6. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 4. 2006

Jakešova pomsta

Nezadržitelná expanze pojmu "Nicejská smlouva" v českém veřejném diskursu

"...ti, kteří si nejvíce slibovali od toho, že bude přijata smlouva, která jednoznačně vede ke zjednodušení rozhodovacích mechanizmů, a to směrem k jakémusi více federálnímu státu, ... všechny přechodníky, pasarely, které Ústavní smlouva v sobě měla, by do jisté míry vedly k tomu, že by docházelo k větší centralizaci moci, ke zjednodušení rozhodování, k nápravám některých nedodělků z NICEJSKÉ SMLOUVY, které byly jistě pozitivní, tato očekávání nebyla naplněna, zatímco ti, kteří to nejvíce očekávali, byli nejvíce zklamáni." (senátor Luděk Sefzig, předseda Výboru pro záležitosti EU, na schůzi Senátu dne 23. června 2005, lze dohledat na www.senat.cz)

"V minulém roce to byli Irové, kteří zastavili proces schvalování NICEJSKÉ SMLOUVY, to je úplně normální. Evropa je v tomto smyslu superdemokratická, když už bych musel slovo super říct, protože stačí malá menšina uvnitř menších států a všichni na ně musí počkat, až se dohodneme." (Petr Pithart v Interview BBC dne 13. června 2003, tehdy ještě jako předseda Senátu, lze dohledat na www.bbc.co.uk a na www.kdu.cz).

Věru komplikovanými to souvětími promlouvají přední čeští politici! Málem bychom, ukolébáni monotónní rozšafností jejich veřejných projevů, přeslechli onen cimrmanovský termín "NICEJSKÁ SMLOUVA", který se v nich od roku 2001 (kdy byla podepsána Smlouva z Nice čili Niceská smlouva) s nemalou frekvencí vyskytuje...

Nebýt toho, že se Francie a Nizozemsko postavily na zadní, mohla ostatně již co nevidět patřit historii nejenom Niceská smlouva, ale spolu s ní i její cimrmanovské přejmenování v české kotlině. Francouzští a nizozemští voliči však české veřejné činitele odmítnutím Smlouvy o ústavě pro Evropu pěkně vypekli! Režim Niceské smlouvy nadále platí, a tak čeští rozumbradové dostali spoustu a spoustu dalších, dodatečných příležitostí papouškovat termín "NICEJSKÁ SMLOUVA" stále dokola, aby se posléze "ucho utrhlo" a terminologickou anomálii v jejich ústech zaznamenal i značně otupělý posluchač (či následně čtenář). A ta za povšimnutí rozhodně stojí! Běží totiž o blábol par excellence, který do kuriózního hybridu spletá dějiny poválečné evropské integrace na straně jedné a dějiny křesťanského dogmatu (s pojmy jako "nicejský koncil" a "nicejsko-cařihradské vyznání víry") na straně druhé. S razancí a aktuálností, jež v Evropě ani jinde ve světě nemá obdoby, se tak přímo na vrcholné české politické scéně odehrává tradiční topos z židovských anekdot: tragikomické důsledky či vedlejší efekty toho, že kdosi se v jisté diskontinuitě se svým dosavadním životním směřováním v zájmu adaptace na poměry "nechal pokřtít".

V obou příkladech, které jsme zmínili úvodem, máme samozřejmě na mysli "pokřtění" obrazné: Petr Pithart spojil od určitého okamžiku svou tuzemskou politickou kariéru s KDU-ČSL, Luděk Sefzig se v Evropském parlamentu stal členem skupiny či frakce "křesťanských demokratů". Oba se nejspíš, jak vidno, právě nacházejí ve stádiu intenzivního dohánění "katecheze"...Přitom nám bezděčně "pokřtili" také Niceskou smlouvu. A nejsou prosím v Česku, jež ve dvacátém století proslulo jako bašta sekularizace, zdaleka sami! Fraška v české veřejné sféře související s bezděčným "pokřtěním" Niceské smlouvy by mohla nést název JAKEŠOVA POMSTA (čili MILOUŠ TAKES REVENGE).

Otrlí političtí cynikové otevřeně tvrdí, že závratnou a vysoce výnosnou politickou kariéru lze dnes v postkomunistické a antikomunistické ČR paradoxně udělat právě u komunistů. (Politiků se v této majetkem bohaté a pozvolna vymírající partaji nedostává, takže prý berou prakticky každého...) Opravdoví šíbři diskrétně mlčí, o to příčinlivěji však uplatňují obdobnou kariérní strategii poněkud jinde -- v tradičně sekularizovaných (ateistických) českých zemích se připojují ke stranám a hnutím podle názvu "křesťanským" (tam také "nejsou lidi", navíc tam bývá velice slibný koaliční potenciál) a jejich jménem pak porůznu rozšafně švitoří a cvrlikají. Většinou přitom ovšem musejí ledacos narychlo studijně dohnat, což se ne vždy optimálně zdaří...Určitým "šiboletem" (vyjádřeno starozákonním termínem: heslem, jehož špatné vyslovování dotyčné jednoznačně prozrazuje) je pro dotyčné Niceská smlouva čili Smlouva z Nice. Ten, kdo prodělal křesťanskou katechezi jaksi "organicky" a nezkráceně, z uvedeného právního aktu sotva může udělat NICEJSKOU SMLOUVU (a přenést jej tak kamsi mimo Evropu, totiž do Malé Asie, a o sedmnáct století zpět). Český rádoby křesťanský rétor takříkajíc ryze kariérní (rychlokvašený) tak učiní, ani okem nemrkne. (Připomeňme, že nechybělo mnoho, a rozšafné pithartovské švitoření o "NICEJSKÉ SMLOUVĚ" by dnes zaznívalo přímo z Hradu.) Za výsledné "haló", jež jednou nemůže nepřijít, české kolegy Angie (německá kancléřka Merkelová) jistě nepochválí...

Ryze účelovou, co do rozměrů omezenou a pro nezasvěcené pozorovatele sotva zbadatelnou (ze všech komentátorů v obecném tisku konstatoval po posledním sčítání lidu jedině Martin Fendrych v Týdnu, že v ČR je evidováno křesťanů nikoli příliš málo, leč naopak příliš mnoho) "rechristianizaci" v rámci pokračující celkové sekularizace české společnosti považuji za základní vysvětlení pro zarážející a zahanbující srovnání -- zatímco na internetu lze dohledat spoustu a spoustu výskytů cimrmanovského českého termínu "NICEJSKÁ SMLOUVA" (v různých pádech), výskyty obdobného slovenského termínu "NICEJSKÁ ZMLUVA" na internetu jsou zcela zanedbatelné co do množství i významu. (Zmíněná částečná "rechristianizace" v Čechách se místy vyznačuje dokonce kolektivní povahou, takže se na ni mutatis mutandis hodí sarkastický postřeh církevního historika Amedea Molnára o "křtu hadicí".) Dalším (podpůrným) vysvětlením hojného výskytu sledovaného specificky českého blábolu (i na specializovaných serverech jako www.integrace.cz, kde je skloňován ve všech pádech hned od roku 2001) je paradoxně právě ona celková postupující sekularizace českých elit.

Vypadá to zkrátka a dobře tak, že Milouš Jakeš (bývalý generální tajemník KSČ, jehož politicky sebevražedný projev z Červeného Hrádku sloužil jako populární humoristická atrakce v rámci předvolební kampaně Občanského fóra na jaře roku 1990) se po letech dočkal satisfakce. Ze svého vejminku může škodolibě sledovat, jak se ausgerechnet prostřednictvím někdejšího mluvčího Občanského fóra nezadržitelně rozmáhá a šíří po České republice jakýsi "jakešovský syndrom".

Zatímco jakešovské diktum o "CHOVU BOJLERŮ" (místo správného: BROJLERŮ) sklízelo před šestnácti lety zaslouženě celonárodní posměch, rozšafné pithartovské (a nejenom pithartovské) cvrlikání o "NICEJSKÉ SMLOUVĚ" dnes naopak v Česku kdejaké mediální ťululum bezvýhradně akceptuje, přijímá za vlastní, přebírá do své terminologické výbavy.

Řadový český publicista dokáže suverénně opakovat, jak hrozným je údajně úletem hovořit o UKNOWN UNKNOWNS ("věcech, o kterých ani netušíme, že je neznáme"), aniž by se obtěžoval zjišťovat, zda náhodou neběží o zcela banální, otřepanou epistemologickou poučku (kterou svého času Ronald Rumsfeld pouze ještě jednou jinými slovy zopakoval pro širší veřejnost). Zároveň však názorně předvádí, že jedním z takových UNKNOWN UNKNOWNS je pro něj samotného sémantický rozdíl mezi českými přídavnými jmény "NICEJSKÝ (-Á, -É)" a "NICESKÝ (-Á, -É)". Obojí po vzoru čelných českých "pokřesťanštěných" politiků zaměňuje stejně bezstarostně a bezelstně, jako svého času Milouš Jakeš zaměňoval "BOJLERY" a "BROJLERY". Stávající terminologický chaos se tak dále umocňuje a od jistého momentu narůstá takřka geometrickou řadou... Jakpak to asi může dopadnout? Jak jinak než bledě!

Hynku! Viléme! Jarmilo!! Luďku! Petře! Milouši!! Bolestnou skutečností pro autora těchto řádků zůstává, že sledovaný specificky český blábol lze už dohledat i tam, kde ještě před rokem či před dvěma nebyl, totiž na jinak zcela seriózních internetových adresách u slovutných doktorů "obojího" práva, jež povinná úcta ani nedovolí jmenovat. Při všem vědomí toho, že ve věku počítačů se už klasickou technikou (kdy sazeči kamsi cosi ručně sázejí) tiskne velmi málo, přijímáme tedy nakonec s povděkem a nemalým ulehčením vysvětlení autorek článku Cimrmanovská kritika příručky EuroEnglish (BL z 29. října 2004), že v tom či onom jednotlivém případě musí prostě jít o "nezamýšlenou tiskovou chybu". Vo tom žádná!

                 
Obsah vydání       6. 4. 2006
6. 4. 2006 Hlasování esemeskami v politických televizních pořadech může být v rozporu se zákonem
6. 4. 2006 Amnesty International požaduje veřejné vyšetřování letů CIA do Británie
5. 4. 2006 Zeleně anorektická blondýna Štěpána Kotrby Bohumil  Kartous
6. 4. 2006 Demystifikátor Jiří David Jan  Čulík
6. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
6. 4. 2006 Devět ředitelů farmaceutických společností bude stíháno za kartelové ceny
6. 4. 2006 Nezadržitelná expanze pojmu "Nicejská smlouva" v českém veřejném diskursu František  Schilla
6. 4. 2006 Afrika je víc než chudoba a beznaděj Robin  Ujfaluši
6. 4. 2006 Pozastaví EU schvalování dalších GMO? Miroslav  Šuta
6. 4. 2006 Nejde spíše o snahu životnímu prostředí v Praze škodit? Jaroslav  Štemberk
5. 4. 2006 Hon na čarodějnice na amerických univerzitách
6. 4. 2006 Čína a Velká Británie odstartují program stipendií pro vynikající studenty
6. 4. 2006 Evropská unie a tržní principy Luboš  Zálom
5. 4. 2006 Bobošíková nebude mlčet
5. 4. 2006 Amerika ve válce Oskar  Krejčí
5. 4. 2006 Smrt čeká v pořadí Filip  Rožánek
5. 4. 2006 Ryba, která vás vytáhne z letargie Jan  Klusáček
4. 4. 2006 Voda a vzduch, ale hlavně peníze ze zahraničí blízkého i vzdálenějšího Egon T. Lánský
5. 4. 2006 Zelený postmaterialismus jako hit sezóny Pavel  Pečínka
5. 4. 2006 Zelená neznalost nebo úmysl? Štěpán  Kotrba
5. 4. 2006 Spočítejme si, jak nám to po volbách spočítají Pavel  Viktorin
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce