15. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2005

Zamyšlení nad výročím pádu komunismu

Nadcházející výročí listopadového převratu, který tak pyšně nazýváme "sametovou revolucí", přinese jistě řadu oslavných tirád, které budou přesvědčovat občany o skvělosti nově nabyté svobody, vykřesané statečným bojem odvážných protivníků někdejšího režimu na troskách bezútěšné totality. Jako jediný kaz na kráse budou působit připomínky dosud nedostatečného vyrovnání se s minulostí. A bude následovat jednoduchý recept: zakažme komunisty!

Je mi z toho smutno. Ne proto, že bych toužil po návratu vedoucí síly ve společnosti. Naopak. Velmi bych si přál žít ve státě demokratickém, který ctí svobodu vědomí i svědomí a lidská práva alespoň připomínající ideál, deklarovaný v Listině práv a svobod. Bohužel, tomu je naše současnost na hony vzdálena.

Stydím se při pohledu na fundamentální antikomunisty, plivající na všechno, co se v této zemi v době, nazvané budováním socialismu, událo. Nejen proto, že nic není jen černé a bílé, že totálním kálením na minulost zbavujeme elementární lidské důstojnosti všechny, kteří tu žili a s vírou v budoucí spravedlivý svět ledacos vytrpěli, ale také vytvořili.

Stydím se, že sliny plné jedu plivají v drtivé většině ti "hrdinové", kteří stačili v oné příšerné době temna nejen vystudovat, ale také získat slušná postavení, aby pak oddaně sloužili tomu děsivému Zlu. Je mi trapně, když slyším, jak trpěli, jak jim režim ostřihoval křídla, jak s největším sebezapřením vydělávali jidášské groše.

Proč byli mnozí z nich členy "velké rodné strany", nebo alespoň aktivními harcovníky v přidružených organizacích Národní fronty? Přece "jen a jen" proto, aby mohli zastávat slušná nomenklaturní místečka, na která by bez patřičné angažovanosti nedosáhli! Přiznávají tím, že byli politickými prostituty, opovrženíhodnými prospěcháři. Socialismus jim byl odporný, přesto jej využívali ve svůj prospěch. A dnes, aby oblafli občanskou veřejnost, tasí kolty proti někdejším chlebodárcům.

Nepřipadá mi potřebným připomenout, že ta proklínaná KSČ jako jedna z mála stran v moderních dějinách Evropy odsoudila zločiny, které se v tomto státě jejím jménem staly. Na svých sjezdech (XI. počínaje) se opakovaně distancovala od hanebností, které poznamenaly padesátá léta. Dokonce se poctivě snažila je napravit. To vše v době, kdy vládla, nikým neohrožována.

To uvádím jen proto, že mi připadá hloupé neustálé vyzývání komunistů k omluvám. Svět druhé poloviny minulého století nebyl světem porozumění a bratrského přátelství mezi dvěma systémy.

Hanobit jen jeden a zatajovat tvrdou realitu studené války je trestuhodné. Historii je možné dezinterpretovat, nelze ji však změnit. Chceme-li se vyrovnat s tím, v čem jsme pochybili, musíme mít odvahu se podívat pravdě do očí a nelhat. Sobě ani druhým. Zatím celých šestnáct let vytrvale lžeme. Snažíme se sami sebe přesvědčit, že jsme byli obětmi, které se tolik chtěly bránit, až místo toho byly oddanými strůjci vlastního osudu.

Dokonce nemáme právo ohrnovat nos ani nad těmi, kteří s větší či menší ochotou pomáhali ten zvláštní svět svobody-nesvobody "upevňovat". Kdoví, nebyli-li ti proklínaní "spolupracovníci" dokonce přesvědčeni, že slouží spravedlivé věci? Je velmi jednoduché odsoudit i tu hanebnou StB. Ale jak se chovaly podobné složky v jiných státech? Opravdu si myslíme, že byly nakloněny našemu socialismu (třeba s lidskou tváří")?

Nechci zabíhat do zákoutí mezinárodní politiky. Možná bychom s otevřenými ústy nevěřícně vrtěli hlavou nad informacemi o zpravodajských hrách, namířených proti našemu tehdejšímu státu. Nevěřícím Tomášům bych doporučil, aby se zamysleli nad atakem vůči Iráku. Jen bych připomenul, že k němu došlo v době míru! Dávno po konci studené (to je ovšem velmi naivní označení) války.

Je toho velmi mnoho, co by bylo potřeba vysvětlit a objasnit. Ujišťuji váženého čtenáře, že jakýkoliv zákon nemůže podat zprávu o tom, jak se stát potýkal se svým vývojem, jak se pokoušel naplňovat ideály, jak vítězil a chyboval. Bez pravdivého poznání všech složitostí minulých let není možné se vyrovnat s chybami, vinami, selháními i hrdinstvími. Život je příliš složitý na to, aby stačilo prohlásit, že minulost byla "protiprávní a zločinecká". Je to o to složitější, že my, kdož jsme ji žili, jsme byli subjekty i objekty, tvůrci i obětmi všeho, co se v této zemi událo. Je svůdné zbavit se vlastní odpovědnosti jedinou slinou.

Je to však nejen zbabělé, ale také naprosto neúčinné. Nemluvě o tom, že výsostně nemorální.

Pozn. JČ: Argumentace, že dnes mnoho lidí nadává na komunistický režim, ač s ním vesele kolaborovali, je platná. Dovoluji si však k úvaze pana Polívky připsat, že československý komunistický režim, ač jistě nebyl černobílý, nebyl z demokratického hlediska legitimní. Nikdy nebyl založen na svobodných demokratických volbách, ale na uzurpované moci skupiny samozvanců. Po roce 1968 pak to byl otevřeně koloniální režim, nastolený na bodácích okupačních armád. Podle toho to také vypadalo. Ze svého hlediska jsem byl velmi rád, kdykoliv západní demokracie zorganizovaly pomoc demokratickým aktivistům v Československu - bohužel se to dělo v důsledku jejich sobectví a posedlostí samotným sebou jen málokdy.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2005
15. 11. 2005 Španělsko se rozhodlo vyšetřovat "tajné lety CIA"
15. 11. 2005 Stáří: koně se také střílejí Oldřich  Průša
15. 11. 2005 Vznik DVD vyvolal kulturní revoluci
15. 11. 2005 Jsme v Evropské unii Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Světlo v Sainte-Chapelle Jiří  Staněk
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
15. 11. 2005 Ztracená generace Ladislav  Žák
15. 11. 2005 Reality show Odhalení: víkend aneb dámská rvačka o sex Štěpán  Kotrba
15. 11. 2005 Děti, které jsou tělesně trestány, jsou úzkostné a agresivní
15. 11. 2005 Podpora vzdělání? Milan  Kulhánek
15. 11. 2005 GSM sítě, odposlechy a šifrování Marian  Kechlibar
15. 11. 2005 Střet zájmů
15. 11. 2005 Zamyšlení nad výročím pádu komunismu Jan  Polívka
15. 11. 2005 Vyvolený Izrael Tomáš  Gawron
15. 11. 2005 Je Izrael vyvoleným národem?
15. 11. 2005 Odzbrojte! Vladimíra Al-Maliki Levá
15. 11. 2005 Anonym si prostě vymýšlí Ivan  Brezina
14. 11. 2005 Bílý dům prosazuje právo na mučení
14. 11. 2005 Microsoft žádá americkou vládou, aby jeho jménem vyvíjela nátlak na EU
14. 11. 2005 Dokonce i Le Monde! Fabiano  Golgo
14. 11. 2005 Příběh na román Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Jak utekli z vězení Zdeněk  Jemelík
14. 11. 2005 Motejl: "Při Czechteku 2005 pochybila policie i účastníci" Štěpán  Kotrba
14. 11. 2005 No, co zase máte Václav  Dušek
14. 11. 2005 Generální ředitel je v tom nevinně Josef  Vít
14. 11. 2005 Z Tchajwanu na skok ve vlasti Petr  Fiala
14. 11. 2005 Rákosníček, Bílá paní a NGOism Jiří  Staněk
14. 11. 2005 Devadesáté páté výročí úmrtí L. N. Tolstého Jiří  Nezval
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce