se ujímá velení. Po několika dnech toho trpce lituje, rakouská armáda je poražena u Solferina a otřesený František Josef přistupuje na jednání o míru. Rakousko definitivně ztrácí Lombardii.

Finanční krize a všechny zmíněné neúspěchy jsou příčinou pádu Bachovy vlády a říjnového diplomu, který byl rozpracován v ústavu. Konzervativci to nesou s nelibostí, ale ve skutečnosti se nejedná o zvláštní demokratizaci. Císařská moc zůstává v podstatě neomezena. Vrcholí také spor s Pruskem o vůdčí úlohu v Německu. Ani zde není Rakousko úspěšné. Po válce v roce 1866 je z Německa vytlačeno, ve prospěch Itálie ztrácí Benátky a v podstatě rezignuje do dalších let na evropskou politiku. Znovu se otevírá uherská otázka, kterou František Josef řeší přistoupením na dualismus říše v roce 1867. Ta je napříště spojována jen osobou panovníka a armádou, má dvě vlády, parlamenty a značně komplikovaný systém společných a samostatných ministerstev. Vznik Rakousko-Uherska však říši neposiluje, spíše naopak, Češi, kteří tvoří průmyslové jádro země, se rovněž domáhají privilegií po vzoru Maďarů, ale císař vyrovnání zamítá v roce 1871.

Zahraniční politika těchto let se orientuje na Balkán, v roce 1878 je obsazena Bosna a Hercegovina, brzy se však ukazuje, že zde Rakousko-Uhersko narazí na velmocenské plány Ruska. František Josef se tak postupně odvrací od svého prvního spojence a Rakousko-Uhersko přistupuje ke spojenectví se svými dřívějšími nepřáteli, Německem a Itálií. Vzniká tak Trojspolek a otevírá se cesta k první světové válce.

Úloha Františka Josefa v této době byla víceméně reprezentativní. Do značné míry rezignoval na svoji dřívější snahu o zviditelnění, politiku přenechává dvorním klikám a sám do ní zasahuje spíše okrajově, zřejmě poučen z předchozích nezdarů. Plní spíše úlohu stmelujícího prvku, neměnného, se kterým Rakousko stojí a padá. V době vzrůstajícího nacionalismu přelomu devatenáctého a dvacátého století to byla poměrně důležitá role. Sám pak zřejmě řadu věcí nechápe, zůstává uzavřen ve svém světě uniforem a staré doby, která definitivně skončila. Jeho manželství, často líčené v romantické literatuře, s bavorskou princeznou Alžbětou se záhy rozpadlo, jediný syn, arcivévoda Rudolf proslul zhýralým životem a posléze spáchal sebevraždu. Císařovna Alžběta trávila většinu svého života mimo Rakousko-Uhersko na cestách po světě. Při jedné z nich ji v Ženevě probodl pilníkem italský anarchista.

V roce 1914 je František Josef osmdesátičtyřletým starcem. Smířen a odevzdán osudu komentuje prý vyhlášení války Srbsku slovy: "Má-li již říše zaniknout, ať se tak stane důstojně." Tento "důstojný" zánik stál životy milionů vojáků na bojištích první světové války a útrapy lidí v zázemí, pro které znamenal hlad a bídu. František Josef se konce války nedožil, zemřel v listopadu 1916, v době, kdy již k hladovým nepokojům docházelo jen několik stovek metrů od císařského hradu ve Vídni. Snad si i sám uvědomoval bezvýchodnost situace, alespoň to tvrdí někteří jeho životopisci, podle nichž byl František Josef v této době rozhodnut začít jednání o separátním míru se státy Dohody. Těžko soudit, jaká byla skutečnost.

Skutečný obraz císaře je tedy značně tragický, legendy berou za své. Nezapomínejme tedy na skutečné historické události, přestože haškovské podání nám zřejmě u této historické postavy zůstane již na věky nejbližší.

                 
Obsah vydání       30. 11. 2006
30. 11. 2006 Mikrokredita -- možný úpadek patriarchátu? Věra  Říhová
30. 11. 2006 Přinesou Vondrovy "dobré styky" do Česka americkou základnu? Štěpán  Kotrba
30. 11. 2006 Dva zásadní průlomy v umění mučit Greg  Evans
30. 11. 2006 Amerika v barevné fotografii 1939 - 1943
30. 11. 2006 Záhada počítače z roku 65 př. Kr. vyřešena
30. 11. 2006 Bojovat se nedalo František  Hájek
30. 11. 2006 Mělo se v roce 1938 bojovat, nebo ne? Michal  Kolář
30. 11. 2006 Totální neznalost
30. 11. 2006 Žádná "totální neznalost"
30. 11. 2006 Výsledek politiky Neue Mitte v Německu : voliči zůstali doma Tomáš  Krček
30. 11. 2006 Mezinárodní konference o protektorátním filmu
30. 11. 2006 Guido Gambetta: Dubček bol symbolom etiky v politike Radovan  Geist
30. 11. 2006 František Josef, člověk, co přežil svoji dobu Daniel  Rovný
30. 11. 2006 Vstanem z mrtvých Jana  Štroblová
30. 11. 2006 Rozhodovací pomoc pro studenty, aneb Konečně konec školních let - ale co potom? Uwe  Ladwig
30. 11. 2006 Alfa, beta, gamma: kupte si radioaktivní materiál se slevou Štěpán  Kotrba
30. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v letadlech British Airways
30. 11. 2006 Konzervativní? Ani náhodou Meike  Snijder
30. 11. 2006 Conservative, my ass! Meike  Snijder
30. 11. 2006 Kohout snesl vejce Václav  Dušek
30. 11. 2006 Co tím chtěl autor Václav Dušek říci? Bohumír  Tichánek
30. 11. 2006 Stíny Tomáš  Koloc
30. 11. 2006 Soukromé vlastnictví pana Bláhy
30. 11. 2006 James Bond nám zase píše Josef  Vít
30. 11. 2006 Marek Eben a Plovárna Josef  Vít
28. 11. 2006 Marek Eben na dně své plovárny s Lenkou Reinerovou Miloslav  Vrána
30. 11. 2006 Pustá země Alex  Koenigsmark
29. 11. 2006 Editor britského bulvárního listu shledán vinným, že odposlouchával královské mobily
29. 11. 2006 Británie a USA "viděly sovětskou okupaci Estonska, Lotyšska a Litvy jako jedinou správnou možnost"
29. 11. 2006 Nietszcheho Lilith, Jungova židovka a Freudova přímluvkyně u Hitlera Jan  Stern
29. 11. 2006 Přináší svou zahraniční misí Jeho Svatost papež Benedikt XVI. světu nebo aspoň Turecku požehnání? Miloš  Dokulil
29. 11. 2006 Státní zástupci znovu proti Pavlu Němcovi Zdeněk  Jemelík
29. 11. 2006 "Dobrovolnost" podle ministra Gandaloviče Stanislav  Křeček, Radko  Martínek
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce