Nizozemské memento není pro ČR aktuální

4. 9. 2006 / Pavel Urban

Polemika s článkem Ondřeje Šlechty Nizozemské memento. Omezujme imigraci

Hrozbou pro západní hodnoty nejsou přistěhovalci obecně, ale přistěhovalci muslimští. Přesněji řečeno, jejich děti a vnuci, kterým islám dal to, co jim nedokázali dát rodiče ani "hostitelská společnost": identitu. Na tomto velmi nežádoucím stavu má multikulturní politika patrně svůj podíl, patrně ale nikoli zásadní. Problémy s muslimskou menšinou má i Francie, která byla, pokud vím, vždycky státem Francouzů, ať už jakéhokoli původu. I když se zdá, že myšlení její muslimské elity z francouzské tradice příliš nevybočuje.

Česká republika je v jiné situaci.

Imigrace zůstává ve zvládnutelných mezích, pro skutečně problematické vlny emigrantů nejsme cílovou, a většinou ani přestupní zemí. Multikulturalismus je v české politice téma velmi okrajové, pokud je jím vůbec. Většinu Čechů (politiků i voličů) vcelku nezajímá. Pokud k ní ale musí zaujmout stanovisko, je zpravidla konzervativní. Výjimky nepředstavují voličsky významnou základnu ani v rámci levice. Zaujímá-li některá parlamentní strana politicky korektní předsudky v otázkách imigrace, pak to není v praxi vidět.

Do České republiky emigrují ve větší míře Vietnamci (jejich děti nemají s integrací problémy a pro budoucnost této země zřejmě představují značný přínos), Slováci (no comment), Ukrajinci (těch bychom snad ještě pár snesli), Číňané. Pokud by ODS zaujala v této věci požadované tvrdé stanovisko, nosila by dříví do lesa -- česká imigrační politika není bůhvíjak vstřícná. Bylo by to zaříkávání duchů, které dosud nikdo nevyvolal; to by konzervativnější český volič nemusel zrovna ocenit. Na druhou stranu by se multikulturalismus mohl stát zajímavým pro lidi, kteří na něj nemají vyhraněné stanovisko (třeba proto, že o něm moc nevědí), ale považují ODS za pozemskou agenturu samotného Belzebuba.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.9. 2006