15. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Bertha Kinská-Suttnerová
15. 11. 2005

Odzbrojte!

Bertha Kinská-Suttnerová byla první ženou, které byla udělena Nobelova cena míru.

Narodila se v Praze, žila v Rakousku a tuto významnou cenu obdržela v Oslu roku 1905. A právě u příležitosti 100. výročí udělení Nobelovy ceny míru hraběnce Suttnerové - ve světě uznávané a oceňované ženě - se tento měsíc (listopad 2005) konala v Praze v prostorách Senátu ČR mezinárodní konference "Význam myšlenek Berthy Kinské-Suttnerové pro současnost".

Hlavní témata, o kterých se během konference hovořilo, vycházela z toho, že neexistuje univerzální lék na všechny neduhy a bolesti současného světa. O to více jsme však, my lidé, povinni zdokonalovat diagnostické metody, abychom se vší odpovědností mohli pracovat na úspěšné terapii světa infikovaného nepochopením, sobectvím a násilím. Proto je nejvyšší čas stát se zodpovědnými a erudovanými terapeuty naděje, v níž přebývá smysluplná budoucnost, o které snila Bertha Suttnerová. Když psala svůj slavný román "Odzbrojte!", promýšlela každé slovo a ve svém poselství byla velmi zodpovědná. Uplynulo však sto let a slovo dnes již neznamená to, co dřív.

Dnes jsou slova chrlená v kvantech, ztrácejí už v okamžiku vyřčení svůj faktický obsah a stávají se pouhými ornamenty. Chceme-li uvažovat o světě míru, musíme rovněž uvažovat o slovu, jako o základním nástroji komunikace, jenž měl v minulosti moc, přesný význam a duchovní hloubku.

Takové slovo, bylo-li jednou vysloveno, mělo sílu zákona. Slovo stálo nad zákonem, neboť bylo samo zákonem. Vycházelo z vnitřního přesvědčení a ten, kdo je vyslovil, za ně odpovídal svou ctí. Avšak dnes slova ztratila svůj obsah, už nejsou zákonem, ale nástrojem zvůle a překrucování.

Mezinárodní smlouvy, Charta OSN, Listina základních práv a svobod, to vše jsou základní kameny naší civilizace, která začíná stále více připomínat pověstnou Babylónskou věž - čím více pokračuje její stavba, tím více nedorozumění mezi staviteli. A co se stane s touto stavbou, pokud se začnou drolit samotné základy? Rozpadá se systém základních lidských hodnot. Soucit je vykládán jako slabost a solidarita jako pošetilost. Svět se mění na jednu velikou globální obec, ale nikdo přesně neví, kdo ji řídí. Různé lobbyistické skupiny spolu soupeří o vliv na správu věcí veřejných.

Je však nejvyšší čas, vrátit smysl činům a slovům významy, a tedy pravdivost a čitelnost, abychom nezaměňovali: agresi za přátelskou pomoc, propagandu za informaci, útlak za svobodu a právo silnějšího za sílu práva. Nalézt společný jazyk, znamená hledat a snažit se definovat i společná východiska z bludného kruhu násilí, manipulace a pohrdání základními principy lidskosti.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2005
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Vznik DVD vyvolal kulturní revoluci
15. 11. 2005 Jsme v Evropské unii Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Světlo v Sainte-Chapelle Jiří  Staněk
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Děti, které jsou tělesně trestány, jsou úzkostné a agresivní
15. 11. 2005 Podpora vzdělání? Milan  Kulhánek
15. 11. 2005 GSM sítě, odposlechy a šifrování Marian  Kechlibar
15. 11. 2005 Střet zájmů
15. 11. 2005 Zamyšlení nad výročím pádu komunismu Jan  Polívka
15. 11. 2005 Vyvolený Izrael Tomáš  Gawron
15. 11. 2005 Je Izrael vyvoleným národem?
15. 11. 2005 Odzbrojte! Vladimíra Al-Maliki Levá
15. 11. 2005 Anonym si prostě vymýšlí Ivan  Brezina
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
14. 11. 2005 Příběh na román Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Jak utekli z vězení Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
14. 11. 2005 No, co zase máte Václav  Dušek
14. 11. 2005 Generální ředitel je v tom nevinně Josef  Vít
14. 11. 2005 Z Tchajwanu na skok ve vlasti Petr  Fiala
14. 11. 2005 Rákosníček, Bílá paní a NGOism Jiří  Staněk
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce